Facebook Twitter Google+ Les dernières actualités
samedi 3 décembre 2022
Antananarivo | 20h31
 

Articles dans la rubrique « Fisaorana »

 • Gilles RAMIARISON

  jeudi 16 août 2007 |  315 visites
  Ny fianakaviana manontolo, dia maneho etoana ny fisaorana feno fankasitrahana, an’ireo rehetra nikarakara sy tonga nidodododo noho ny fahalasanan’ Itompokolahy Gilles RAMIARISON ary miala tsiny indrindra amin’ireo tsy tratra antso, noho ny hafenoan-drano be loatra.
 • RANOROSOA Perpétue

  mardi 14 août 2007 |  240 visites
  Mankasitraka ny fitiavana nasehonareo, nandritra ny andro-pahavelomany, ny fotoana nitsaboana azy, ny fodiany mandry ny malalanay : RANOROSOA Perpétue Vady navelan’i Itpkl. TELEGONE Simon Paul tamin’ny zoma 27 Jolay 2007. izahay : - ankohonany - iray tampo aminy - iray tampo amin’ny vadiny - fianakaviana manontolo Tamin’ny fo feno fitiavana tokoa no nidodododoanareo mpianakavin’ny finoana, tapaka sy namana, mpiara-miasa, mpiara-monina nankahery anay. Andriamanitra dia Fitiavana ; Izy no (...)
 • RASOASEHENO Perline

  lundi 6 août 2007 |  285 visites
  Ny vadiny, ny zanany, ny zafiny rehetra, ny mpiray tampo aminy, ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana feno anareo rehetra izay tonga nidodododo nankahery sy izay nitondra amim-bavaka azy ireo tamin’ny namoizany ny malalany : RASOASEHENO Perline Andriamanitry ny fiadanana anie hamaly fitia anareo, ary miala tsiny ho an’ireo izay tsy tratra antso noho ny hafenoan-drano be (...)
 • Maître RAJAOSAFARA Henri

  samedi 4 août 2007 |  677 visites
  Ny Zanany : RAZAFINDRAZAKA Claudine sy Patrick ary ny zanany RAMBOATIANA Huguette sy Rolland ary ny zanany RAJAOSAFARA Roland sy Aurélie ary ny zanany RAJAOSAFARA Christian sy Bakoly ary ny zanany RABARIOELINA Farasoa sy Hary ary ny zanany Ny Fianakaviana manontolo dia maneho fankasitrahana feno sy fisaorana mitafotafo anareo rehetra izay tonga nidodododo nampionona sy nankahery, nitondra ambavaka ary nanotrona azy ireo tamin’ny namoizany ny malalany : Maître RAJAOSAFARA Henri Heni-kaja (...)
 • RAJAOBELISON Manohisoa Andriamala

  mercredi 1er août 2007 |  368 visites
  Ny vadiny : RASOAZANATSOA Norohanta Hestile Ny zanany : RAJAOBELISON Sariaka Ny reniny : Mme Veuve RAJAOBELISON Aimée Ny rafozany : RAMANANTSOA Joseph Ny iraitampo aminy Ny iraitampo amin’ny vadiny Ary ny fianakaviana manontolo dia maneho etoana ny fankasitrahana feno anareo rehetra, havana, tapaka, namana, izay tonga nidodododo nampionona sy nankahery azy ireo tamin’ny namoizany ny malalany : RAJAOBELISON Manohisoa Andriamala Mpiasan’ny TELMA misotro ronono Tsy adino ny Personnel ao (...)
 • RASOANOROVELO RALIBERA Angèle Alice

  lundi 30 juillet 2007 |  535 visites
  - ANDRIAMANANTENA Hermann sy Fara - ANDRIAMANANTENA Léa - ANDRIAMANANTENA Jonès - RASOLONDRAINIBE Jean Veloson sy Noro - Ny vady navelan’ltpkl ANDRIAMANANTENA Roland - ANDRIANARY Marosoa sy Rahely - RAMARIJAONA Andrianjafy sy Myriame - RAZAKARIVONY ANDRIAMANANTENA Elise sy ny zanaka aman-jafiny, ny mpiray tampo aminy, ny mpiray tampo amin’ny vadiny, ary ny fianakaviana manontolo Dia manolotra fankasitrahana feno sy fisaorana mitafotafo Ho an’ny Fiangonana, ny mpiara-miasa, ny (...)
 • RAJAONARISON Robert Eugène

  samedi 28 juillet 2007 |  257 visites
  Ny zanaka aman-jafiny sy ny fianakaviana manontolo, dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ho an’ireo rehetra tonga nidodododo nampahery sy nampionona azy ireo, tamin’ny namoizany ny ray malalany : RAJAONARISON Robert Eugène Mpitsara misotro ronono Filohan’ny Fitsarana ambaratonga voalohany tao Mahajanga Mpisolovava Commandeur de l’Ordre National Malagasy. Nodimandry ny Talata 10 Jolay 2007. Tsara levenana ny maty ary heni-kaja ny velona, Andriamanitry ny fiadanana anie homba anareo (...)
 • RAVELOARINELINA Esther

  mercredi 18 juillet 2007 |  255 visites
  Ny Zanaka aman-jafiny : Fianakaviana RAMANANTSOA Raphaël, Ny Fianakaviana manontolo : Taranak’Itompokolahy RAMARCEL mivady, Terak’Itompokolahy RASAMOELINA Justin mivady dia maneho etoana ny fisaorana sy ny fankasitrahana feno anareo, any ampitandranomasina (France) sy teto an-toerana ary avy amin’ny lafy valon’ny Nosy niarak’ory, nanotrona, nampionona, nankahery ary nitrotro am-bavaka azy ireo, noho ny namoizany ny Reny malalany : RAVELOARINELINA Esther (Vady navelan’Itpkl RAMANANTSOA Raphaël) (...)
 • ABRAHAM Solofo Désiré

  samedi 14 juillet 2007 |  318 visites
  Isaorana anie Andriamanitra be famindram-po Rain’i Kristy Jesosy amin’ny fampiononana. Ny vadiny : ABRAHAM RATSIMBASON Hanta Ny zanany : Elodie, Antoine, Jules Ny iray tampo aminay ary ny fianakaviana manontolo dia maneho etoana ny fisaorana sy fankasitrahana feno ho anareo rehetra nankahery sy nampionona anay tamin’ny namoizana ny hava-malalanay : ABRAHAM Solofo Désiré Andriamanitra tompon’ny fahasoavana anie hamaly fitia anareo rehetra. Ary miala tsiny indrindra amin’ireo tsy tratra antso (...)
 • RAKOTOMALALA Robert

  mardi 10 juillet 2007 |  257 visites
  Ny Zanany, ny Zafiny, ny Zafiafiny, ny Iraitampo aminy, ny Iraitampo amin’ny vadiny ary ny fianakaviana manontolo, dia maneho ny fisaorana sy fankasitrahana anareo rehetra izay tonga nidodododo nampionona sy nampahery ary nitrotro amim-bavaka tamin’ny namoizany ny malalany : RAKOTOMALALA Robert Andriamanitry ny fiadanana anie hamaly fitia anareo. Miala tsiny indrindra amin’ireo tsy tratra antso noho ny hafenoan-drano be (...)
 • RAZAFINTSOA

  samedi 7 juillet 2007 |  264 visites
  Ny zanany : RANDRIAMIADANA Fredson mivady RAJEMISON Michel mivady RAHANITRINIALA Perline RASOLOMANANA Norbert mivady RAJEMISON Roger mivady RAVAOSOLO Simone RAJEMISON Modeste RAJEMISON Clément mivady RAJERY Jemisa Ny zafiny, ny zafiafiny, ny fianakaviana manontolo, dia maneho fisaorana sy fankatelemana an’ireo havana sy namana, mpiara-miasa, mpiara-monina rehetra izay tonga nanotrona, nidodododo, nampionona sy nampahery azy ireo tamin’ny namoizany ny malalany : RAZAFINTSOA Vady (...)
 • RAKOTONINDRAINA Manantena Tanjona

  mardi 3 juillet 2007 |  299 visites
  Ny Rainy, ny reniny Ny Iray tampo aminy Ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana entoana anareo rehetra tonga nidodododo sy nampahery anay tamin’ny namoizanay ny malalanay : RAKOTONINDRAINA Manantena Tanjona (Rata) Andriamanitra anie hamaly fitia anareo, ary ialana tsiny ho an’ireo izay tsy tratra antso noho ny hafenoandrano be loatra
 • RATSIMANOHATRA Edmond

  mardi 3 juillet 2007 |  354 visites
  Ny vadiny : ZAKARIZAFY Lydie Ny zanany : Rivo sy Lili mianakavy, Tojo sy Pe mianakavy, Haja ary Lova sy ny fianakaviana rehetra dia maneho etoana ny fisaorana sy fankatelemana ho an’ireo izay tonga nidodododo sy nampahery azy ireo tamin’ny namoizany ny malalany : Docteur RATSIMANOHATRA Edmond Ialantsiny ho an’ireo izay tsy tratra antso noho ny hafenoan-drano be loatra.
 • Blaise Hubert ROBEL

  mardi 3 juillet 2007 |  473 visites
  Mamy sy Olga RAKOTONARIVO ROBEL sy ny zanany Andriamalala ROBEL sy ny zanany Ny iray tampo aminy sy amin’ny vadiny ary ny fianakaviana manontolo Dia maneho etoana ny fisaorana sy fankasitrahana feno anareo havana aman-tsakaiza tsy an-kanavaka, na ny teto an-toerana na ny tany ivelany, niarak’ory, nanotrona, nampionona, nankahery tamin’ny nahalasanan’ny malalany : Blaise Hubert ROBEL Andriamanitra manakarem-pahasoavana anie homba anareo (...)
 • RASOLONJATOVO Hantavololona

  mardi 3 juillet 2007 |  1209 visites
  Ny reniny : Ranivosoa Charline Ny zanany : Voahirana sy Mamy R. Ravahatrarivo Niriniaina Ravahatrarivo Volatiana sy Andry Rabemanantsoa Faramalala sy Alsen Andrianaivosolo Noro O. Raharimalala Ny zafiny : Faly, Tovo, Liana, Mirindra, Kessi, Titan Ny iray tampo aminy : Sedisoa Rasolonjatovo sy ny zanaka aman-jafiny Sely sy Seta A. Rasolonjatovo Hery sy Jean Délice Rakotoarisoa sy ny zanany Dieu Domine sy Lanto Rasolonjatovo sy ny zanany Hanitriniaina Randrianarisoa sy ny zanaka aman-jafiny (...)
 • JENERALY RADAODY - RALAROSY René

  samedi 30 juin 2007 |  543 visites
  Ny zanany, ny zafiny ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana ny fankasitrahana feno anareo tapaka sy namana, mpiara-miasa, mpiara-monina izay nanotrona, nampionona sy nankahery ary nitrotro amim-bavaka azy ireo, noho ny namoizany ny malalany : JENERALY RADAODY-RALAROSY René Andriamanitry ny Fiadanana anie hamaly fitia sy homba anareo. Miala tsiny indrindra amin’ireo izay tsy tratra antso noho ny hafenoan-drano be loatra. Ny fianakaviana dia hivory ao amin’ny lot VR 30 (...)
 • Itompokolahy RAHETLAH Alphonse Behevitra

  samedi 16 juin 2007 |  325 visites
  Ny vadiny, ny zanaka aman-jafiny ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana feno ireo rehetra naneho fiaraha-miory nidodododo nampahery azy ireo tamin’ny fahalasanan’ Itompokolahy RAHETLAH Alphonse Behevitra (Commissaire Principal de Police) Ny Filoham-pirenena Marc RAVALOMANANA mivady, Ny Minisitry ny Raharaham-bahiny, ny Minisitry ny Fitsaràna, ny Minisitry ny Fitaterana sy ny Fizahan-tany, ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Filaminam-bahoaka. Ny Fianakaviam-ben’ny (...)

0 | 20 | 40 | 60

Publicité
Publicité

Newsletter

Les actus du jour directement dans votre boîte email

Suivez-nous

Madagascar-Tribune sur FACEBOOK  Madagascar-Tribune sur TWITTER  Madagascar-Tribune sur GOOGLE +  Madagascar-Tribune RSS