Facebook Twitter Google+ Les dernières actualités
vendredi 9 décembre 2022
Antananarivo | 05h24
 

Santé

Covid-19

Dix-neuf nouveaux cas annoncés, onze personnes guéries

mercredi 3 juin 2020 | Fano Rasolo

Le Covid-19 continue de sévir. Dix-neuf (19) nouveaux cas positifs ont été recensés, lundi dernier, entre 8 heures et 18 heures, selon le rapport du centre de commandement opérationnel de lutte contre le Covid-19, hier.

Seize (16) nouveaux cas positifs sont trouvés sur les cent quatre-vingt-douze (192) tests faites par l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM) d’Antananarivo et son laboratoire mobile à Toamasina dont cinq (05) à Fenerive-Est, cinq (05) cas pour Toamasina, deux (02) cas confirmés à Moramanga, un (01) à Amparafaravola, un (01) pour Andilamena et deux (02) cas confirmés à Antananarivo. Trois (03) cas positifs ont été dépistés par le laboratoire de l’hôpital HJRA Ampefiloha sur soixante et un (61) prélèvements effectués, selon le dernier bilan du CCO-Covid-19.

Avec ces nouvelles contaminations enregistrées, le total des personnes contaminées par le Covid-19 depuis le 19 mars s’élève à huit cent quarante-cinq (845) avec six (6) décès.

Avec onze mille neuf cent cinquante-quatre (11 954) effectués et huit cent quarante cinq (845) cas positifs, le taux de positivité est estimé à 7 %.

Onze cas de guérisons

Le CCO-Covid 19 a annoncé onze (11) cas de guérison hier dont dix (10) malades guéris au sein du CHU Morafeno à Toamasina et un (1) auprès du CHU d’Andohatapenaka à Antananarivo. Avec des dernières guérisons déclarées, le nombre de patients guéris s’élève à cent quatre vingt-cinq (185) depuis le début de l’épidémie dans le pays.

Il reste encore six cent cinquante-quatre (654) personnes sous traitement ou cas actifs dans les hôpitaux de prise en charge des malades de Covid-19 à Madagascar. Neuf (9) individus présentent des difficultés respiratoires. Ces derniers sont toutes recensés dans la région Atsinanana, la région la plus touchée par le coronavirus en terme de contamination.

83 commentaires

Vos commentaires

 • 3 juin 2020 à 08:13 | Shalom (#2831)

  Tsy sanatria tsy mijery ny fihamaky ny valan’aretina aho fa mifameno ireo resaka rehetra ireo.

  Olona anisan’ny mitsipaka ny fanorenana io fanota fady io ny tenako ary anisan’ny manome toky fa raha mbola misy aina velona ato anatiko ka mbola vanona ny taranako, tsy maintsy ho ravana io ary anisan’ny mikarakara momba izany ny tenako.

  Malahelo aho mahita fa misy ny malagasy toa voazanaka ara-tsaina na mpanao bodongerona misolelaka miaro izay rehetra ataon’ilay DJ bac-13 kanefa hono mba nahita fianarana.
  Ary ireo fitondran-tena ireo dia tsy nataotaon’izy ireo fahatany fa niniana soratana satria mifanaraka amin’ilay antsoina hoe "éléments de langage".
  Zary fomba fanoratra handrangitana ny olona mba hanodinana ny sainy tsy hijery ny zava-misy.

  Inona ary ireo zava-misy tadiavin’ity olona ity sy ny mpisoloelak’azy tsy ho hitan’ny vahoaka ?
  - Vereno henoina ny kabarin’ity DJ ity (DJ hoy aho fa tsy olona, raha olona izy mantsy dia nanan-tsaina afaka nandinika, tsy izay anefa no hita sy tsapa), efa hatramin’ny kabariny aoviana no tsy niresahany intsony ny olana mahazo ny vahoaka na izay heverina fa vaha-fototry ny sosialim-bahoaka ?
  - Ireo valan’aretina mahazo ny valalabemandry : pesta, tazo-moka, denge ary ity kovid-19 ity.
  Nisy ve mba resaka marina hamahana ny ferin’ny tsy mandady harona ?
  Toa adino sahady ilay hafanam-po milaza ny momba ilay CVO izay notatatataina eny fa na dia nanala baraka ny malagasy teo anatrehan’izao tontolo izao aza izany. Zary sari-mihetsika fotsiny ka dia io lasa rano io.
  - Ny halemana sy ny tsy fahampian-tsakafo, ny vaha-olana amin’ny tsy fisian’asa, ny olana mandava-taona momba ny fanabehazana
  - ny momba ireo lazaina fa velirano tsy tanteraka na koa tanterahina ao anatin’ny herisetrra toa ny fandrodanana ny tranon’ireo vahoaka tany Androy satria tsy maintsy hanorona ilay tsena hono i DJ araka ny toky nomeny
  - Ny tsy fangaraharana amin’ny lafiny rehetra, indrindra ny fitantanana ireo fanampiana avy any ivelany.
  Lasa tokoa ny saiko mieritreritr’io. Hoy ny mpandiniky ny Banky iraisam-pirenena hoe : Tsikaritra ankehitriny fa isaky ny manome fanampiana firenena iray ry zareo, indrindra aty Afrika, dia mitombo ny fametraham-bola avy amin’ireo tany ireo any amin’ny tany paradisan-ketra.

  Tsy milaza mihitsy ny tenako fa tsy tokony ho jerena itony fanotana fady itony, tokony jerena sy toherina ary aseho vahoaka ny tsy mahamety azy, saingy tsy halefahana koa ny dinika sy ny fanaraha-maso ireo olana tanisaina etsy ambony ireo.
  Singatsingany ireo fa mbola be ny tsy voatanisa.

  Koa tokony ho mailo ny tsirairay mba tsy ho voafitana (no sady ho voafitaka).
  Nanaitra sy nampatsiahy antsika ombieny i "Lé Kopé" momba izao fomba fanodikodinan-tsaina ataon’i DJ sy ny forongony izao. Koa mitandrema isika tsy ho voafitaka no ho voafitana.

  • 3 juin 2020 à 09:15 | I MATORIANDRO (#6033) répond à Shalom

   Salama Shalom

   Mazava be otran’ny karatr’ Shalom ireo voalazanao reo.

   tena cocovid tokoa ve ny ao anatin’lohandr’inandra sy ny forongony(ry kelitoko ry lefom-poza, ...)

   Lany henantra otran’le jamba koa reto zalah reto.

   Averiko ihany ho an’dry mpilellaka :

   Rehefa tsy hainareo le izy de avereno @ Andriamatoa Filoha Hajaina Marc RAVALOMANANA ;

   FIASCO daholo ny asa sy ny resaka ataon’reto mpandravatafaraitsitomponandraikitra reto.

   Efa manomboka mifampiketoka ihany aloha ry samy fozaorana fa de le fiainam-baahoaka tokoa no mahita nytsyfahitany.

   Averiko @ dr’inandra ihany hoe :

   "TSY IZAHO NO VOA FA NY TOLANA"

  • 3 juin 2020 à 10:07 | Isandra (#7070) répond à Shalom

   Shalom,

   Tsy hita be ihany izay hanaovana anareo ity. Rehefa miresaka an’izao rehetra izao ny filoha, lazaina fa dedaka. Tsy miresaka indray izy io fa mitaky.

   Asa ianao raha mba mihaino ny adi-hevitra eny amin’ny Antenimiera roa tonta, fa tena manazava ny paik’ady hanatsarana ny fiainam-bahoaka amin’ny ankapobeny mihitsy ny governemanta ary tsy mikely soroka ny amin’izany. Sady efa maro rahateo ireo fandraisan’andraikitra ef natao. Tsy ho ary ho tanisaina eto.

   Rah ny CVO indray efa betsaka izay fanazavana momban’io izay, anjaran’ny vahoaka amin’izay ny misafidy na hisotro izy na tsia, efa afaka adidy ny fitondram-panjakana ny amin’iny.

   Ny Rova iny, efa manonama ny fanaovan ny fitokanana ny vita isika izao, homentsika voninahitra amin ity fety indray mitoraka ity, ity toerana mirakitra ny tantara ity, izay tsy toerana marikin’ny fiandrianam-pirenena fahiny fotisny, fa endrikin’ny fitiavan’ny Malagasy fandrosoana sy fandrosoana ny fahazavana. Tamin’izany fotoana izany, efa nisy trano vita vato sy lehibe toa izao, no nisy fiangonana tao anatiny, izay tena vitsy ny ahitana izany taty Afrika.

   Io Rova io no vavolombelona, fa tsy nila fanjanahantany izany ny Malagasy, vao nahalala fandrosoana sy hiroso amin’ny fahazavana.

  • 3 juin 2020 à 12:13 | Vohitra (#7654) répond à Shalom

   Miarahaba Shalom,

   Iombonako iarahako manana aminao ny fanjoriankevitra narosonao, ary misy fifandrohizany sy fifandraisana ihany koa amin’ny hevitra nozarain’i Andrianaraberakoto eo ambany eo ihany koa.

   Tsy misy afatsy olana sy fahasahiranana iainan’ny valalabemandry isanandro no mipoitra ankehitriny, ary tsy mitsahatra miseho lany sy misesy isanandro vaky izany fahoriana mianjady amin’ny mponina izany, fa ny zavamisy dia izao :
   1- ny vava asa sy ezaka entin’ny mpitondra dia tsy mifanitsy mihintsy ary mifanipaka amin’ny vahaolana andrasan’ny be sy ny maro
   2- ny fiodina sy fisan’ireo andrimpanjakana isantsokajiny dia miroana sy mizotra misimisy kokoa ho any amin’ny tombontsoan’ireo efa manana fitaovampamokarana (vola, tany, haitao, fitaovana, fifandraisana iraisampirenena) entiny hampiroborobo ny fihariany, izany hoe raha akapoka dia ireo 8-10 % ny mponina vitsy an’isa

   Topazo maso amin’ny saina tsy miangatra ny fisehon’izany amin’ny zavamisy ankehitriny :
   -  Ny valanaretina mihanaka sy mihitatra saingy ny fanapahankevitra raisin’ny fanjakana mitondra ho any amin’ny fivoahana amin’ny fihobohana sy ny famelana ny vahoaka hitady remby ho fanavotana aina
   -  Mihitatra sy mamely mafy ny tazomoka sy ny tsy fandriampahalemana, saingy tsy maheno ianao hoe misy paikady mazava sy famondronankery hoentina hiady amin’izany ao anaty mangarahara ny fanjakana
   -  Betsaka ny very asa, sahirana ara-bola ny maro an’isa, tsy mitsahatra mitombo ireo sahirana sy mahantra ary fadiranovana eo amin’ny fiarahamonina, saingy tsy misy ary tsy hita ny hoe ady gasy, fomba gasy, fisainana gasy, hevitra gasy, entina hitondrana vahaolana gasy ho amin’izany.

   Fa inona ary no ataon’ny fanjakana sy ireo andrimpanjakana isantsokajiny ?
   -  Lany andro mikaroka izay hanodinana ny saimbahoaka tsy hieritreritra sy hitaky ny vahaolana mifanandrify amin’ny ngidy sy fahoriana iainan’ny vahoaka
   -  Very hevitra amin’ny fakana tahaka ny any ampitandranomasina, sy ny fitadiavana hirika amin’ny fomba rehetra hanehoana ny mahamaritombina ny fahefampanjakana izay tsy tadiavina intsony nefa fa efa eo ampelantànany

   Fa inona no antony mahatonga izany olana sy tsy fitoviampijery, tsy fisian’ny tohana sy firaisankina, tsy fifankahazoan-kevitra eo amin’ny mpitondra sy ny vahoaka entina izany ?

   Amiko, amin’ny fanetrentena tokoa no hilazana azy, dia misy fototra telo mazava ny mahatonga izao fahavoazana ankehitriny izao :

   1- fototra ara-drafitra izay tsy noezahana novahana mihintsy
   2- fototra ara-piarahamonina
   3- fototra ara-panahy

   (Hotohizana)

  • 3 juin 2020 à 12:16 | Vohitra (#7654) répond à Shalom

   (tohiny)

   Inona ary ilay hoe fototra ara-drafitra ?

   Vondrona telo no tena mpilalao ny tontolo politika eto Madagasikara fa tsy ny antoko politika velively, dia ny « mpanambola karana » voalohany, ary ny « mpitandro filaminana » faharoa, ary ny fahatelo farany dia ny « mpiasampanjakana ». Tsy ny vahoaka sy ny antoko politika no mandrafitra ny tetika politika hoentina mampandroso ny fiainana eto fa ireo vondrona telo ireo, natao hanomezana fahafahampo sy tombontsoa ireo vondrona telo ireo foana izay rehetra ataon’ny fanjakana mifandimby eto amin’ny Firenena (tany, vola, fanalefahan-ketra, fiarovana tombontsoa manokana, fahafahana mifehy ny vahoaka…).
   Tokony averina any amin’ny vahoaka any amin’ny fotony mihintsy ny fanaovana ny politika sy ny famaritana ny dingam-pandrosoana sy fivoarana takian’ny fiarahamonina, dia avy amin’izay no tokony hisintonan’ny antoko politika ny tolotra politika sy vina hoentiny miroso amin’ny fifidianana sy fizakam-pahefana. Izany no tsirinkevitra efa noentin’i Kolonely Ratsimandrava Richard sy Profesora Zafy Albert, saingy indrisy, fantatsika ny tohiny nanjo azy ireo tao afara…

   Inona ary ilay fototra ara-piarahamonina ?

   Harena sy voajanahary ny fahasamihafana, misy ny Foko samihafa, ny karazana samihafa, ny fomba samihafa, ny fadintany samihafa, dia tsy natao ho hery sy otrikarena velively teto izany fahasamihafana izany, fa nolalaovina foana sy natao hifandranintana sy hifametrahana saranga, natao hifamitahana sy hisolokiana, natao hizarazarana ny mpiarabelona, natao fampitahorana amin’ny fiarovana ny firaisampirenena.
   Tsy tokony ho olana sy sakana mihintsy ny fahasamihafana rehefa ny teny mifankahazo, ny lalàna iombonana, ny lalampanorenana iraisana, ary ny rindram-piarahamonina voahaja…ny fampiharana sy ny fanajana izany feno sy tanteraka dia ampy hametrahana firaisampirenena vanona sy ekena.

   Fa inona ilay fototra ara-panahy ?

   Ny fanahy no olona hoy ny Malagasy, ary io fanahy io dia miainga amin’ny tanindrazana, fitaizana nentindrazana, dinam-piarahamonina nentindrazana, ary ireo tokotelo mitrotro ny fanahim-piheverana telo tena Malagasy ireo, dia ny mponina maroanisa (70 %) mipetraka sy mivelona eny ambanivohitra no mbola manaja sy miaina izany, ary ireo mponina antanandehibe (30 %) sy ireo vitsy anisa mpanapaka (10 %) dia efa tapaka rohy sy niondana fiheverana vahiny, fijery vahiny, tetika sy tombontsoa vahiny, ary hafenina ao anaty fihatsarambelatsihy sy fivavahana kristianina sadasada tsy iainana akory izany lesoka sy fahabangana amin’ny fototra ara-panahy tena Malagasy izany.
   Vita sy sahy manitsaka ny lalàna sy ny lalampanorenana ny mpitondra, vita sy sahy mamitaka ny mpifidy sy ny mpiarabelona ny mpitondra, sahy manao velirano amimpitaka sy lainga ny mpitondra…FA TSY HO SAHY handainga sy hisoloky sy hitondra fanahim-betaveta izy ireo raha ny velirano sy toky izay ataony dia ataony eny amin’ny « fasandrazany sy ny tanindrazany, ary eo anoloan’ny mponina sy ny raiamandreny ara-drazany »…izay tsy fahasahiana sy tahotra izay no antony ankehitriny hitondrana amin’ny fomba ankolaka ny fanazimbazimbana, fanambaniana ankolaka, ny famotehana ankolaka, ireo tokotelo mitondra ny fanahy Malagasy ireo ankehitriny, io no sakana sisa mbola manohana sy miaro ny maroanisa tsy handairan’ny fitaka sy ny soloky atao isanandro vaky izao eto…

   Fehiny : toy izao no fihetsika ataon’ireo mpitondra nifanesy teto : mijery fitaratra izy ireo, dia hitany eo amin’ilay fitaratra ny loto sy arina eo aminy, dia ilay fitaratra indray no potehiny sy azerany, fa izy tsy mandeha midio sy manala ny loto eo aminy…
   Ireo fototra telo (rafitra, fiarahamonina, fanahy) no asiampiovana sy jerena ifotony, dia inoako fa hiroso any amin’ny fandrosoana ifanekena isika…

  • 3 juin 2020 à 17:53 | lé kopé (#10607) répond à Shalom

   SHalom ,
   Vahatra ny lela manoloana izao zavamitranga eto @ Firenena izao . Tsy vao @izao fotoana izao ihany ,fa hatraminy mpitondra nifandimby rehetra tsy ankanavaka . Aoka hazava ny resaka ,fa tsy hoe nohony ny herisetra izay nianjady t@ Fianakaviana (samy nahazo ny anjarany daholo isika), no ampanenoana lakilosy , fa mba ho tombotsoany faramandimby . Mino aho fa manana ny traikefa ,sy ny entimanana @ fiarahamonina daholo izay rehetra mandray anjara entoana , saingy , ny fahatsiarovantena fa manana adidy sy andraikitra @ mpiarabelona no manosika antsika handray anjara .Efa voatanisa matetika ny lesoka mahazo ny Tanindrazana , ary tsy averiko intsony fa iainana mandava taona . Ny tiako ho tsindrina fotsiny dia ny tokony ho fiomanana andray andraikitra ato ho ato fa alohalika ny ranombary . Ny zavamisy dia tsy azo idifirana intsony ,ary efa indro tàzana ny lalankaleha . Saingy efa mba voaomana ve moa izany làlana izany ,sa dia mandeha anjambany fotsiny ? Aoka re mba tsy ho sahalaminy niseho teo aloha intsony ,ka raha ny sasany no mamono Voay ,dia ny hafa no miravaka ny Vanginy . Tsetsatsetra tsy aritra ihany moa izany ,fa ambava homana , ampo mieritreitra ...Resaka ho any manampanahy , fa ny fanahy no maha olona .

  • 3 juin 2020 à 18:33 | André (#8563) répond à Shalom

   Bravo ..pour raconter des conneries et des stupidités
   Il est fort le grand reporter Shalom
   il sait tout ... mais n’a rien compris ...
   au piquet .. et... le bonnet d’âne .. pour notre reporter shalom
   sacré bonhomme ....
   belle louisette

  • 3 juin 2020 à 20:30 | poiuyt (#584) répond à Shalom

   Cela devait arriver.
   Voici, en sollicitant votre tolérance si d’aventure, c’est lourd :

   https://www.facebook.com/Fanirisoa.Ernaivo/videos/10220290519806712

 • 3 juin 2020 à 08:34 | Andrianaraberakoto (#10924)

  > Je note qu’on a donné les régions de 16 cas seulement sur 19. Les 3 autres viennent d’où ?

  > Alors qu’il y avait moins de cas et pas de morts, l’ouverture des commerces était jusqu’à 13hrs à Tana. Maintenant qu’il y a davantage de cas et des morts (même si c’est uniquement à Toamasina), l’ouverture est étendue jusqu’à 15hrs...peut-on comprendre quelque chose ?

  > Les gens semble penser qu’un simple masque va les protèger. Aller à Behoririka, aucune distanciation sociale. Et c’est un peu pareil partout. Avec l’hiver qui arrive, la situation risque de se détériorer.

  • 3 juin 2020 à 09:18 | betoko (#413) répond à Andrianaraberakoto

   Vous savez très bien que la majorité des malagasy sont des mafy loa , très difficile à éduquer , manque de civisme Quelle serait la ou les solutions ?

  • 3 juin 2020 à 09:25 | I MATORIANDRO (#6033) répond à Andrianaraberakoto

   @ kelitoko fozaorana

   tena marina be io filazanao io satria keliloha otranao daholo ireo fozaorana naampanofisina sy nampandihizina ary narendrika tanaty fitabitro sy nangalaram-bato.

   Ary i radoma cocovid v malemiloha ?

  • 3 juin 2020 à 09:44 | Andrianaraberakoto (#10924) répond à Andrianaraberakoto

   > Ce n’est pas parce que les gens sont supposés "mafy loa" qu’il faut prendre des mesures mafy loa. Pourquoi avoir ajouter deux heures supplémentaire alors que la situation s’aggrave ? Est-ce une tentative de relance de l’économie vu qu’il n’y a aucun plan concret à ce stade ?

   > Avoir une meilleure communication.Laisser le domaine de la santé aux gens de la santé et ne pas permettre à n’importe quel gugus de venir dire des inepties genre pas plus grave que la peste ou le choléra.

   > Vu que Tana a également un fort taux de cas, cette ville aurait dû être confiner comme Toamasina. Il faut anticiper et ne pas attendre que la situation soit incontrollable.

  • 3 juin 2020 à 10:02 | mikeee (#10718) répond à Andrianaraberakoto

   bien dit, bonnes questions

  • 3 juin 2020 à 11:46 | el che (#344) répond à Andrianaraberakoto

   Bonjour Andrianaraberakoto

   Sans entrer dans des polémiques stériles, il faut avouer qu’il est extrêmement difficile dans les pays africains de prendre des mesures fermes et draconiennes. La population de Tana est asphyxiée, et beaucoup vous disent qu’ils préfèrent mourir du corona que de faim... Je respecte cela.
   Ici, il n’y a pas de droits qui permet aux gens de continuer à percevoir des revenus mensuels. Donc les solutions ne peuvent qu’être différentes de celles de renimalala.
   "Ventre creux n’a pas d’oreilles".
   Il faut savoir aménager le chou et la chèvre.

  • 3 juin 2020 à 13:54 | FINENGO (#7901) répond à Andrianaraberakoto

   @ betoko (#413)

   3 juin à 09:18 | betoko (#413) répond à Andrianaraberakoto ^
   Vous savez très bien que la majorité des malagasy sont des mafy loa , très difficile à éduquer , manque de civisme Quelle serait la ou les solutions ?
   ******************************************************************

   Le Jomaka Vazaha Taratasy, aie un peu de franchise et de dire exactement ce qu’il en est.
   Ce n’est nullement pas une affaire de Mafy Loha le Jomaka.

   C’est plus une Histoire d’éducation que l’ Etat Malgache n’a jamais voulu inculquer à des Générations depuis le Règne de l’ Amiral des Chiottes jusqu’à ce jour.
   Des Parents sans éducation, ne peuvent éduquer ses progénitures.

   La Solution le Jomaka, c’est que l’ Etat s’intéresse un peu plus à l’éducation de son Peuple, pour que le Peuple soit moins Dondrona, et qu’il aie un peu plus de Patriotisme et du respect en vers autrui.

   Je te signale que Loha s’écrit comme ça, mais pas loa comme tu l’as écrit.
   N’invente pas des mots qui n’existent pas. Un Métis écrit mieux le Malagasy que toi.
   Honte à toi le Jomaka Vazaha Taratasy.

 • 3 juin 2020 à 09:41 | Marika (#9389)

  Misaotra an’ i Shalom @ foto-kevitra ijoroany, tena marina sy mitombona,ary azo raisina.
  Maro ary tena tsy voatanisa ny feo re eran’ny nosy mitaraina, fa tsy zaka intsony ny fiainana.
  Be dia be ireo namana sy tapaka, tsy vitan’ny ady amin’ny aretina sy ny fiainana @ ankapobeny
  fa koa iharan’ny hery setra politika, sy ny vono moka mangina any amin’ny faritra rehetra any.
  Ny tiako tsindrina mafy dia ilay fahalalàna fa nisy hala-bato bevata be natao tamin’iny fifidianana
  niseho teto @ nosy iny. Tokony ho fantatry ny vahoaka ny tena marina, ilay DJ ve no tena
  safidim- bahoaka sa noterena ho marionety hitondra ny nosy ?
  Izay ilay averiko ihany hoe : Tena mahaleo tena ve ny fitsaràna sa misafo volom-borona fotsiny ?
  Raha firenena hafa mantsy no nahitàna doublons aman-tapitrisany dia misy ny sazy atao ho
  an’ny mpangalatra, ary tsy maintsy atao ny famerenana ny fifidianana.

  Marika.

 • 3 juin 2020 à 10:37 | Isandra (#7070)

  C’est mieux que 45.
  L’OMS a prévu 2 Millions cas,

  Revu un peu, les chiffres dans le monde, pour se faire une idée :

  Selon les chiffres officiels, les pays les plus touchés en termes de morts sont :

  - les Etats-Unis avec 106 180 décès pour 1 831 435 cas,
  - le Royaume-Uni avec 39 369 morts pour 277 985 cas,
  - l’Italie avec 33 530 morts (233 515 cas),
  - le Brésil avec 31 199 morts (555 383 cas),
  - la France avec 28 940 morts (188 322 cas, bilan revu mardi à la baisse par les autorités)(sans commentaire cette modification, mais, si elle était à Madagascar, je vois bien les gu.eules de nos amis andafys et Vazahas).

  Rappel : Population Etats-unis : 328 Millions, Brésil : 209 Millions, Italie, France, Royaume unis : 60-66 Millions.

  Qui sont les plus touchés si on regarde le proportionnel au nombre de population ?

  • 3 juin 2020 à 10:52 | Stomato (#3476) répond à Isandra

   Vous adorez les comparaisons forcément sans raison !

   Il y a très peu de cas déclarés et de décès à Madagascar. C’est une bénédiction pour le pays.
   Par contre il est étrange que vous ne fassiez pas du tout mention de statistiques de régions autres que Tananarive, Tamatave et les rares autres grandes villes...

  • 3 juin 2020 à 11:16 | Maxim (#5960) répond à Isandra

   Isandra,
   Vous ne pouvez pas comprendre que le nombre des cas confirmés est donné par des tests réalisés, Avoir fait moins de 12000 tests pendant 2,5 mois ne peut que donner moins de cas confirmé.
   Si le covid 19 ne tue pas beaucoup de personne comme vous le prétend, le gouvernement doit changer de priorité parce que avec le palu, Madagascar n’a jamais enregistré un nombre de mort important comme actuellement.

  • 3 juin 2020 à 11:18 | Andrianaraberakoto (#10924) répond à Isandra

   @ Isandra

   Pour les adeptes de prophétie - de Joanna ou autres - il faut tenir compte que les prévisions de l’OMS n’en sont pas une. Il s’agit d’une estimation qui relève du système de santé, moyenne d’âge, maladies, environnement et situation géographique d’un pays.

   Par rapports à vos chiffres, il faut noter que pour :

   Etats-Unis : 328 millions d’habitants = +4 026 000 tests effectués.
   Royaume-Uni : 66 millions d’habitants = +122,347 tests effectués.
   Italie : 60 millions d’habitants = + 52,159 tests effectués (début avril).
   Brésil : 209 millions d’habitants = + 871 839 tests effectués.
   France : 66 millions d’habitants = + 724 000 tests effectués.
   Madagascar : 26 millions d’habitants = 11 954 tests effectués.

   Voyez l’anomalie !

   Il est facile de fanfaronner mais si on ne fait pas suffisamment de tests, on ne saura jamais le nombre réel de cas. Equation logique.

  • 3 juin 2020 à 12:07 | Isandra (#7070) répond à Isandra

   Maxim,

   Plus le doute est moins, plus le test est moins aussi.

   On n’applique le même principe que partout dans le monde, en France, ne dépister que" toutes les personnes symptomatiques, mais aussi "tous ceux qui, symptomatiques ou non, ont été en contact avec une personne testée positive". En général, sous prescription médicale. Du fait que c’est impossible de dépister tout le monde.

   De ce fait, ce n’est ni l’Etat, ni les laboratoires qui limite le test, mais, les réalités sur terrain.

  • 3 juin 2020 à 12:18 | papangue (#9623) répond à Isandra

   Les chiffres annoncés ne sont pas forcément justes pour les pays africains , y compris Mada à cause d’insuffisance de tests par rapport à la population totale.

   Pour l’Afrique en générale, heureusement que le nombre de morts est très faible par rapport à la population totale par pays.

   Mais, cela ne veut pas dire que les chiffres ne sont pas manipulés car le pouvoir à Mada, ARA est champion de la tricherie.

   Toutes les élections ont été faussées par le pouvoir , avec plus d’1 millions d’électeurs en plus ,des doublons, des quadruplons...

   Isandra ne nous fera pas avaler que l’OMS a prévu 2 millions de personnes atteintes.

   il y a déjà eu un démenti de l’OMS sur cette affaire :

   https://www.madagascar-tribune.com/Dementi-de-l-OMS-sur-l-article-du-jeudi-3-avril-de-Madagascar-Tribune.html

   En fait, dans plus de 85 % de cas, les malades s’en sortent sans problème grave en Occident et 98% de cas, c’est non mortel.

   De plus le Covid-19 affecte surtout les plus anciens, et comme l’age médian à Mada est de 19 ,6 ans ...
   Je pourrais dire que boire du varin’ampango ou de l’eau + sucre ou manger des bonbons ( ha les bonbons à 8 milliards !) ou des mofo gasy "guérissent" le Covid-19.

   Ou sont passés ces aides de plus de 500 millions de dollars ?

   Les entreprises sont étranglées, le pouvoir refuse d’aider !!! et les ménages avant la crise du Covid-19 étaient dans le mouise à 92 % !!

   Heureusement les Malagasy vont avoir leur Colisée ! pardon Kianja Masoandro.

  • 3 juin 2020 à 12:20 | papangue (#9623) répond à Isandra

   Sorry : la mouise ...

  • 3 juin 2020 à 12:58 | Isandra (#7070) répond à Isandra

   Papangue,

   En fait, dans plus de 85 % de cas, les malades s’en sortent sans problème grave en Occident et 98% de cas, c’est non mortel.

   En grande partie, la sous-estimation des scientifiques de cette maladie, dès le départ, qui a mise le monde dans cette situation, propagation massive.

   Les réalités nous montrent autre pourcentage, prenons l’exemple le cas de la France : 188 Mille cas, 28 Mille décès, c’est à dire 16%, Italie : 14% de malades.

   Les observations faites sur les malades qui ont prise cette tambavy, ont permis de constater que l’amélioration de leur état est plus évidente que celui des autres malades.

   Nous, par prudence, nous avons pris cette tisane, au pire, vous avez le système immunité renforcé, au mieux, elle nous protège de cette maladie.

  • 3 juin 2020 à 13:29 | Maxim (#5960) répond à Isandra

   Isandra,
   Donc le Filoha a parlé dans le vide concernant son annonce sur le besoin de test massif ?
   Et apparemment vous tirez au sort la personne pour la faire imposer le test.
   Pourquoi le CCO n’affiche plus la courbe ? est ce qu’Il a peur la montée en exponentielle des cas confirmés ?

  • 3 juin 2020 à 14:03 | mamabe (#873) répond à Isandra

   Malheureusement la partie n’est pas finie.
   Il ne faut pas crier victoire.
   Beaucoup de cas et des décès ne sont pas repèrés ou comptabilisés pour d’autres maladies sans avoir la confirmation .
   Sans parler des faux négatifs.
   Le nombre de cas publié ne reflète pas la réalité.

  • 3 juin 2020 à 18:26 | lé kopé (#10607) répond à Isandra

   "Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué " . J’ai mentionné au début de la Pandémie qu’il y avait plusieurs phases avant d’atteindre la phase terminale ,et penser à un retour à la vie normale . Ces grands Pays dont vous parlez sont passés par là ,et ils se préparent à mettre en place les stratégies qui permettront la relance de leur économie . Sommes nous à leur niveau ? De plus que l’hiver Austral est à nos portes ,synonyme de grippe et de maladies infectieuses facilitant la propagation du Coronavirus .Avons nous atteint le Pic de cette Pandémie ? L’augmentation actuelle des cas infectés semble corroborer la thèse citée plus haut . En tout cas , je souhaiterais que l’efficacité du Covid Organix sera prouvée,car cela nous épargnerait d’une hécatombe . On croise les doigts et on poursuit notre route dans le ...semi confinement .

 • 3 juin 2020 à 10:59 | ANTICASTE (#10704)

  Au lieu de s’aligner bêtement sur l’Europe ,votre grand chef DJ ,aurait du tenir compte de la saisonnalité du virus covid 19 !
  C’est donc depuis 1 semaine que les choses difficiles commencent en ce pays avec l’hiver austral !
  Il est vrai que ce monsieur Rajoel a tellement de casquettes a porter qu’il fait tout de travers !
  Un jour il devient charlatan en créant de nouveau tambavy ,le lendemain il est commerçant de ce nouveau remède ,le jour d’aprés il est architecte en chef des monuments historique ,le lendemain il construit soit disant une usine de médicament ,en même temps il négocie avec l’OMS ,etc,etc, !
  Serait ce un surhomme ,mais a y regarder de plus près ,tout est fait de travers !
  Certains pays recrute leur personnel politique chez les plus formés d’entre eux !
  Ceux ci sont éduqués dans de grandes écoles on l’on forme à beaucoup d’exercices complexes dans les taches de gouvernances !
  On leur apprend comment gérer les hommes et le femmes qui seront des subalternes ou des partenaires dans l’exercice des fonctions publiques !
  Prenons deux exemple récents Malagasy ,le dossier "ville nouvelle" et celui du Colisée pourris !
  Peut-ont penser et croire que ces projets ont été approchés de façon efficiente pour la réussite de ceux-ci !
  S’est t-ont entouré des bonnes personnes ,des bons spécialistes ,avons nous déminer le terrain auprès des personnalités ,des institutions locales (mairie,fokontany) ont-elles été mise au courant ,le peuple ,les populations ont-elles été sensibilisées à la positivité de ces changements ?
  C’est pourtant là que l’on s’aperçoit des qualités d’un vrai chef et des lacunes qu’il peut avoir !
  La politique ce n’est pas que faire des coups médiatiques ou raconter n’importe quoi sur une estrade à une foule d’analphabète !
  La personne que vous avez mis comme chef n’est pas le right man at the right place
  Il a été poussé a ce poste pour ses défauts, qui en font un personnage contrôlable et docile pour les véritables tenants du pouvoir en ce pays !
  En faisant cela ,les puissants ,civiles et militaires ,assurent la continuité de leurs privilèges contre l’avenir du peuple de ce pays !
  Donc Rajoel ,fait du rajoel et plus il se plante ,plus les vrais tenants du pouvoir applaudissent !

  Pays de merde

  • 3 juin 2020 à 11:45 | Isandra (#7070) répond à ANTICASTE

   Anticaste,

   "Il est vrai que ce monsieur Rajoel a tellement de casquettes a porter qu’il fait tout de travers !
   Un jour il devient charlatan en créant de nouveau tambavy ,le lendemain il est commerçant de ce nouveau remède ,le jour d’aprés il est architecte en chef des monuments historique ,le lendemain il construit soit disant une usine de médicament ,en même temps il négocie avec l’OMS ,etc,etc, !"

   C’est comme ça être Président République, vous devez vous mouiller sur tous les domaines, sans exception, dans la mesure où votre projet concerne tous les domaines, pas seulement un. Toutefois, cela ne veut pas dire que vous êtes spécialiste de tout. Par ex : le fait qu’’un Président médecin explique son projet économique, ne lui fait pas économiste, pareil un Président économiste qui explique les mesures sanitaires, ne signifie pas qu’il se prétend être médecin.

   Comme je vous ai dit ici tous les jours, avant de traiter notre pays de me.rde, balayez d’abord devant votre porte, car là-bas non plus, n’est pas en reste.

   Le fait que Mitterand a fait construire la pyramide de Louvre, qu’il est devenu Egyptologue ??? Avait t-il consulté l’avis de la population de Paris et les maires, genre référendum ?

   Qui est mieux ne pas du tout consulter la population, ou la consulter, en dépensant de l’argent mais après on ne la tiendra même pas compte dans la décision ? C’est le cas de la construction du Projet de Notre dame de lande, par ex.

   Il y a contradictoire dans vos écrits, vous dites qu’il se mêle de tout, et en même temps, il n’est qu’un fantoche, marionnette.

   Une marionnette ne devrait pas se mouiller pareil, il doit juste regarder ce qui se passe et suivre la vague, comme nos trois dernières Reines marionnettes de Hovalahy Rainilaiarivony.

  • 3 juin 2020 à 11:55 | Isandra (#7070) répond à ANTICASTE

   Anticaste,

   Demandez à votre amis Vatomena, si Galliéni a demandé l’avis du peuple indigènes Malagasy, quand il avait fait construire la piscine dans l’enceinte du Rova et transféré les cadavres des rois et reines(seuls lui et Ravalo qui étaient capables de ce genres de famadihana, les autres non).

  • 3 juin 2020 à 12:51 | Lefona Again (#10319) répond à ANTICASTE

   @isandra
   fax ! tsara !! merci !
   rehefa mamaly izy ka miteny hoe v.endrana na inandra dia efa tampona, lany mofo sy tsy nanankambaly izy !!

  • 3 juin 2020 à 14:37 | Vohitra (#7654) répond à ANTICASTE

   Anticaste,

   Vous êtes en train de crever l’abcès dans la gouvernance actuelle, oui, c’est la triste et blessante vérité, mais l’écervelée et bourrique locale refuse de l’admettre car vous êtes « un vazaha »…

   Tout est fait de travers ici, rien ne marche ici qui puisse générer des impacts et retombées significatives sur la vie de la grande majorité de la population locale.

   Les vrais problèmes sont quotidiennement masqués dans de déluges de coups de communication politique destinés à tromper et détourner l’attention des couches défavorisées et de l’ensemble de la communauté internationale…

   Les nombreux cas de malnutrition chronique et famine sont légion, les maladies tropicales font des ravages (dengue, paludisme, peste), le chômage gagne de terrain chaque jour et frappe la grande majorité de la population active du pays, l’insécurité tant urbaine que rurale handicape le maintien du peu d’activités économiques familiales de subsistance de la majorité de la couche défavorisée du pays, la décadence et dépravation morale des jeunes inactifs et désorientés culturellement s’observent partout, et sur ces maux qui déciment à grandes enjambées le capital humain du pays que viennent s’ajouter le coronavirus et ses lots de contraintes administratives et sanitaires ainsi que ses impacts tangibles qui frappent encore et toujours les couches défavorisées qui sont obligées d’enfreindre les mesures prises afin de trouver de quoi survivre au jour le jour…

   Et en face, les pratiques de gouvernance ne sont que destinées à perpétuer encore et toujours la prise de mesures et d’actions dans le but d’engranger des dividendes économiques et politiques en faveur de ceux adeptes du culte des privilégiés et des crapules de la république qui se comportent comme des nécrophages qui vivent et gagnent d’intérêts à partir de la décomposition et dégradation de la vie communautaire par voie d’imposition de l’exercice d’autorité et la priorité à la quête de prébendes…

   Face à la famine et la malnutrition, on vous donne la construction de stade synthétique…face aux maladies tropicales, on s’achemine vers l’achat de voitures tout terrain…face à l’insécurité galopante, on concentre les actions et activités des forces de sécurité vers la protection et la préservation des intérêts des apparatchiks…face à la perte de revenu et dégradations des conditions de vie de la grande majorité de la population, on draine les ressources publiques vers la construction de palais de culture et de colisée…face à la dilapidation et pillage de biens publics érigés en style de gouvernance à tous les échelons de l’exercice de l’autorité publique…on vous prodigue un culte de la personnalité digne d’un monarque absolu régnant sur un pays peuplé de sujets à soumettre et à plier à ses quatre volontés…

   Et sur ce dernier point supra, puisque les dernières Reines avaient fait ceci et cela, aussi, le calife tropical a le droit et le privilège de s’y adonner aussi…et puisque Gallieni avait pris des mesures autocratiques et unilatérales durant une période coloniale, aussi, un calife d’une république bananière mérite de disposer des privilèges d’en faire autant…

   Et des déchets et résidus de la société qui se gavent de produits de vandalisme institutionnel divers et de privations diverses vécues par la masse critique de la population jubilent et se congratulent sans retenue, se lancent des souhaits et de preuve de fierté en voyant la majorité de la population se glissant dans la déchéance et dépérissement collectif, et la perte de sa dignité morale et humaine…rien que des zélateurs voyous et thuriféraires parasitocrates…les débris du genre lefona et isandra n’en sont que les pires illustrations...

  • 3 juin 2020 à 16:10 | Isandra (#7070) répond à ANTICASTE

   Vohitra,

   "rien que des zélateurs voyous et thuriféraires parasitocrates…les débris du genre lefona et isandra n’en sont que les pires illustrations..."

   - Autre jour, il a maudit le Président et sa famille.

   La démocratie de gens détenant le hazomanga, quand vous n’avez pas même opinion que lui, soit vous êtes maudit, soit vous traitez de tous les noms.

   Imaginez si on était encore dans le régime royal, et il avait encore des menamaso sous ses ordres, nous aurions droit d’Ampamarinana.

  • 3 juin 2020 à 16:26 | Vohitra (#7654) répond à ANTICASTE

   Avec des voleurs et pilleurs, et des truands, surtout ceux qui mentent comme ils respirent...et particulièrement vis à vis d’une sorcière...il n’y a que les langages directes et sans détour qu’ils arrivent à comprendre...

   une sorcière munie de lard de porc pour souiller les tombeaux des ancêtres, il n’y a que des mots crus qu’elle mérite...sans ambiguïtés...

  • 3 juin 2020 à 16:36 | ANTICASTE (#10704) répond à ANTICASTE

   Isandra,
   Vouas a t-ont déja surnommée "la putain de l’enfer "
   Je pense que cela vous a bien et que cela situe votre rayon d’action avec vos amis damnés sur des générations !
   Si vous croyez en dieu ,songez y ,songez y !

  • 3 juin 2020 à 16:55 | Isandra (#7070) répond à ANTICASTE

   Vohitra,

   En plus, il n’y aurait pas de procès, juste, c’est l’andriana détenteur le hazomanga qui nous choisirait, et nous irions directement sans escale à Ampamarinana.

  • 3 juin 2020 à 17:03 | Vohitra (#7654) répond à ANTICASTE

   Anticaste,

   C est la diablesse, imperatrice de la gehenne...

  • 3 juin 2020 à 18:39 | lé kopé (#10607) répond à ANTICASTE

   Vous avez dit tout haut , ce que tout le monde pense tout bas !!! CHUT, il ne faut pas réveiller la bête qui dort ... dîne .

  • 3 juin 2020 à 18:54 | ANTICASTE (#10704) répond à ANTICASTE

   Lé kopé,
   Tous le monde doit savoir ,sommes nous en République ou pas ?

  • 4 juin 2020 à 01:07 | mamabe (#873) répond à ANTICASTE

   Ça fait penser à Nadine Morano !

 • 3 juin 2020 à 12:29 | Besorongola (#10635)

  PAS DE CHANCE OU C’EST DIEU QUI PUNIT ?

  Après un an et 4 mois de pouvoir Rajoelina est confronté à plusieurs aléas. Croissance économique à 0,8% au lieu de 5,5% prévue. Coronavirus, Colisée dans le Rova contesté , Tanamasoandro bloqué, Cvo qui a fait pschitt, taux de chômage le plus élevé de l’histoire du pays... Et maintenant défilé du 26 juin sans spectateurs. Et pourtant Rajoelina n’a pas d’opposition forte comme au temps de Rajaonarimampianina. Mais qu’est ce qu’il a fait ce monsieur pour mériter tout ça ?
  L’autorité, c’est le droit de gouverner. Toute autorité appartient à Dieu parce qu’il est le Créateur de toutes choses. Nous avons vu que le principe de base du monde, c’est la rébellion ; tandis que le principe de base des enfants de Dieu, c’est l’obéissance.
  À cause de la nature pécheresse et rebelle des hommes, Dieu a établi des lois et a institué le gouvernement humain. Dieu a donné aux hommes l’autorité de faire respecter ses lois. Il a agi ainsi pour notre protection et pour notre bien. Les autorités civiles sont le moyen par lequel Dieu restreint le mal, afin que nous puissions mener « [...] une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté » (1 Timothée 2.2. dans la Bible).
  Les professeurs d’école, les policiers, les autorités locales, les juges, les autorités fédérales et provinciales sont tous des autorités déléguées par Dieu. Puisqu’ils représentent l’autorité de Dieu, nous devons leur obéir. La Bible dit :
  « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » (Romains 13.1)
  Les chrétiens sont des citoyens qui doivent observer les lois. À l’école, l’élève honore Dieu quand il obéit aux lois de l’école et montre du respect à ses instituteurs. Il déshonore Dieu quand il ne le fait pas. Comme disciples de Jésus-Christ, nous devons vivre selon le principe de l’obéissance.
  La Bible dit :
  « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes [...] » (1 Pierre 2.13)
  Notre Seigneur n’a jamais favorisé la rébellion. Il a enseigné aux foules à obéir aux autorités gouvernementales. Quand les Pharisiens ont demande à Jésus s’ils devaient payer le tribut à César, il a répondu :
  « [...] Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » (Matthieu 22.21).
  Rajoelina est l’archétype de fomenteur de rébellion à Madagascar cette dernière décennie. Sous sa conduite il était parvenu à faire chuter le régime de Ravalomanana en 2009 et il a pris de force la tête du pays de 2009 à 2013 mais malgré sa volonté d’aller très vite dans les réformes ,le pays a sombré dans une impasse économique sans précédent suite à l’embargo international et insécurité sans précédent... et c’était le début de la descente en enfer pour tous les Malagasy . Durant le régime de Rajaonarimampianina , Rajoelina tirait les ficelles depuis la France où il s’est retiré de son plein gré pour préparer son retour il a fait mener la vie dur aux autorités en place. Avec la mobilisation de ses lieutenants , Rajoelina a pu enterrer dès le mois d’avril 2018 l’autorité de Rajao et les élections du mois de novembre 2019 n’étaient plus qu’une formalité lui permettant d’accéder de nouveau au pouvoir. Mais à peine élu le président TGV a fait des pas de géant pour construire et reconstruire des lieux comme Mahamasina , Anatirova Ambihitsirohitra et j’en passe.... et le fameux Tanamasoandro d’ Ambohitrinimanjaka qui est suspendu pour l’instant ...Mais encore une fois l’imprévu est arrivé . Le coronavirus s’invite dans le pays et en quelques mois , la situation économique est de nouveau au plus bas . La prévision de croissance à 5,5 % en 2020 n’atteint même pas le 1% en 4 mois . Et toute est à refaire et Dieu seul sait combien de temps ca va durer !
  Mais "l’homme rebelle" continue de s’entêter et au lieu de suspendre les "travaux non prioritaires ", Rajoelina veut coûte que coûte que Mahamasina et le Colisée du Rova soient inaugurés en grande pompe le 26 juin prochain . Le secteur privé est atteint de plein fouet dans cette crise de pandémie et demande à avoir le minimum pour vivre . C’est le rôle de l’Etat d’apporter cette aide comme partout dans le monde mais Rajoelina préfère financer ses projets de béton armé que d’aider ces gens là . Et pourtant il serait certainement pardonné au vu de la situation actuelle s’il avait la sagesse de suspendre ces projets pour venir en aide au survie des gens .Mais l’homme dans son envie de se montrer et de montrer de quoi il est capable de bâtir continue son entêtement . Des Ray Aman-dreny lui demandent avec insistance d’arrêter le Colisée du Rova mais l’homme persiste et insiste.
  Et pourtant de tous les présidents de Madagascar , Rajoelina est en tête de celui qui cite le plus le nom de Dieu dans ses discours officiels . La Bible dit :"On ne se moque pas de Dieu, ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi.
  Galates 6:7
  Ce verset nous apprend qu’il ne faut pas nous tromper parce que l’on ne se moque pas de Dieu. Bien souvent, nous ne craignons pas Dieu, ne cherchons jamais Sa volonté, et considérons nos propres idées comme la volonté de Dieu à pratiquer. Nous croyons que si nous pratiquons de cette manière, nous pourrons être selon le cœur de Dieu et approuvés par Dieu. En fait, cette attitude envers Dieu est irrévérencieuse et nous trompe nous-mêmes.

  • 3 juin 2020 à 13:01 | ANTICASTE (#10704) répond à Besorongola

   Besorongola ?
   Langage désuet qui n’est plus utilisé que par les décadent complètement dépassé par la modernité !
   Sortez de votre brousse culturelle !

  • 3 juin 2020 à 13:02 | Lefona Again (#10319) répond à Besorongola

   @Besorongola
   "Des Ray Aman-dreny lui demandent avec insistance d’arrêter le Colisée du Rova mais l’homme persiste et insiste."
   heu..des "Ray Aman-dreny", je veux bien, mais qu’ont-ils fait pendant ce siècle ?
   J’ai plutôt l’impression que les zanaka se sont sentis orphelins ! chais pas !

   "Ce verset nous apprend qu’il ne faut pas nous tromper parce que l’on ne se moque pas de Dieu. Bien souvent, nous ne craignons pas Dieu, ne cherchons jamais Sa volonté, et considérons nos propres idées comme la volonté de Dieu à pratiquer."
   SI c’est moi ou PQMD qui le disait, et ce fut le cas, aurait-ce la même valeur ?

  • 3 juin 2020 à 14:55 | Isandra (#7070) répond à Besorongola

   Besorongola,

   Et pourtant Rajoelina n’a pas d’opposition forte comme au temps de Rajaonarimampianina. Mais qu’est ce qu’il a fait ce monsieur pour mériter tout ça ?

   Vous avez de mémoire courte. Rajao n’avait pas d’opposition 4 premières années, Ravalo s’alliait et gouvernait avec lui, et que Rajoelina a refusé d’être son opposant, et le laissait gérer tranquillement le pays, du fait que c’est lui qui avait mis à cette place, alors que Rajoelina, il a aujourd’hui, deux anciens Présidents comme ses opposants, dont un a le contrôle d’une grande institution.

   Pour les restes de vos écrits, vous commencez à tomber dans le ridicule.

   Qu’est ce que Macron a fait à bon Dieu, pour qu’il mérite de tout cela, GJ, la grêve lavareny, et maintenant, le COVID-19, sa réforme de retraite est suspendu, la France est en récession, alors que la gauche et la droite quasiment inexistants ?

   Pareil pour TRUMP, son projet phare est suspendu, les grandes clôtures, etc ?

   Si je ne parle que ces deux Présidents.

 • 3 juin 2020 à 12:47 | ANTICASTE (#10704)

  Isandra,
  Président sans qualité ,fantoche et charlatan +Caste dirigeante décadente donc incapable à rien = Peuple abêtis et appauvris sans aucun évolution possible =Pays de merde !

  Voir Trump c’est lui qui a utilisé en premier cette définition

  Citez moi d’autres pays dans une telle décadence sans guerre ,il n’y en a pas !
  Les Comores ,Haiti ou la Corée du nord font mieux que vous !

  • 3 juin 2020 à 13:43 | Besorongola (#10635) répond à ANTICASTE

   CORONAVIRUS/
   Total Confirmés ce jour dans le monde .
   6 399 876
   Qui sont les champions ?

   1 - 1 831 821 US
   2- 555 383 Brazil
   3 -...…..

   Et pourtant, en grande difficulté et Bible à la main Trump fustige les manifestants suite à la mort du noir George Floyd .

   © AFP Donald Trump accompagné du ministre de la Défense Mark Esper (au c.) et du chef d’état-major américain, le général Mark Milley (à dr.), pour se rendre à une église proche de la Maison-Blanche, le 1er juin 2020.
   Accusé de se faire utiliser par Donald Trump à des fins politiques, le Pentagone cherchait mardi à se distancier du président américain après des propos polémiques du ministre de la Défense Mark Esper et le déploiement de renforts militaires autour de la Maison-Blanche.
   Il faut parfois faire confiance aux vieux sages. C’est Dan Rather, l’ancien journaliste star de CBS, qui a le mieux résumé le côté ubuesque de la situation : « Je ne peux imaginer aucun président, depuis que je suis né, qui ne se soit pas adressé à la nation dans une crise pareille. En même temps, je ne peux imaginer aucun autre président dont les mots seraient aussi peu bienvenus, aux yeux de tant de ses compatriotes. » Un sentiment dont la maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, s’est faite l’écho : Trump « devrait juste se taire. Quand il parle, les choses empirent. »

   QUANT AU BRESIL :BOLSONARO L’EVANGELISTE A DU MAL A S’EN SORTIR.

   © Fournis par Le Monde Jair Bolsonaro arrive à cheval pour saluer la foule, devant le palais présidentiel à Brasilia, le 31 mai.
   Jusqu’où ira Jair Bolsonaro ? La question s’est posée avec force ces derniers jours au Brésil, à la suite des multiples déclarations menaçantes formulées par le président d’extrême droite et son entourage, laissant entrevoir la possibilité d’un coup de force, voire d’une intervention de l’armée et d’une rupture démocratique.
   Après plus de 500 jours au pouvoir, et en pleine pandémie, le chef de l’Etat est aujourd’hui menacé de destitution dans plusieurs procédures parallèles.

   Avec Rajoelina Trump et Bolsonaro sont les présidents qui citent le plus le nom de Dieu et les plus contestés dans leur pays respectif sur leur manière de gérer cette crise de pandémie et le social .
   Je ne pense pas que mon discours est désuet car il est écrit dans : "Exode 20-7.
   Tu ne citeras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain ; car l’Eternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. "

  • 3 juin 2020 à 15:33 | FINENGO (#7901) répond à ANTICASTE

   @ Isandra (#7070)

   3 juin à 14:55 | Isandra (#7070) répond à Besorongola ^
   Besorongola,
   Qu’est ce que Macron a fait à bon Dieu, pour qu’il mérite de tout cela, GJ, la grêve lavareny, et maintenant, le COVID-19, sa réforme de retraite est suspendu, la France est en récession, alors que la gauche et la droite quasiment inexistants ?
   Pareil pour TRUMP, son projet phare est suspendu, les grandes clôtures, etc ?
   Si je ne parle que ces deux Présidents.
   **************************************************************************

   Ecoute bien la Vendrana Betsileo.
   Au lieu de te poser des Questions sur Macron et Trump, qui s’en sortent 1000 fois mieux que ton Pays Babakotoland, occupes-toi de la Faillite et la descente aux enfers de ton Pays qui perdure depuis des décennies.

   Famine dans le Grand Sud, la Dengue du côté de Majunga et le Palu un peu partout qui tuent et qui continueront à tuer, sans oublier la sous estimation et la sous évaluation des Malades et des Morts du Covid-19.

   Parles des problèmes de ton Pays, que ton Président Babakoto Bac-7 n’arrive pas à résoudre. Un Président qui veut être tout à la fois : Médecin, Architecte, Laborantin, Représentant de l’ Afrique, et Dictateur à l’occasion.
   Un Président Babakoto écervelé, dépourvu d’honnêteté et de sincérité, hautain comme il a été le Jean Bedel BOKASSA, et tout ceci le mènera à sa perte.

 • 3 juin 2020 à 13:45 | Marika (#9389)

  Moi, j’invite tous les représentants du peuple de ce pays, chambres haute et basse à bien analyser la situation actuelle.
  Pourquoi diable cette souffrance que subissent le peuple actuellement ? Ils ont quand même voté pour des promesses et des promesses, aucun effet dans leur vie quotidienne.
  Mesdames et messieurs les représentants, un président a été empêché pour moins que ça.
  L’argent ne fait toujours pas le bonheur.

  • 3 juin 2020 à 14:30 | Oursvagabond (#9660) répond à Marika

   Cette souffrance ne date pas d’hier, à croire qu’elle fait partie de la vie des malgaches.
   Ils ont persisté à croire aux promesses, pourtant à 90% irréalisables, mais encore
   faut-il avoir eu un minimum d’éducation pour en faire le tri.
   Et c’est là une des clefs des problèmes, la majorité de la population, est "empêchée"
   d’avoir accès à cette éducation.
   L’argent ne fait pas toujours le bonheur, mais arrange bien un petit pourcentage qui
   n’en a que trop. Et pas toujours "propre", mais parait-il il n’a pas d’odeur.

 • 3 juin 2020 à 14:05 | Shalom (#2831)

  Vohitra,

  Tsetsatsetsa tsy haritra, nisy ilay "Si pire encore" nanoratra hoa ahy dia nasiany hoe HARPE tao amin’ilay soratra, dia narahiny hoe "ARC".
  Nitsiky vendrana aho namaky ireo teny roa ireo.
  Sa ahoana hoy ianao ?

  • 3 juin 2020 à 15:19 | Vohitra (#7654) répond à Shalom

   Shalom,

   Olona efa mirediredy fotsiny tsy misy fotony akory, na ny zavatra soratan’ny tànany aza tsy misy fanjoriankevitra mazava sy mifandraika amin’ny zavamisy eto antoerana akory...

   Manidistidina hatramin’ny fiheviny, asa angamba, efa mihaninkazo mihintsy koa ve ?

   Ireny no alehany rehefa tsy zatra manao jery tamberina mametraka fijery miaro sivana hifantenana izay vontoatinkevitra, efa zatra fotsiny maneho tokim-panompoana isanandro vaky izao, ny ambo mihevitra ny hanidina hikopaka ny avo fa ny fisainana mibotetaka mirefarefa mbola fanambanin’ny zezika...

 • 3 juin 2020 à 15:22 | Isandra (#7070)

  PAGE NY PRESIDENCE :

  "Mitombo isa hatrany ireo firenena mametraka ny fitokisany amin’ny Tambavy CVO eo anatrehan’ny fiatrehana ny ady amin’ny coronavirus. Tamin’ity Alarobia 3 jona ity dia ny Émirats Arabes Unis no nandefa fiaramanidina manokana teto amin’ny BANI Ivato mba haka ny fanomezana avy amin’ny Fanjakana Malagasy. Ho valin’ny fangatahana nataon’ny mpitondra any an-toerana dia Tambavy CVO miisa 10.000 amin’ilay misoroka sy manasitrana no natolotry ny fitondram-panjakana Malagasy ho azy ireo.

  Ho fanampiana an’i Madagasikara kosa dia nanolotra fitaovana fiarovana ho an’ireo mpiasan’ny fahasalamana toy ny sur-blouse, gants, aro-vava, sur-chaussures ny Émirats Arabes Unis. Nanolotra fitaovam-pitiliana ny coronavirus TDR miisa 25.000 ihany koa izy ireo. Izao hetsika izao dia vokatry ny fiaraha-miasa sy ny firaisankinan’ny firenena roa toa tonta amin’ny ady iombonana amin’ny valan’aretina coronavirus."

  • 3 juin 2020 à 15:35 | Vohitra (#7654) répond à Isandra

   Tsy maintsy kolokoloina ny fifandraisana sy ny fifanolorana, ao ny fanolorana ny tany 60.000 hectares any Bas Mangoky...ao koa ny any Dubai any...

   Milamina ve ny any an-tanàna any e ?

  • 3 juin 2020 à 15:37 | Shalom (#2831) répond à Isandra

   Saingy tsy noresahina ilay resaka Bas-Mangoky ...

  • 3 juin 2020 à 15:48 | vazahagasy taratasy (#10911) répond à Isandra

   Misère, Madagascar va tomber sous le joug des émirats arabes, mais jusqu’où on va aller, les jeunes gasy vont-ils devenir djihadistes aussi ?

   Je pense qu’il faut vraiment que nous, les défenseurs du peuple, devons nous concerter et nous améliorer au niveau de la "communication", utiliser les réseaux et médias externes pour contrer ces actions fossoyeurs de l’avenir du pays.

  • 3 juin 2020 à 16:00 | vazahagasy taratasy (#10911) répond à Isandra

   A-t-on déjà oublié la tentative d’un certain lascar de métisser la population malagasy avec les Nord Coréens ? Va t-on cette fois-ci se laisser faire ?

  • 3 juin 2020 à 16:26 | Isandra (#7070) répond à Isandra

   Vohitra sy Shalom,

   Hihihi ! Raha voa misy fahombiazana avoaka momban’’ity tambavim-pirenena ity, dia ireto mpamasoka roa ireto tsy maintsy mihazakazaka mamaly.

   Kanefa toa tsy ho voasakana ny dian’izy ity, efa malaza eran-tany. Any Afrika moa dia lasa Produit de luxe. Tsy taka’ireto mpamasoka ny hasaro-bidiny.

 • 3 juin 2020 à 15:38 | Shalom (#2831)

  Azafady Vohitra fa sahala ny tamin’i Elena : Saina mifanojo e !

 • 3 juin 2020 à 16:06 | ANTICASTE (#10704)

  Il est plus que temps que les intervenants sur ce forum comprennent que tout ce que subit le peuple à Madagascar n’est pas le fruit du hasard ou de la fatalité !
  Toutes ce mal qui est fait aux petites gens ,aux sans grade,à la grande majorité est bien le résultat d’une idéologie extrémiste et raciste ,mise en oeuvre par une minorité bien consciente de ce provoque leur politique et des conséquences sur la santé ,la vie même de chacun !
  Il n’y a donc aucun hasard ,tout y est calculé afin que le peuple soit pauvre et qu’il reste dans la liste des pays les plus nécessiteux !
  Ainsi la caste au pouvoir peut vivre et s’enrichir de cette situation !
  Ou sont donc passés les milliards qui ont été octroyés depuis un an a ce pays,ou seraient les progrès visible par l’introduction de cette masse d’argent dans l’économie locale ?
  Certes des travaux ont été commencés pour donner le change aux bailleurs de fond, mais rien de sérieux ne se fera, car évoquant notamment la pandémie de Covid 19 , peu de chose finalement ne se feront !
  L’argent lui aura disparu en partie en salaire de très haut niveau et en disparition dans les paradis fiscaux !
  La plupart des dirigeants des cadres de ce pays sont parfaitement informés de cela ,mais aucun ne dénonce les faits
  C’est l’opulence pour cette minorité et ainsi le PRM est vu comme le messie et est donc intouchable ,ce qui explique son atitude hautaine !
  Dormez bien les gasy ,vous êtes encore une fois en train de vous faire tondre

  • 3 juin 2020 à 16:08 | ANTICASTE (#10704) répond à ANTICASTE

   Pour ceux qui ne me croient pas ,allez y demander des comptes aux autorités sur ces fameuses aides et vous verrez que seulement des rapports bidons vous serons fournis et encore !

  • 3 juin 2020 à 16:19 | Vohitra (#7654) répond à ANTICASTE

   Anticaste,

   Un ancien leader estudiantin avait été coffré lundi soir par la gendarmerie…il est devenu médecin depuis…et un opposant au régime en place…on ne sait pas encore le motif de l’arrestation/garde à vue…

   D’habitude, chez nous, quand d il y a des manifestations populaires et estudiantines, les procédés sont les mêmes, quel que soit le régime, sauf celui du Pr Zafy Albert…

   Jeter un coup d’œil sur ce vidéo pour vous donner des idées…

   https://www.youtube.com/watch?v=KLynJHcshaA

 • 3 juin 2020 à 16:53 | ANTICASTE (#10704)

  Vohitra ,
  Merci !

  • 3 juin 2020 à 21:25 | saint-augustin (#9524) répond à ANTICASTE

   Vohitra,
   C’est un VIDEO de 2015 !
   Nous sommes en 2020

  • 3 juin 2020 à 22:32 | Vohitra (#7654) répond à ANTICASTE

   Le chiant augustin,

   Mais, vous avez du mal a comprendre a chaque fois..

   A force de partager les avis de vos trois compagnons d infortune, isandra-lefona-betoko, vous aurez toujours du mal a comprendre..c est contagieux...

   Et alors, si on est en 2020 ? C est la meme pratique, non ?

 • 3 juin 2020 à 17:28 | Jacques (#434)

  Un peuple abêti, abruti, depuis le passage d’un certain marin des chiottes. Évidemment le bac-3 n’en demandait pas mieux que de profiter d’un tel obscurantisme et il ne se passe pas un seul jour où il ne fasse avaler ses conneries à la plèbe. Des promesses en veux-tu en voilà, des plages à l’américaine, ville nouvelle sur les propriétés des tiers...Rajoutés à cela un breuvage soi-disant soignant une pandémie mondiale, une profanation d’un lieu sacré, j’en passe et des meilleurs. Rappelons qu’antérieurement, sous la Transition, c’étaient le métro et le tramway dont un seul mètre de rail n’a vu le jour.

  Oh hé, le jomaka vazaha taratasy, que pensez-vous d’un putsch pour débarquer le bac-3 ? Ça serait une bonne solution, non ? Vous même n’êtes pas d’accord à ce sacrilège du Lapan’ny Manjakamiadana, alors va pour le putsch ? Ah ah, je vois d’ici les discours de bienvenue des flagorneurs.

  Écoute et lecture pour Tous :

  - https://www.youtube.com/watch?v=dvgTbZRoPn4&feature=youtu.be

  - https://www.actutana.com/misy-mihaino-lappel-au-sos-du-secteur-prive/

  • 3 juin 2020 à 19:05 | FINENGO (#7901) répond à Jacques

   @ Jacques (#434)

   Bonjour Jacques.

   On s’égosille pour pas grand-chose, à faire comprendre au Jomaka Vazaha Taratasy d’Ambatomanga ce que sa Petite cervelle de Fody ne peut comprendre.

   Rien ne m’étonne si l’énergumène n’a aucune reconnaissance en vers le Pays de sa deuxième Nationalité qui l’a fait vivre, qui l’a soigné, qui l’a hébergé et qui lui paye sa retraite aujourd’hui.
   Le Pays de sa Première Nationalité n’a rien fait pour lui, ni pour ses descendants, entre ceux qui résident sur l’île de la Réunion et certains en Métropole, le jomaka croit comme fer que ce que la France lui donne n’est ni plus ni moins qu’un dû.

   Pov Misérable Vazaha Taratasy qui croit tout connaitre, tout en étant dans une ignorance absurde d’un Dondrona Babakoto.

  • 3 juin 2020 à 20:39 | Jacques (#434) répond à Jacques

   3 juin à 19:05 | FINENGO (#7901) répond à Jacques

   Bonjour Finengo,

   Voilà un bon moment qu’il est ici au forum, le jomaka, à raconter des histoires, celles des ses accrocs avec la douane pour avoir transporté 10 kg de vanille ou encore l’État malgache qui lui a demandé, à ses 18 ans, s’il voulait rester français ou non, ou encore les baratins d’un Oraison sur les Îles Éparses, voire les dépôts de plainte contre le bac-3 pour ceux qui ont la preuve sur les méfaits de ce dernier. Bref d’interminables bouffonneries. Retraite mal programmée sans doute. Le jomaka est incurable sauf, peut-être, à oser déglutir une bouteille de CVO.

   Finengo, comme vous êtes originaire de l’Est du bled, je vous envoie ce lien, les esprits semblent échauffés à Tamatave et les discours crus.

   - https://www.koolsaina.com/video-representants-tamatave-demandent-demission-andry-rajoelina/

   Au plaisir.

  • 3 juin 2020 à 22:47 | FINENGO (#7901) répond à Jacques

   @ Jacques (#434)

   Merci pour le lien Jacques.
   Mais je l’ai reçu dans la Matinée par l’intermédiaire d’une Cousine résidente à Madagascar.
   A Force de Prendre le Peuple pour des Moins que rien, l’heure de Payer les coups tordus est à ses débuts.

   J’espère et je le souhaite de tout coeur que la demande de la Population de Tamatave trouvera des échos dans d’autres Provinces et qu’ils finiront par le déboulonner de son Fauteuil non Mérité, et je pousse le bouchon jusqu’à dire, quitte à lui faire la Peau, car ce n’est que justice, pour tout le mal qu’il a fait subir au Peuple, et en toute honnêteté je ne verserais pas une larme.

   Attendons la suite.
   Il y a quelques jours j’avais dit ici, qu’il payera de sa personne son arrogance et sa désinvolture ainsi que le non respect du sacré. C’est aussi valable pour le Vazaha Taratasy et la Betsileo Vendrana les deux pourritures du Forum.

   C’est tout le mal que je leur souhaite, y compris pour l’Amiral des Chiottes.

   Bonne soirée Jacques.

 • 3 juin 2020 à 17:44 | ANTICASTE (#10704)

  Ces mouvement sur le marché des changes pourraient venir de virements crapuleux de sommes importantes !
  Certains préfèrent la fuite apparemment ,la sérénité change de camps ?

  • 3 juin 2020 à 18:40 | Zora (#10982) répond à ANTICASTE

   Bonsoir,
   Pour info sur Koolsaina.com, des représentants de Tamatave demandent la démission du Bac-7 dans les 72 heures.

  • 3 juin 2020 à 20:10 | vazahagasy taratasy (#10911) répond à ANTICASTE

   @Zora,

   Ouaou, c’est chaud, donc ma prémonition d’une possible génocide s’il y a répression militaire n’était pas simple supposition !

   Sans compter la population de Tuléar qui est chauffée à blanc, le 26 juin s’annonce...révolutionnaire ?

 • 3 juin 2020 à 18:03 | rayyol (#110)

  Et de quelle facon gère t on pareille crise messieurs les connaisseurs Dans les pays riches on s endettent a un point jamais vu des petits pays miséreux comme Madagascar ne peuvent pas C est quoi votre solution miracle .L économie mondiale est arrêtée Fort en gueule qui disent n importe quoi Vous croyez comprendre la politique mondiale et Trumps voue n en êtes alors qu au Ba Ba des bébés Et critiquez ce dont vous n avez aucune idee juste pour paraitre Allez on vous a vu

 • 3 juin 2020 à 18:05 | rayyol (#110)

  Du n importe quoi n importe quand .Quand on n a rien a dire on se tait plutot que de débiter des âneries Tout finit par finir un jour

  • 3 juin 2020 à 18:13 | vazahagasy taratasy (#10911) répond à rayyol

   @rayyol,

   Ayez au moins la décence de ne pas parler de Trump avec ce qu’il fait en ce moment. Les U.S.A. à feu et à sang pour cause de racisme envers les noirs par votre "champion".

   Vous êtes peut-être blanc mais vous vivez à Madagascar et votre "nouvelle" femme est noire...

 • 3 juin 2020 à 19:32 | ANTICASTE (#10704)

  Le début de la fin ou le début d’une répression féroce à Tamatave ?

  • 3 juin 2020 à 19:44 | Shalom (#2831) répond à ANTICASTE

   Anticaste,
   Il parait que DJ est un "j’aime FB" du peuple.

 • 3 juin 2020 à 19:43 | Shalom (#2831)

  "Depuis la construction d’un colisée romain au sein du Rova d’Antanarivo, la tension est réellement palpable. D’ailleurs, selon notre sondage en ligne, 90% de nos internautes sont contre ce projet".

  "Monsieur Rajoelina, …. vous êtes le premier responsable de l’introduction de cette maladie en ne fermant pas à temps les frontières. Cela reste dans l’histoire. Qu’avez-vous-fait chez nous ? Du business de CVO …"

  Ny zanak’i Toamasina no mangataka ny fialan’i DJ.
  Vakio ny tohiny ao amin’ny Kool Saina.com
  Ary ahoana ilay "j’aime" tao amin’ny FB nandalo teto tsy ela izay ?

  Itony ny tohin’ny Tantara Lé Kopé … Ho hita eo ny apoakan’i Risara baomba kofboay

 • 3 juin 2020 à 20:33 | Besorongola (#10635)

  • 3 juin 2020 à 20:49 | Besorongola (#10635) répond à Besorongola

   C’EST RATSIRAHONANA QUI A REMPLACE ZAFY.
   Lisez bien les commentaires du vidéo !

 • 3 juin 2020 à 21:16 | Besorongola (#10635)

  LES LANGUES COMMENCENT À DÉLIER !

  rova
  par D N
 • 3 juin 2020 à 22:33 | Shalom (#2831)

  Nisy olona nitsikera ahy satria niala tsiny aho noho ny teny nataoko momba an’i Jeneraly Désiré Ramakavelo taorian’ny fandraisany anjara teo amin’ny RealTV farany teo.
  F’angaha tokoa moa tsy azo atao ny miala tsiny ? Fahadisoana ve ny fanitsin-teny rehefa hita fa marina ny lazain’ny ankilany ?
  Izany no nitaizana anay tompoko ary tsy hitako izay maharatsy azy.

  Ny tena mahatsikaiky aminao naneso ahy ny amin’izany dia ireto roa loha ireto :

  - mpomba an’ilay atidoham-boanjo nanova ny filamatry ny firenena Madagasikara hisy ny hoe "FITIAVANA" ianao
  - kristiana, izany hoe mino an’i Jesosy Kristy hoe ianao ; f’inona moa ny vavaka nampianarin’io Jesosy io ? "Mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay"

  Na dia ireo hevitra roa ireo fotsiny aza no jerena izay tsy tanterakao dia mampiseho fa mihozongozina ilay maha kristiana anao.
  Ka hoy aho hoe : iza no mitombona tompoko, ny ianao kristiana mpihatsaravelantsiky sy mpandainga ve sa ny anay malagasy mitana sy manaja ny fomban-drazana sy ny fady ary ny soa-toavina rehetra izay tsy mifanipaka amin’ny fampianaran’ny baiboly velively ?

  "Loza ho an’izay mihatsaravelantsihy" ! Aiza ao amin’ny baiboly tokoa no misy an’io teny io ary aiza hono no hiafaran’ny mpihatsaravelantsihy ?
  Ary ny mandainga ? Voarara ao anatin’ny didy fototra (folo) ; ary iza no rainy ? i Satana.
  Ary indrindra mba vakio ao amin’ny bokin’i Jaona 8:44 izay tena mifanaraka sy mandika ny fomba fanoratrao eto.

  Koa iza no miaina ny mazava ary iza no miaina ny maizina tompoko ?
  Ny miaina ao anaty fihatsarambelatsihy sy ny lainga ve sa ny tsy miaina anatin’izany ?

 • 4 juin 2020 à 02:47 | la mite railleuse (#10900)

  # 3 juin à 18:13 | vazahagasy taratasy (#10911) répond à rayyol ^

  @rayyol,

  Ayez au moins la décence de ne pas parler de Trump avec ce qu’il fait en ce moment. Les U.S.A. à feu et à sang pour cause de racisme envers les noirs par votre "champion".

  Vous êtes peut-être blanc mais vous vivez à Madagascar et votre "nouvelle" femme est noire...

  ====== ? ====== ? ====== ? ======

  Radio Pangolin : à 1524 km de
  Maroantsetra

  sur le ring : Vahazagasy Taratasy
  VS Rayyol

  la seule chose que démontrent les émeutes aux USA, c’est que l’obsession racialiste et indigéniste non seulement ne résout aucun problème mais surtout les démultiplie

  les images de ces blancs sommés de s’agenouiller pour demander pardon de je ne sais quelle faute inscrite dans leurs gènes sont grotesques et donnent une vision assez précise des errements radicalisés de la haine de soi

  les campus américains. mais aussi la plupart des médias sont saturés jusqu’à l’hystérie de préoccupations raciales, ne parlent que de cela du matin au soir sur fond de communautarisme débilitant, déculturant et abêtissant (la culture a totalement délaissé les universités américaines depuis belle lurette sur fond de gloubiboulga intersectionnel) et cela n’empêche pas les actes racistes, la violence inter-raciale, au contraire, cela ne fait que les renforcer dans une aigreur par ailleurs savamment entretenue par des activistes qui tentent depuis le premier jour et par tous les moyens de renverser Trump pourtant élu et pour lesquels le meurtre abject de George Floyd (CAR C’EST BIEN UN MEURTRE) est une bonne aubaine tombée du ciel

  je m’amuse qu’en France, ceux qui soutiennent ces émeutes et s’indignent des violences policières ont complaisamment ignoré la répression qui sévissait depuis des mois à l’encontre du peuple français révolté...

  enfin, ce n’est pas la peine que les Etats-Unis se fatiguent à lutter contre le régime post-communiste chinois si c’est pour revivre la Révolution Culturelle dans ses propres rues, ne manquant plus que les dazibao, bonnets d’ânes et autres humiliations perverses diverses et variées

  j’étais scolarisé aux USA : j’étais le seul métis dans une classe de 30 enfants noirs, vec un "boat people", plutôt jaune, puisque les couleurs ont l’air d’être importantes. Mon institutrice, noire, ressemblait à une Jackson Five, on se fichait de nos couleurs de peau. Le fils du garagiste, noir, était un sale con, je lui filais des coups de pied. Le fils de l’épicier, noir, était vachement sympa, on se faisait des accolades à qui mieux mieux

  c’est assez simple en fait la vie, entre êtres humains normaux

  quant aux antiracistes et antifas qui, pour mettre en évidence leur valeureux combat, pillent des magasins Vuitton et d’écrans plats, sûrement pour lutter contre le Grand Capital, j’ai envie de dire qu’il y a un peu les mêmes dans l’Hexagone, pour qui tout est prétexte

  prenez soin de vous et bonne
  vie

 • 4 juin 2020 à 03:07 | Lefona Again (#10319)

  Mitatibolana i "S.ale homme" : "ouin, ouin "colinne" a, zà kambony nanoratan’i "si pire " de hoy izy hoe HARPE, de avy eo ARC. Lasa nitsiky v.endrana be zà..Bouh, ouin, bouh ".
  Namaly i colinne : " aoka izay an, aza mitomany intsony an, iny si pire iny anie ts´isy fotony e "
  J’avoue, la séquence m’a fait beaucoup rire, et je les verrai bien dans le rôle de Bilitika sy Bitika dans l’arène Masoandro.

  J’ai l’impression qu’avec Isandra et Betoko, on a rendu plusieurs âmes mabouls ! Haha ! Et seuls les gus foncièrement primaires sont des sujets à risque de la maboulie. DSL, mais pour le coup, je suis dans "l’humeur pour l’humour".
  Ndray, taitra indray izao i "s.ale homme" !

  Il suffirait donc de très peu de personnes, pas plus de 10, pour faire vriller un forum et affoler le biroute ! Bientôt, les inquisiteurs sefo de bandy, vous nous black-lister hein ! Haha !
  Sao de tokony hajanonay vitsivitsy kely ny manoratra eto soa misy tapaka lalandra eo ry andriamaboul isany ! Ny sasantsasany amin’izy ireo mantsy efa miporitsaka ny koupel, ny hafa efa mivilina ny paralelisma, ary ny ankamarony efa gôka ny esapoma, ka miratarata toy ny 203 ampidirina deuxième.
  Il faut bien cajôôler la vielle mécanique tout de même, hein ! Mihinina menaka be ireny ka miakatrahatra ny tosy drà, hoy ry Nanahary izay !

  Laingako izany kambony. Rehefa dinihina...aleo tohizana com d’hab ihany kà, donc à loisir !

Publicité
Publicité

Newsletter

Les actus du jour directement dans votre boîte email

Suivez-nous

Madagascar-Tribune sur FACEBOOK  Madagascar-Tribune sur TWITTER  Madagascar-Tribune sur GOOGLE +  Madagascar-Tribune RSS