Facebook Twitter Google+ Les dernières actualités
samedi 4 décembre 2021
Antananarivo | 10h31
 

Enseignement

Prime de fin d’année

Des enseignants en grève à Mananjary

mardi 7 janvier 2020 | Fano Rasolo

La rentrée du deuxième trimestre des écoles publiques à Mananjary a été marquée par la grève des enseignants. Une grève s’est tenue, hier, devant le bureau de la Circonscription scolaire (Cisco) de Mananjary. Les enseignants n’auraient reçu qu’une infime partie du prime de fin d’année promis par le président de la République qui s’élève à 65 000 ariary. Mécontents de la situation, ils ont décidé de suspendre les cours.

« Nous n’avons reçu que 9 000 ariary de ce prime de fin d’année octroyé par le président de la République, alors que tous les fonctionnaires des autres ministères ont bénéficié de la totalité de la somme de 65 000 ariary  », déplore une enseignante à Mananjary. Les grévistes menacent ainsi de poursuivre la grève jusqu’à l’obtention de leurs dûs ou tout au moins jusqu’à ce qu’on leur fournisse une explication pertinente à ce problème.

Quelques enseignants à Antananarivo et des autres régions ont également demandé une explication au niveau du ministère de l’Éducation nationale et de l’enseignement technique et professionnel (MENETP) hier.

« Nous n’avons reçu que 2 500 ariary sur 65 000 ariary. Au début on nous a demandé de signer une feuille blanche sans indication de la somme d’argent que le responsable de la Direction Régionale de l’éducation nationale (Dren) d’Analanjirofo allait nous verser, et après on ne nous a donné que 2 500 ariary », a indiqué une enseignante du Dren Analanjirofo, hier, au MENETP.

Le ministère de l’Éducation nationale, quant à lui, tente d’apporter des explications par rapport aux polémiques sur la somme d’argent distribuée au personnel de ce département ministériel à travers le pays. Aurélie Razafinjato, secrétaire général du ministère, explique que le ministère a dû faire avec les moyens du bord pour en faire bénéficier l’ensemble du personnel du ministère, y compris les enseignants FRAM.

Ce serait alors la raison pour laquelle certains enseignants auraient touché une somme moindre par rapport à ce qui a été annoncé. Les explications que les enseignants auraient reçues pourtant seraient tout autre. « Les responsables nous ont fait remarquer que nous touchons déjà l’indemnité de craie  », s’indigne une enseignante de la partie orientale de la Grande île. « L’indemnité de craie est une chose et le cadeau du président est une autre  », estime-t-elle.

Plusieurs départements ministériels seraient également concernés par ces polémiques. Le ministère de la Justice n’a pas été épargné, voilà pourquoi, le ministre, Jacques Randrianasolo a annoncé hier que les 6 000 employés de son ministère obtiendront tous le cadeau dont le montant reste invariable : 65 000 ariary.

29 commentaires

Vos commentaires

 • 7 janvier 2020 à 09:43 | Zanabahoaka (#8890)

  "Ny valala tsy an-tànana hono tsy atolo-jaza"

  Mamintina ny fomba fiadin’ny filoha ankehitriny sy ny ekipany ity ohabolana ity ary manaporofo an’izany ito lahatsoratra eto ito.

  Rehefa jerena amin’ny fomba tsy miangatra tokoa mantsy, sady heno tamin’ny kabarin’ny filoham-pirenena tamin’ny faran’ny taona ireny, dia mitombina tanteraka ny ahiahin’ny maro nandritra ny fampielezan-kevitra ary nahalany azy, dia tsy hahatantanteraka velively ny fampanantenana rehetra nataony izay nolazainy fa ho vita ao anatin’ny 5 taona ingahy filoha.
  "Mila atsangantsika aloha ny fototra, hoy izy, avy eo ny rindrina ary farany ny tafo". Tsy nilaza intsony izy hoe rahoviana izany ny tena ho vita ilay "trano" izay nampanantenainy.

  Trano anefa andriamatoa filoha no nampanantenainao, fa tsy fototra fotsiny, na rindrina fotsiny. Ary ny loza aza amin’ny sehatra sasany dia ny tafo no apetraka mialoha, hany ka rehefa ho tapitra ny 5 taona dia "chalet" no vita fa tsy trano. Ary andao hanao fanamby fa ho avy ingahy filoha hiteny amin’izay fotoana izay hoe "efa ny vita ny tafo, efa nanamboarana chalet ianareo ka tsy ho kotsan’ny orana intsony". Ekena fa tsy ho kotsan’ny orana intsony, saingy hangotsohotson’ny hatsiaka sy ny fanala ihany satria tsy nisy rindrina ilay chalet.

  Ny vahoaka mialoka ao ambanin’ilay chalet amin’io fotoana io dia mbola hifidy azy ihany, indrindra ireo tsy nahare hatsiaka fa tafalatsaka tao ampovoan’ireo olona maro miara mialoka ao, satria sady voaaron’ny hafa eny amin’ny sisiny tsy ho azon’ny rivotra no mahazo ny hafanana avy amin’ny rehetra ao am-povoany, kanefa koa tsy lenan’ny orana satria misy tafo ny chalet naorina.

  • 7 janvier 2020 à 11:48 | Vohitra (#7654) répond à Zanabahoaka

   Miarahaba Zanabahoaka,

   Efa any anaty hantsana mangitsoka tsy ahitana mitsinjo ny Firenena ankehitriny, ireo mpitanin’afo efa nahazo avara-patana mbola tsy mitsahatra fa vao maika mandavaka ihany tsy ankiato…

   Asa raha mahatsikaritra ianao fa efa tena tafatoetra sy raiki-tampisaka ao amin’ny tsikalam-pieritreretan’ireo tomponandraikitra ara-panjakana ny fanandratana ho fanompoana ny mpanjaka fa isaky ny misy fandraisana fitenenana, na eny ankalamanjana na eny amin’ny haino amanjery dia tsy maintsy voatonona ny anarany izay lazaina ho loharano miboiboika fototry ny fiovana lehibe ho avy sy ny fanapahankevitra ary zavabita… heverina hatomboka…

   Inona amin’izao fanapahankevitra rehetra izao moa, ka hoe safidy noraisiny mitokana samirery tsy nanombinana, no hoe mitondra fivoarana sy fiantraikany amin’ny fiainan’ny maroanisa mahantra sy fadiranovana ? Fanamboarana ny rova sy lapan’i Rainilaiarivony ve ? sa ireo kianja filalaovana sy fanehoana kolontsaina ? sa ny fanamboarana fonja ? sa ny fanohanana ny mpilalao baolina kitra na ny lavalava ? na ny làlana nolazaina fa natomboka aza anie ka tsy mandeha akory e, raha tsy hilaza afatsy ny RN 44 isika…

   Tsy misy afatsy kabary sy angoantenda sy fampanantenana ary hetsika fijejojejoana faobe no hita, miampy fitaka sy lainga raofina tsy ankiato mameno vala, ary ilay fototra aza anie tsy hita satria fototra mandavaka any amin’ny lalina tsy taza-maso e…

   Fa ny tena loza mitatao dia ity : ny fanotana fady tsy ankiato mamotika ny Hasin’Antananarivo ialamanga fahizay sy ny lasany ary ny tantarany…

   Efa nambarako tany aloha teto fa nanomboka tamin’ilay diabe fiakarana teny andapa ny taona 2011 ny fanotana fady teto, nitohy tamin’ny fangaronandapa ho fanajariana tato afara, niampita tany amin’ny fanomezana ilay anarana hoe « velirano », nandalo ny fanasongadinana ny resaka karazana nandritry ny fampielezankevitra, nisesy tamin’ilay taombaovao sandoka saika nisandohana ny Alahamady fahizay, niampita tamin’ny famotehana sy fivarotana antsokosoko an’i Betsimitatatra sy Laniera, tonga any amin’ny fijokoana ny eny Ambohitrimanjaka, ary ity fitaka sy famotehankasina amin’ity anarana hoe « tana-masoandro »…misy hevitra ankolaka miafina mihintsy….

   Ary ny farany, dia ity hoe « kianja Barea » ity.
   Toerana fanaovana lanonana ara-tantara izy io, Imahamasina no fiantso azy, eo no toerana fihasinana misy ilay vato hitoeran ‘izay manajara hiresahany amin’ny ambanilanitra, eo ny dingana faharoa no mitranga aorian’ny fisehoana eny Andohalo nampiarahana amin’ny fakana tsodrano andapa miainga avy ao amin’ny tranomasina amin’ny fanaovana tsitsika sy fisotroana vokaka…

   Tantara manankasina ny fiantsoana hoe Imahamasina, ary efa telonjato taona farafahakeliny ny nitondrany izany anarana izany, ary ny kianja mihintsy no mitondra izany anarana izany…

   FA IZA MOA ARY IANAO IO NO HANOVA NY TANTARA SY NY FOMBAN’NY TANY ETO ANKIBON’IMERINA ????????

   “Toy ny tandrok’omby sondenda, ka ny tondro-maso akaiky no tsy afaka”

   Mankasitraka ry Zanabahoaka, tandindomin-doza ny tantara sy ny Hasina ain’ny tany…mitsangana amin’izay ry Taranaka, arovy ny kolontsainao...

  • 7 janvier 2020 à 11:52 | Dadazily (#10654) répond à Zanabahoaka

   Izaho manokana tsy hiditra amin’ny antsipirihany hoe mpiasa birao e, mpamapianatra rehetra e, maître FRAM e, fa ny filazana fotsiny dia hoe : ho an’ny mpiasam-panjakana izany iny cadeau avy tany @ filoha iny. Volam-panjakana moa izany izy iny sa avy aiza ? dia ahoana ny tsy mpiasam-panjakana izay mampidi-bola ho an’ny fanjakana amin’ny alalan’ny hetra, sns ... ?
   Fitenin-tsika matetika ny hoe "avy any ambony no miainga ny ohatra" (l’exemple vient d’en haut).
   Samy mahalala isika hoe iza avy moa izany ilay ambony, ka raha toy izany no mitranga ao ambony ao, manao ahoana ny any ambany rehetra any, mba misy mijery ve ? sa natao tohatra fiakarana fotsiny sanatrian’izany dia atao lamban’ny mpiasa avy eo ?
   Enga anie ka ho diso aho !!!

  • 7 janvier 2020 à 14:15 | Ibalitakely (#9342) répond à Zanabahoaka

   Misy fananarana nataon’ilay Dadafaranay ahy izay efa ela, manao hoe : 1)- ialahy raha sendra nofitain’olona iray t@ zavatra iray, dia mbola azo lazaina hoe samy tsy diso satria ialahy diso natoky & izy sendra tsy nitandrina ny nataony. 2)- Raha fanindroany ialahy no nambakain’io olona io ihany t@ zavatra nitovitovy ihany dia ilay olona izany no tena ratsy & efa zatra mamitaka. 3)- Fa raha ialahy kosa no mbola voafandrik’ilay olona io ihany fanintelony @ zavatra na tahaka ireo teo aloha, na tsy dia mitovy, dia ialahy mihintsy izany no ratsy satria ialahy dia faly @ fahavoazan’ialahy na masochiste tia ampijaliana. Hoy izy mantsy : mila tatitra isaky ny telo volana aho ho an’izay minisitra tsy mamokatra [efa jolay 2018 ny ankamaroan’ireo minisitra ireo no teo], janoary 2020 itsika izao ; omeko enim-bolana hoy izy t@ febroary 2019 ny fiverenan’ny fandriam-pahalemana, janoary 2020 itsika izao ; ny ahy asiako crayons de couleur & compas ny kit scolaire ho zaraiko, janoary 2020 itsika izao, sns tsy voatanisa. Sao dia tokony ovaina ilay fiteny hoe andraso eo i Paoly fa andraso eo i André no tsara kokoa !!

 • 7 janvier 2020 à 10:13 | lancaster (#10636)

  L’autre article semble indiquer que dans la région atsimo antsinanana, le montant de 135 millions ariary (volé de surcroît chez le DREN) est supérieur aux besoins car il n’y a que 530 agents à satisfaire.
  Dans la région voisine, Vatovavy Fitovinany (Mananjary), les agents se plaignent de la petite somme reçue (9000 ariary au lieu de 65.000
  Quel bordel dans ce ministère de l’education.

 • 7 janvier 2020 à 11:53 | nez_gros (#10715)

  Ce TGV n’a jamais été président, il est toujours en campagne électorale. il promet, il distribue, puis il promet encore, puis il ne distribue plus, mais il continue toujours de promettre.
  Et les autres continuent à y croire.

  comme disait l’autre, samy mifampihinanan ny IEM amin’izay, t’as capté ou pas gros ?

  • 7 janvier 2020 à 12:12 | Vohitra (#7654) répond à nez_gros

   Salut nez-gros,

   Mais où sont les ainés et élites et sages des Régions littorales et périphériques actuellement, pourquoi ils sont muets face à ce danger et déluges d’inégalités sociales qui ravagent le pays ?

   La cupidité de certains hova Merina assoiffés de gloire et pouvoir ne fait qu’amener le pays dans le désastre…

   Mais où sont les sages de la noblesse Antemoro, Sakalava, Antakarana, Masikoro…pourquoi ils ne réagissent pas ? La Nation entière les attendent dans leur sagesse légendaire d’antan…

  • 7 janvier 2020 à 12:31 | Isandra (#7070) répond à nez_gros

   Vohitra,

   "La cupidité de certains hova Merina assoiffés de gloire et pouvoir ne fait qu’amener le pays dans le désastre…"

   Alors là, vous êtes allé loin, le tribalisme.

   Prêt à tout pour déloger Rajoelina, même vendre son âme au diable,...!

   Avec ce genre de mentalité vous n’arriverez jamais,...

   Vous êtes vraiment pathétique,...!

  • 7 janvier 2020 à 13:34 | Vohitra (#7654) répond à nez_gros

   Oh là là, l’enivrée et l’encastré dans leurs pertes de repères face à l’histoire… Est-ce du tribalisme le fait d’appeler les ainés et sages des autres Régions du pays ?

   Et les trois pieds nickelés qui gangrènent l’atmosphère politique dans le pays, ils viennent d’où au juste ? trois mecs venant des hautes terres centrales du pays qui, dans leurs ambitions et irresponsabilités, n’ont fait que conduire le pays dans la controverse des inégalités sociales, des divisions de classe, d’animer et raviver la haine par cupidité, de laisser dans les marges du développement des millions de leurs concitoyens ?

   Et emporté par l’amnésie délibérée, pourquoi ils font semblant d’oublier qu’ici dans le pays, qu’à chaque fois qu’un régime dirigé par un politicien venant des régions périphériques se trouvait dans l’impasse politique, quelqu’un venant des hautes terres étaient appelé pour ramener l’accalmie dans le pays, à l’instar d’un Ramanantsoa, Razanamasy… ?

   Et quand les partisans du calife avait traité de raciste et n’ayant pas d’ affinités vis-à-vis de ceux qui ont la peau noire et les cheveux crépus un des candidats en pleine campagne électorale, est-ce que ce n’est pas du tribalisme ça ?

   Et encore, quand un calife se permet de désigner des petits calife pour lui obéir au doigt et à l’œil, de façon anti-constitutionnelle, sans faille dans les régions, comment on peut appeler ça ?

   Et quand la fête de la nativité avait été organisé par l’Etat uniquement dans une Région et réalisé dans un palais d’Etat, et que les cadeaux distribués étaient offerts uniquement pour des enfants d’une région, comment on appelle ça ?

   Bref, comment se fait-il que des inimitiés permanentes entre trois tristes individus des hautes terres ne sont pas encore jusqu’ici arbitrées par des sages des autres Régions, est-ce du tribalisme ou de la sagesse ?

   Arrêtez d’ingurgiter à longueur de journée cette substance frelatée afin d’épargner le peu qui te reste de discernement et logique…

  • 7 janvier 2020 à 14:06 | Isandra (#7070) répond à nez_gros

   Vohitra,

   "Et les trois pieds nickelés qui gangrènent l’atmosphère politique dans le pays, ils viennent d’où au juste ? "

   Ils viennent de Madagascar, tout court,...!

   Donc, selon vous, seuls ces trois personnes sont les responsables de notre retard de 60 ans, de tous ces fléaux (la corruption, la pauvreté, le favoritisme, le banditisme, etc,), tous les régimes avant eux, n’y étaient pour rien, parce que tout cela n’existait auparavant.

   Encore une fois, un raccourci plein de mauvaise foi.

  • 7 janvier 2020 à 14:51 | Vohitra (#7654) répond à nez_gros

   Le vieux debris flibustier venait d etre remis en selle par le calife pour planter le decor, et qui d autres a part ces 3+1=4 qui sont les responsables de ce debacle ?

   Les elucubrations et insanites de la part d une poubelle ambulante ne sont rien d autres que des troubles psychiques pouvant etre traitees dans les toby et une desintoxication intensive et sevrage avec la vodka...

  • 7 janvier 2020 à 15:15 | Isandra (#7070) répond à nez_gros

   Vohitra,

   Ouah ! On dirait un vieux chien acculé dans un mur après une course poursuite, qui sort sa dernière cartouche la rage(les insultes,...) !

  • 7 janvier 2020 à 17:25 | Ibalitakely (#9342) répond à nez_gros

   à #(7070),
   Isanja, hay mety mitovy ihany ny fijerin-tsika roa indraidray : rehefa nolazain’ny frantsay nanjanaka tokoa mantsy fa misy déshérites izao hono [rehefa avy nozanahany 70 taona latsaka kely] teto, dia nialohan’ny namerenany ny fahalehovantenan-tsika dia nasainy navadika ho antoko ilay padesm ka lasa PSD dia nisy an’izany TSIRANANA Philbert, TSIEBO Calvin, RESAMPA André, sy ny maro tsy voatanisa izay avy eto Antananarivo jiaby ; dia tonga indray i RATSIRAKA Didier Ignace & tsy tanisaina eto ireo niara niasa akaiky taminy izay tsy nisy hafa tsy avy Antananarivo avokoa ny 101% ; avy eo i Ra8 tsy mba nahalala izany RASYLA Jacques, RAMANOROHANTA Cécile sns izany fa ny avy Imerikasina daholo no nalainy niara-niasa akaiky taminy ; dia izao RAJOËL André izao ry RATSAY Christian no nofidiny niaraka amin’ny ry RATINOKA Roberto izay avy Analamanga avokoa. Tsy vitan’izay fa ny faritra rehetra nifidy ny farany 2018 dia niverina nifidy an’i Deba Razérovirgule daholo.

  • 7 janvier 2020 à 18:10 | Isandra (#7070) répond à nez_gros

   Ibalitakely,

   Fantar’i Vohitra anie izany, fa saingy amin’izao izy mitady ny fiadiana rehetra hanonganana an-dRajoelina, dia io mamporisika ny adimpoko io.

   Samy tompon’andraikitra ny tsy fetezana teto Madagasikara ny rehetra, tsy misy faritra afaka miala. Ny tany Fianarantsoa efa nisy PM, no sady efa nisy filohan’ny antenimieram-pirenena roa izao.

   60 Taona izao no nahazoana, ny tena nitondran’ny olona avy eto Tana nanomboka tamin’ny 2002,...

   Tsy mety intsony ny mifanilika, fa ny fiarahana mientana izao no ilaina, mino aho fa handeha amin’izany ny fanovana ny governemanta ho avy izao.

 • 7 janvier 2020 à 12:32 | vatomena (#8391)

  Du réalisme tout d"abord ! L’Indépendance a ruiné tout ce qui faisait l’ame malgache.Plus de fihavanana.Le malgache est devenu un loup parmi d’autres loups.Il restera un prédateur

  • 7 janvier 2020 à 18:45 | ANTICASTE (#10704) répond à vatomena

   Isandra,
   Oui un nouveau gouvernement ,genre transition ,ainsi tous le monde magouille,vole l’argent du peuple et la paix revient !
   Pauvre peuple ,combien de temps encore il va supporter tous ces parasites ,cette crasse ,cette lie humaine ?

 • 7 janvier 2020 à 12:35 | lancaster (#10636)

  Les provocations à caractère ethnique, c’est du Gallieni tout craché. Diviser les Merina/côtiers pour régner sur tout le pays. À qui profite le crime ? Ça ne passe pas.

  • 7 janvier 2020 à 13:23 | vatomena (#8391) répond à lancaster

   C’est madame Isandra qui croit encore que le général masiaka,Gallieni,n’a pas intentionnellement joué de sa baguette magique pour donner à tous les malgaches l’instruction,l’eau potable et l’électricité à tous les étages.

   En fait Gallieni a découvert un pays tres divisé où les tribus ne fraternisaient guère .

   21 Décembre 1895—Quatre à cinq cents menalamba arrivent du Sud.Le capitaine Durand va au devant d’eux pour leur demander ce qu’ils veulent.Ils répondent avec diplomatie qu’ils viennent saluer le drapeau français et demander l’autorisation d’entrer en ville.""pour tuerles Hovas""car ajoutent ils""il n’y en a plus dans les campagnes,nous les avons tous tués.’’Le capitaine Durand réplique que s’ils ont à se plaindre des Hovas,ils peuvent demander justice aupres des autorités françaises.( voir : l’Express de Madagascar )

  • 7 janvier 2020 à 13:42 | Vohitra (#7654) répond à lancaster

   Dis, est-ce qu’Eddy est le seul qui avait trempé dans le commerce illicite et l’exportation illicite de bois de rose dans ce pays ?

  • 7 janvier 2020 à 14:09 | Isandra (#7070) répond à lancaster

   Vohitra,

   Vous adressez à l’instance compétente,...car ici personne n’est responsable de ce dossier.

 • 7 janvier 2020 à 13:28 | lé kopé (#10607)

  La sagesse de la noblesse, des élites ou des aînés s’est évaporée depuis belle lurette ,comme une peau de chagrin .Chaque région s’est illustrée par d’honorables personnalités qui ont su honorer leurs ancêtres en luttant contre ceux qui voulaient leur prendre la patrie. .Mais une autre frange ,attirée par les sirènes de la cupidité ,finit par supplanter les premiers, en s’alliant avec le diable, à coup d’espèces sonnantes et trébuchantes . Notre Pays navigue perpétuellement entre les deux tendances ,et les prédateurs ne se sont pas trompés d’adresse .La bonne formule consiste à porter allégeance aux Ampajaka du Sud Est ,supposés détenteurs du SORABE(écriture Arabe). à chaque prise de pouvoir. Ces écritures sont sensées détenir le secret du Pays ,mais malheureusement ,plusieurs familles de cette localité ,depuis la première République, se partagent le gâteau . Cela finit par créer une discorde car , le butin commence à s’effriter ,d’où le risque d’embrasement .En attendant ,pendant que l’on se déchire entre nous ,les fossoyeurs locaux ou étrangers ,continuent leur basse besogne ...Au secours .

  • 7 janvier 2020 à 16:41 | ANTICASTE (#10704) répond à lé kopé

   La sagesse de la noblesse et des élites ,on a pas du lire la même histoire de Madagascar !
   Est ce celle qui avait mené la population des hauts plateaux à l’esclavage complet (70 % d"esclaves dans la société Malgache en 1896)et celle qui faisait des razzias dans le nord et le sud pour vendre des esclaves ,notamment,aux Vazahas de la Réunion !
   Les descendants de cette" noblesse" se comportent exactement comme leurs ancêtres ,comme des prédateurs sans foi ni loi !
   Rien d’étonnant donc ,dans le comportement de cette "élite "

  • 7 janvier 2020 à 17:12 | ANTICASTE (#10704) répond à lé kopé

   Cette noblesse aussi qui a collaboré avec les Français pour maintenir ses priviléges !
   Est bien de cette noblesse là dont on parles

 • 7 janvier 2020 à 14:18 | Mike Andriantsoa Mic Mec (#10716)

  Tsotra be.
  Atoa Filoham-pirenena Malagasy Andry Rajoelina tompoko dia efa nanome fa noho ny toetsain’ireo tompon’andraikitra sasany tia kely dia nisy ny namitsaka izany izay tsy maintsy ho arahin’ny lalàna singy tsy tokony ampidirina @ adalan’ny tompon’andraikitra sasany ny fiainampirenena sy ny hoavin’ ireo mpianatra tia hanovo fianarana fa Atoa Filoha Andry Rajoelina efa nanome toromarika mazava mikasika an’io izay tsy nohajaina ka dia izay tompon’andraikitra tsy nanaja izany no tokony hanaovanareo greve hoe aloavy ny volanay.

  • 7 janvier 2020 à 16:35 | Dadazily (#10654) répond à Mike Andriantsoa Mic Mec

   Raha azoko tsara izany ny tianao hambara Mike Andriantsoa Mic Mec dia efa misy sahy tsy manaja ankitsirano tsotra izao ny toromarika nomen’ny filoha ?
   Mampieritreritra an !

 • 7 janvier 2020 à 19:20 | lé kopé (#10607)

  J’ai dû mal m’exprimer ,ou bien ,vous avez mal compris ,ou tout simplement les deux à la fois . Donc ,je m’explique plus clairement , noblesse ,aîné , élite ou pas ,j’ai parlé de deux tendances bien distinctes ,ceux qui collaborent avec les envahisseurs ,et les derniers rescapés qui luttent encore pour la patrie . Et je tiens à vous dire ,que les deux camps sont actuellement entremêlés au grand dam de nos ancêtres . Ils doivent se retourner dans leurs tombes ...

  • 7 janvier 2020 à 19:53 | lé kopé (#10607) répond à lé kopé

   Alors que l’on soit de la Noblesse , des aînés ou des élites , même motif ,même sanction ,surtout si l’on est trempé dans la même mélasse pour ne pas être grossier ... L’honnêteté ne se décrète pas à la lumière d’une filiation.

 • 7 janvier 2020 à 20:05 | lé kopé (#10607)

  A la lueur d’une filiation ou la lumière ...

 • 7 janvier 2020 à 20:07 | lé kopé (#10607)

  A la lueur d’une filiation ou la lumière ...

Publicité
Publicité

Newsletter

Les actus du jour directement dans votre boîte email

Suivez-nous

Madagascar-Tribune sur FACEBOOK  Madagascar-Tribune sur TWITTER  Madagascar-Tribune sur GOOGLE +  Madagascar-Tribune RSS