Facebook Twitter Google+ Les dernières actualités
vendredi 5 mars 2021
Antananarivo | 12h30
 

Développement

PNUD

Madagascar passe dans les pays à développement humain « faible »

mercredi 8 décembre 2010

Classé 143è sur 177 pays en 2005 selon l’indice de développement humain (IDH) du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Madagascar se retrouve 135e sur 169 pays aujourd’hui. Mais l’évolution est particulièrement négative, car notre pays se retrouve désormais classé dans la catégorie des pays à faible développement humain, alors qu’il figurait précédemment dans celui des pays à développement humain moyen.

Le revenu national brut par habitant est ainsi passé de 1450 dollars soit environ 2.900.000 ariary en 2008, à 953 dollars soit environ 1.900.000 ariary en 2010. La perte de dizaine de milliers d’emplois suite à la crise explique cette évolution.

Le taux d’alphabétisation, le taux de scolarisation, l’espérance de vie constituent les autres éléments-clés de calcul de l’IDH. Si l’espérance de vie est passé de 56,2 ans à 61,2 ans de 2008 à 2010 grâce à l’amélioration du secteur santé et l’aide constante des ONGs, l’indice du développement humain n’en chute pas moins brutalement de 0,543 à 0,435. Les inégalités entre régions et entre classes contribuent à ce recul.

Recueilli par Yann

23 commentaires

Vos commentaires

 • 8 décembre 2010 à 07:26 | ikoto (#4912)

  Ho an’ireo antsoina amin’ny "arana eso" hoe FOZAORANA

  hO ELA VELONA ANIE iNGAHY RNDRY RAJOELINA MPANORINA NY REPOBLIKA IV°, izay nanilohana ampahany amin’ny Malagasy ny fananganana azy fa ny hevitry ny vitsivitsy nanodidina ny COBNSEIL CONSULTATIF CONSTITUTIONNEL ihany no nohenoina rehefa "nody nihaino" sy "nody nandray" hevitr’olona vitsivitsy nanodidina ny TGV sy ireo mpiara-milampy aminy ka MODY NENTINA TENY AMIN’NY FIHAONAMBEM-PIRENENA TENY IVATO !

  Misy mpaneho hevitra eto amin’ity segatra ity mantsy nanoratra fa tsy ilaina hanangana sy ho isan’ny ho ao amin’ity Repoblika faha-IV azy ireo ity Ingahy isany : Didier Ratsiraka, Albert Zafy ary Marc Ravalomanana !

  Ireto izany no vokatry ny fanonganam-panjakana tamin’ny 17 marsa ka mbola mitarazoka hatramin’izao ny KRIZY naterany :

  "Le revenu national brut par habitant est ainsi passé de 1450 dollars soit environ 2.900.000 ariary en 2008, à 953 dollars soit environ 1.900.000 ariary en 2010. La perte de dizaine de milliers d’emplois suite à la crise explique cette évolution.

  Le taux d’alphabétisation, le taux de scolarisation, l’espérance de vie constituent les autres éléments-clés de calcul de l’IDH. Si l’espérance de vie est passé de 56,2 ans à 61,2 ans de 2008 à 2010 grâce à l’amélioration du secteur santé et l’aide constante des ONGs, l’indice du développement humain n’en chute pas moins brutalement de 0,543 à 0,435".

  Tsy mahagaga izany fa ihatakatahan’ny firenena matanjaka (afa-tsy i Frantsa izay "eo ho eo" ihany ny tanjany raha oharina amin’i Japana, USA, Jermania (Allemagne), U.K., Norvezy,sns...) ary mbola mikiribiby sy manao lela miakatra fa "tsy mila fanampiana avy amin’iza na iza !" Satria ny fiarahan’Ingahy Filohan’ny F.A.T., Andry Rajoelina, miray tsikombakomba amin’ireo Sinoa "mpanao bizina "bolabola" sy amin’ireo orinasa sinoa mpitrandraka akora no làlana mankamin’ny fampandrosdoana an’i Madagasikara !

  Lavà ny aina, ry tondroina amin’ny 3anarana eso3" hoe : "FOZAORANA", mba nitombo kely mantsy io ny "fanantenam-pahavelomana", hereo tsara fa amin’ny 11 Desambra 2010, na aorian’io, dia hilaza Ingahy Andry Rajoelina fa "hilatsaka hofidina ho Filohan’ny Repoblika IV°" ! Ary izay no ikirizany biby hanakana amin’ny fomba rehetra an’Ingahy Marc Ravalomanana satria tsy mbola azon’ny TGV antoka tsara fa ho resiny io fahavalony io ! Ary re fa manomana olona hamono azy ny F.A.T. ankehitriny ! Hay izay no nanesorana ny "Tanindrazana" ka nanoloana izany tamin’ny ho "Fitiavana" tao amin’ny "Teny filamatry ny Repoblika IV)" satria miiba lalina ny "fitiavan’ny TGV an’Ing. Marc Ravalomanana" !

  AOKA HO AZY NY REPOBLIKANY !

  IKOTOROA

  • 8 décembre 2010 à 08:32 | sam2009 (#184) répond à ikoto

   - Ny tsy fitiavan’i Ra8 an’i SEM Andry Rajoelina tsy dia olana loatra fa ity i Ra8 feno fankahalana ny Malagasy no tena mampalahelo./

   - Mba te hiverina kanefa manao vava tsy ambina sady feno avonavona. Dia ho hita eo raha ho tafaverina eto ny Ra8-nao.

   - Fa angaha moa dia efa misy inona mihitsy eto @’ity Dago ity no dia anafarana miaramilan’ny SADC mihitsy.

   - NY OLONA RATSY FANAHY HO’AHO DIA MAMOAKA NY RAKITRA RATSY AVY AMIN’NY FONY E.

   - Nangatahiko tohiny avy aminareo mpanohana ny 3 mouvances io fa tsy nisy nanao ka atao akory hoy i Ra-Diego izay.


   Arahabaina tongasoa ny REPOBLIKA FAHA-EFATRA

  • 8 décembre 2010 à 09:10 | Boris BEKAMISY (#4822) répond à ikoto

   IKOTOTELO,

   Tsy voaozona ho faty ankazotokana amizay Zafivalodeba fahavalompirenena akory ny Malagasy,

   Efa nomena Repobolika roa be zao( faharoa sy fahatelo) izy telo ireo hanaporofoany izay mba mety vitany ho an’ity firenena ity , fahatrana (Ratsiraka Zafy) sy Fampisarahambazana (Ravalomanana) no mba vitan’izy ireo

   Tsy mila ani’zy telolahy intsony hisolatsolana handoto rano ny Repobolika fahefatra .Ny akoho ny tsy naniry nify de efa lanin’ny Kary...... tsy izao izy ireo antitra mangozohozo izao va ahita hevibaovao tampoka indray hampandrosoana ny firenena.

   Ireo tsy manankambo sy fohifohy fisainana no mbola mihevitra fa Zafedebavalo ihany no lalankitakisoa ho an’ity firenena ity

   Tsia ,Tsia Ho porofoina amin’izy telo ireo fa lainga marivo tototra sy hevidiso ny fiheverana fa manana ani’izany heverina ho heriny izany izy eto amin’ity firenena ity

   Hafa ny omaly, hafa koa ny androany, Tanora mitodika amin’ny ho avy no ilaina fa tsy antidahy mifotetaka amin’ny lasa ka mbola mihevitra fa ny lozikan’ny contexte faha- Directoire militaire post- Ramanantsoa no mbola hotondrana ny Firenena .

   Erreur historique ny Zafy sy Ratsiraka no niakarandRavalomanan teo amin’ny Fitondrana

   Mbola izany erreur de positionnement politique izany no ifotetahan’iZafy sy Ratsiraka ankehitriny, tokony ho assumeny ny erreur_ny fa tsy ho entin’izy ireo handalana foana ny Malagasy

   Ampy izay ry Zafy sy Ratsiraka (Henatra ho an’ny Malagasy ianareo indrindra fa ho anay tanindrana) lesona ho anareo ny tsy fahombiazan’ny BANI teo ... tsy manankery eto izany intsony ianareo eny fa na singana miaramila iray aza ....fa aza manonofy.

   Boris Bekamisy

  • 8 décembre 2010 à 09:36 | stand up (#2470) répond à Boris BEKAMISY

   Ireo olona lazainao fa tsy misy ilaina azy ireo intsony ange ka tsy eo @ fitondrana entinareo io ary tsy manana fahefana n’inona2 intsony kanefa dia mbola lazaina fa ireo ihany no vato misakana ny fandrosoanareo !!!!!Maninona zao raha tonga dia tendrena ho filou nareo rajohell dia hifampizarana ny sisa fa tsy mandany andro hangalatra @ fifidianana sy handany vola indray sitrany ahay handoavana ny karaman’ireo mpanao politika efa mamba reraka mitady seza aminareo efa ao anatiny ireo fa avelao any zay tsy te hiditra !!!!
   Mahagaga fa mbola toa tsy hita ihany ilay hoe Kanana tondra-dronono sy tantely kanefa efa lany ny constitution-nareo !!!!!
   Inona indray zao no lainga entina hanamarinana izany ?????Kisoan’i Vonizongo ve ?Mora fitahina ange ireo vahoaka ireo fa aza misahirana lavitra loatra nareo hanafenana izany !!!!

  • 8 décembre 2010 à 10:20 | rabri (#2507) répond à sam2009

   Voilà encore un classement à la C.O.N de ces soi-disant grands organismes internationaux. Je répète encore une fois : leur devise est : « je noircis en permanence le tableau pour exister davantage ».

   Je préfère plutôt RETENIR LA NOTE POSITIVE SUIVANTE :

   http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8519&Itemid=57

   « Le Rapport national sur le développement humain (RNDH 2010) élaboré conjointement par le PNUD et l’Institut national de la statistique (INSTAT) démystifie ainsi bien de choses, déjà évidentes mais occultées par l’effervescence des problèmes urbains et d’autres secteurs.
   Le rapport souligne que les micro-entreprises restent les plus grands pourvoyeurs d’emplois dans tous les secteurs. En ce qui concerne les emplois créés par les micro-entreprises, le rapport reconnaît que le volet agricole gonfle le chiffre, mais les auteurs soulignent que même si l’on se limite aux activités non agricoles, les micro-entreprises arrivent toujours en tête avec plus de 51% de l’ensemble des emplois à Madagascar. Le rapport précise : " Le rôle prépondérant des micro-entreprises dans la création d’emplois est observé pratiquement dans toutes les régions et atteint son plus haut niveau dans les régions sud de Madagascar : 75% des emplois créés dans l’Atsimo Andrefana et 73% dans la région de l’Androy ".

   SI L’ON SOUTIENT DONC LE DEVELOPPEMENT DES MICRO-ENTREPRISES, RIEN QUE DANS CES REGIONS, LE PAYS ARRIVERA A SORTIR UN GRAND NOMBRE DE PAUVRES DE LEURS CONDITIONS ACTUELLES. D’aucuns connaissent, en effet, les dures conditions climatiques qui frappent régulièrement l’Androy tandis que l’Atsimo Andrefana est handicapé par un enclavement élevé. Dans l’ensemble, le niveau d’éducation joue dans la création d’emplois par les micro-entreprises : plus de 70% des emplois créés sont chez les non instruits et moins de 14% chez les universitaires. Or, lorsque quelqu’un se met à son propre compte en créant une micro-entreprise, ce n’est pas un pis-aller, mais pour un statut permanent. D’AILLEURS, PRES DE 65% DES MICRO-ENTREPRENEURS ESTIMENT QUE LEURS ACTIVITES ONT UN AVENIR. Et près de 43% des chefs d’unités de production informelles souhaitent que leurs enfants reprendront plus tard leurs activités.

   Fanjanarivo ( et non Mona M. lol !!) »

  • 8 décembre 2010 à 10:55 | Boris BEKAMISY (#4822) répond à stand up

   Stand up

   Aviavy be nareo zany !!!

   tsy hitanao angaha fa mbola mandany andro mivorivory etsy alarobia ndray izy Telolahy ireo androany ka tsy ferana indray izany fiara na fanan’olona ho doranareo sy ny coktail molotov ampoakanareo na koa izay baomba vita tanana atsipinareo amin’ny malagasy

   Aza matahoatra , tsy mila tendrena zany intsony Rajoelina fa io izy efa filohanao io na tianao na tsy tianao .

   Tsy mila ny volan’ny SADCnao koa ny Filoha Rajoelina rehefa handoa ny karaman’ny mpiasampanjakana na ny mpanao politika araka ny filazanao.

   Aza matahotra koa fa Herin’andro aorian’ny Referandaoma araka ny mba takatrao sy fanirianao dia efa tonga ny kanaana tondra-dronono !

   De mazotoa aloha misotro ronono na yaourt artisanal fa mbola ho ela vao hande indray le parfumé TIKObemihitsy avy etsy Antsirabe

  • 8 décembre 2010 à 11:09 | Dandeen (#458) répond à sam2009

   Salama daholo, tsiazoko mitsy hoe inona ihany no mbola tsy matinareo lolo@Ra-8 izay efa exclus any@tsimahay maka any.Inona kay no mbola atahoranareo azy iny eh ?Otran’ny olona tsy mahatoky "valeur" zany ny fahitako anareo.Ny tokony ataonareo zao dia asehoy ny vahoaka ny tena mampiavaka anareo@teo aloha.Fa tsy izay efa naha-fôpla ny teo aloha indray no ndeha haverina eto.Zahay manantena fa rehefa arosonerao@4è Repoblika ny firenena @ sabotsy 11 Desambra 2010 dia mba hifarana amizay ’ty krizy ’ty fa leo zahay eh !Tsena mora atao etsy sy eroa nefa ny vidin’entana eny @tsenan ’ny be sy ny maro toa vao mainka midangana ihany.Sa zay lay hoe"domiko tapany mba handoa erany" ?Mba itadiavo "solution" t’y PPN miaka-bidy efa ho intelo miantoana izao ny fiakarany tao anatin’ny iray volana fotsiny.Io statistique avy any@PNUD io sainina raha hendry.

  • 8 décembre 2010 à 16:34 | da fily (#2745) répond à Boris BEKAMISY

   Mamafy lainga indray ny PNUD, ary iza aby hono izao BAC+36 dradradradrain’i Bekamisy izany ? Ny filohanareo no tokony ahitsy ry Bekamisy, ngâh efa vita matavy ny fifidianana kà dia efa ankalazaina sahady ny filou Rajoelina ? Lalina izany re havako.

   Raha ny organisme toy ny PNUD ve no mampitandrina dia mbola sahin’i Rabri sy ireo hafa milaza fa mpandainga ?

  • 9 décembre 2010 à 18:04 | Rado (#4599) répond à rabri

   Rabri ! Bonjour !

   Puisque vus en voulez à tout le monde il est temps d’arrêter la dame du PNUD car elle a dit vertement " développement humain faible " pour Madagascar !

   Et le bât qui blesse c’est Rabri confond énormément entre développement humain et développement sectoriel !

   Again a hide and seek Rabri ! ( The diplomat)

  • 10 décembre 2010 à 01:24 | meloky (#637) répond à Boris BEKAMISY

   Merci Boris !

   MArina ny voalazanao ! Raha mba hendry ireto teololahy tsy mahalala voky ireto dia ny manasa tanana no tokony hataony !

   Kanefa raha mbola te-hanao sy mamosibosika ihany dia aleo ho hitan’ny havany eo ny hadalan-dreo !!!

   Repobika vaovao, Olona vaovao !!! Vive Les élections !!!!! Et précautions pour les CI,Elles ne doivent pas commettre un faux-pas sur les affaires des Malagasy !!!

 • 8 décembre 2010 à 09:28 | kakilay (#2022)

  Rien qu’à lire certains posts, on est rassuré de la validité de l’assertion comme quoi le développement humain a reculé...

  A voir les promotions par ci par là, on aurait pu croire le contraire...

  Pour rester sur une note positive : Ra8 a encore acheté le PNUD...

  Et le tour est joué !

  • 8 décembre 2010 à 11:29 | Dandeen (#458) répond à kakilay

   Vous êtes tous influencés par ce petit bout de monsieur.Son nom reste toujours gravé dans votre coeur et suspendu à vos lèvres alors qu’il n’a plus aucun pouvoir ni autorité sur ce pays.C’est drôle.Même la moustique qui vous pique aussi est commandité par cet homme.

 • 8 décembre 2010 à 10:43 | bema (#828)

  A des fins politiques ou autres, toute information est bonne à prendre.L’IDH du PNUD devrait faire réfléchir tous nos politiciens de tout bord et SURTOUT les anciens responsables qui étaient aux manettes et qui après tant de mandats n’ont fait que piller le pays et qui crient aux scandales maintenant. Le niveau de vie de la majorité des Malgaches n’a jamais évolué depuis 50 ans et pire la disparition de la classe dite moyenne est flagrante. L’écart entre (nouveaux) riches et (nouveaux) pauvres ne cessent de s’accroître et c’est la source même de nos maux. Avec tout le potentiel que le pays possède, il est temps maintenant de prendre nos responsabilités et que chaque citoyen soit responsable. Misaotra Tompoko

  • 8 décembre 2010 à 12:04 | kakilay (#2022) répond à bema

   J’aime bien le SURTOUT quand la flèche pointe sur... On a reculé à cause de qui déjà ?

   Des irresponsables ?

   Personne n’est dupe !

  • 8 décembre 2010 à 12:28 | Boris BEKAMISY (#4822) répond à kakilay

   BEMA

   Ne vous en faites pas Bema !!! le Kakilahy et leurs acolytes Bac+36 trouvent que l’ IDH d’un Pays se contruit en 2 ans et pendant une periode de transition !!

   Les arguments leur manquent de plus en plus pour defendre l’indefendable ..

  • 8 décembre 2010 à 13:23 | kakilay (#2022) répond à Boris BEKAMISY

   Qu’est-ce qui est indéfendable ?

   Les tortures ?

   Les arrestations ?

   Les bois de rose ?

   Les villas qui fleurissent ?

   Les interdictions de se réunir parce qu’on va inaugurer je-ne-sais-quoi ?

   Relisez vos arguments si vous en avez pour nous parler du pays de la démocratie...

  • 8 décembre 2010 à 13:38 | lalatiana (#1016) répond à Boris BEKAMISY

   Qui défend l’indéfendable ???? Qui a des arguments et qui n’en a pas ?

   J’hallucine ...

   En Mars 2009, on s’affrontait déjà sur le sujet : quand des pyromanes inconscients, rêvant d’un grand soir, était prêts à tout sacrifier au nom d’un idéal révolutionnaire, on affirmait avec Ndimby qu’un coup d’Etat fruit à la fois de la haine contre Ra8 et d’ambitions personnelles sans aucun autre projet ne pouvait que mener le pays à la Catastrophe ...

   Je me moque qu’il s’agisse de Ra8 ou de n’importe qui d’autre ... Il y a un pouvoir qui se dit Responsable en place ... Je voudrais bien que ceux qui prétendent avoir des arguments puissent nous faire un inventaire des choses positives réalisées par ces (ir)Responsables depuis bientôt 2 ans ... et balancent par les choses négatives développées depuis ... Et on parlera après d’honnêteté intellectuelle ...

   On devrait se faire une Bataille comme aux cartes : vous abattez une carte, et nous en abattons une ... Ca serait enfin un débat contradictoire intéressant que personne n’a voulu mener !!!

  • 8 décembre 2010 à 17:00 | bema (#828) répond à kakilay

   Kakilay, tout ce que vous dénoncez existait déjà et je précise que je suis contre tout usage de la violence. Je ne sais pas votre âge mais A l’époque de la Révolution, la disparition physique d’un opposant était fréquente sans parler des ennuies diverses et je vous le dis en connaissance de cause.Soyons sérieux parceque ce n’est pas en 2 ans que la majorité des Malgaches se trouvent dans la m....Misaotra Tompoko.

  • 9 décembre 2010 à 10:50 | kakilay (#2022) répond à bema

   Bien sûr, toujours à proposer le "Pourquoi faire mieux quand on peut faire pire".

   Quand on est incapable de faire mieux : démissionner les gars ! A vous voir en train de vous sacrifier pour faire ce que vous ne savez pas ...

   NOUS REVOLTE !

 • 8 décembre 2010 à 13:10 | IMPART (#3287)

  Rajoelina se la pète grave encore ! La honte pour un pays considérait modèle ( 2 ans passés) et qui était en pôle position économiquement , socialement... Maintenant : misère , corruption généralisée à tous les niveaux, chômage,..., plaque tournante des trafics en tous genres. l’anarchie totale et la loi" des gros bras".Et il ose dire encore que c’est la faute des autres et c’est grâce à une aspiration de la rue qu’il est au pouvoir" fictif".

  • 8 décembre 2010 à 15:09 | Raguy (#4141) répond à IMPART

   Mahagaga tokoa an ! i Ra8 ange efa tsy eto intsony e, ny ankolafy 3, tanam-polo, efa an’ny Rajoelina sy ny troupiny ny pouvoir rehetra na inona na inona, efa samy manao tantely afa-drakotra daholo ry zareo @ harena rehetra. Nefa mahagaga fa mbola matahotra mafy dia mafy azy, tsy mandry andro aman-alina, ary mbola voatonona foana ny anaran’i lery iny na tsy eto akory aza izy. Ny tena maha tonga saina indrindra dia izay ataon’ny mpitondra ankehitriny anefa toa tsy mety mi-reussir mihitsy fa mikatso ka atao amboletra fotsiny sisa ary toa vao maika mahantra araka ireny tatitra iraisam-pirenena ireny.Ny dikan’izany ny fahitako azy dia mitandrema ianareo mpitondra ireo sy izay miaraka aminy fa MANANJINA ilay zalahy kely iny ka tsy maintsy hiatra aminareo izay nafafinareo teto amin’ity firenena ity ka nahatonga ny vahoaka hijaly toy izao.

 • 8 décembre 2010 à 21:46 | boanasidy boana (#4831)

  RAGUY

  Niezaka namaky ny hevitry ry Boris, ry Basile, sy ireo ekipa mpanohana an’Ingahy Andry Rajoelina aho ary gaga tokoa !Fa izay voalazanao izay, Raguy, mihitsy no mitombina tsara ! Tsy hamerina izany intsony aho fa hobangoiko amin’ny alàlan’ny fanontaniana izany :

  - Efa nopotehinareo ny fananan’Ingahy Ravalomanana ka rava !

  - Ara-pitsarana : efa nohelohinareo tsy afa-niaro tena akory teo anatrehan’ny Fitsarana Ra8 (tsy voahaja ny "zon’ny fiarovana" sy ny "zo hiaro tena") ka zara mba tsy ny fanamelohana ho faty no tsy nampiharina taminy sy ny Jeneraly Raoelina !

  - Efa nosamborinareo sy nahibokareo am-ponja ireo mpitarika sy ireo mafana fo mpanara-dia azy miisa aman-jatony,

  - Efa ampitambazaninareo ireo mpomba azy ka zara raha afaka mivory ary rehefa te-hampijaly azy ireo ianareo dia manome baiko an’Ing. Richard Ravalomanana fotsiny,

  - Na ny mpmba azy sasany (Rajemison Rakotomaharo sy ny MAMAFISOA mpmba azy, Raharinaivo Andrianantoandro, Rakotovao Vivavto, sy ireo ao amin’ny CT sy ny CST) dia efa milelaka ny baotinareo,

  - Ny fampitam-baovao nanohana an-dRavalomanana (Radio Fahazavana) dia efa noravanareo. Fantatra, araka ny torohay voaray fa na ny fitaovan’ny Radio Fahazavana izay noraofin’ny EMMOREG tamin’ny alin’ny 20 Mey 2010 aza dia efa nozarazarain’ny "mpomba ny TGV" ka tsy misy horaisin’ny F.J.K.M. intsony !

  Hatreo aloha ! Fa dia inona loatra no mbola anenjehanareo azy ? Samy Malagasy moa isika, tsy mifampirary ny ratsy sy tsy mifanozona na dia mifandona aza, fa tsinjoko eto fa na dia atao,tsika hoe na dia MATY sy efa MILEVINA aza angamba, sanatria anie izany fa tsy azo irariana eny fa na dia Ingahy Andry Rajoelina aza irariana ho lava fahavelomana, dia angamba mbola hohenjehina ihany ka asaina ambenan’ny EMMOREG ny fasany !

  Tsaroako tsara tamin’ny 1972, rehefa voahonganay Ing. Philibert Tsiranana taorian’ny "référendum tamin’ny 5 Okyobra 1972" dia tsy nataonay na inona na inona na dia nahafaty olona am-polony maro aza ireo F.R.S. nasainy nitifitra ny mpianatra teo amin’ny lapan’ny tanàna ! Fa tamin’ity dia ny DEVOLIN’NY FANKAHALANA mihitsy no manetsika an-dry zalahy ireo !

  Tsy hananatra aho fa filazana fotsiny izay !

  boanasidy boana

  • 10 décembre 2010 à 01:31 | meloky (#637) répond à boanasidy boana

   Marina daholo angamba ny voalazavano kanefa toa hadinonao kosa izay efa nafitsokareo tamin’ny 2002, Ny olon-tsotra natao hazalambo dia toa hadino sa hapirina fa tsi-tiankaseho vahoaka !!!!!!

   Aza be kabary fa be ny ratsy vitanareo !!!!

   Sa te-hamadika palitao, efa lany manja !!!!

Annonces

Filazana manjo

Publicité
Publicité

Newsletter

Les actus du jour directement dans votre boîte email

Suivez-nous

Madagascar-Tribune sur FACEBOOK  Madagascar-Tribune sur TWITTER  Madagascar-Tribune sur GOOGLE +  Madagascar-Tribune RSS