Facebook Twitter Google+ Les dernières actualités
mardi 13 avril 2021
Antananarivo | 16h47
 

Politique

30ème réunion du Conseil des Ministres de la COI

"Madagascar, le grenier de l’Océan Indien"

samedi 23 août 2014 | Valis

« Madagascar, le grenier de l’Océan Indien ». C’est une des résolutions discutées en conseil des ministres de la Commission de l’Océan Indien (COI) qui s’est tenu ce vendredi matin du 22 août 2014, à Moroni aux Comores. Les travaux du sommet de la COI ont débuté avec la tenue de ce conseil des ministres des Affaires étrangères de l’« Indianocéanie », qui regroupe les îles de l’Océan Indien, à savoir les Comores, France/Réunion, les Seychelles, Maurice et Madagascar, dont la présidence revient au ministre malgache, Lala Arisoa Razafitrimo.

Plusieurs projets de développement ont été examinés durant ce conseil, dont la plupart sont financés par l’Union Européenne, représentée par Guy Samzun, qui prévoit une enveloppe de 1,33 milliards d’euros pour le programme du 11ème FED sur la sécurité alimentaire pour 28 pays de l’Afrique australe. Déjà, le 10ème FED a prévu 100 millions d’euros pour la COI.

L’autosuffisance alimentaire, dont Madagascar sera le grenier de l’Océan indien, a été au centre des propos et discours. D’autres points importants ont également été discutés, entre autres la stabilité régionale de la COI, la promotion du Genre en Indianocéanie, la connectivité et la circulation régionale, la sécurité maritime et le renforcement de la capacité de la COI. En matière de Santé, le ministre malgache a demandé le renforcement du soutien de l’AFD, de 50.000 euros pour la Commission, en vue de combattre le déploiement du virus Ebola dans l’Océan Indien.

À propos de Jean Claude de l’Estrac, actuel secrétaire général de la COI qui fait campagne pour sa candidature à la tête de la Francophonie, les participants à ce conseil des ministres de la COI ont renforcé leur soutien pour le maintien du secrétaire général à son poste, étant donné l’efficacité dont il a toujours fait preuve durant des années au sein de la COI.

Ce sont les grandes idées de ce Conseil des Ministres en vue de l’examen et approbation de la déclaration finale du IVème sommet des chefs d’État et de Gouvernement de la COI qui se tient ce jour au Palais du Peuple à Moroni.

Le président de la République de Madagascar, Hery Rajaonarimampianina, sera aux côtés des présidents François Hollande (République Française), James Alix Michel (République des Seychelles), Ikililou Dhoinine (Union des Comores) et du Premier ministre Dr Navinchandra Ramgoolam (Maurice) durant le sommet des chefs d’État de la COI qui débutera samedi 23 août 2014 à Moroni.

114 commentaires

Vos commentaires

 • 23 août 2014 à 09:40 | valoha (#7124)

  Mampisy fanantenana tokoa ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono raha toa ka misy fiaraha-miasa mirindra, tohanan’ny Eropeana, fiarahan’ny tany eto @ Ranomasina Indiana sy ny Atsinanan’i Afrika.
  Tokony hanao paika maty rindra, mifototra @ ny foto-kevitra Malagasy, ho an’ny Malagasy manontolo isika dia ny izao, fa tsy avy eo indray vao hikoropaka hamorona an’itsy sy iroa toa ny teo aloha. Izany hoe mila fiaraha-mitantana(mba tsy ho lasan’ny karana sy sinoa) ny toa izao, ary ifanomezan-tanana mba hahomby sy hitondra vokatra ho an’ny Malagasy.
  Sopitra mafonja tokoa i Gasikara ! Misy ny tany lonaka, ny rano, ny zezika, ny teknolojia enti-manana, ny olona mpamokatra. Ny hany sisa dia ny foto-kevitra hiaraha-mijoro ! Io no anisan’ny mampisavoraka, mandrava ny ezaka rehetra natao hatr’izay ! Mila mijoro @ ny foto-kevitra Malagasy iombonana isika na eo @ ny famokarana iraisana izany, na eo @ ny fitantanana ny Firenena izany, na eo @ ny Tafika/Polisy/Zandary izany, sns...mba hanamafisana ny fiandrianampirenena, ny fahaleovantena. Famokarana mijoro amin’ny maha-Malagasy, ary entina @ ny anaran’ny Malagasy avokoa. Io hevitra io no hitarika antsika hiara-hiasa @ ireto firenena maro manodidina antsika(Afrika Atsinana, Elidrano Mozambika, Ranomasina Indiana). Miampy ny fiaraha-miasa @ ny Eropa izany dia vao maika fatratra sy tonga lafatra !
  Marihana - tokony miverina hijoro sy mihainga @ ny foto-kevitra Malagasy hiombonana avokoa ny fitantanana ny asa famokarana rehetra mba tsy hampizaraza antsika @ ny cmena miraviravy, fibodoana varotra, famenoana paosy, tsy fangaraharana !
  Ary ny valin-kasa @ izany dia tokony ho tsara ho antsika raha mamorona programan’asa avy hatrany entina hanatevenan-daharana miandalana ny fanabeazana manerana ny Nosy miantomboka @ ny Faritra misy eto Gasikara ! Ny fanabeazana no fototra hirosoana @ ny fampandrosoana sy hialana @ fahatrana toa izao(karaman’ny mpampianatra, vatsim-pianarana, rafitr’asa any ambanivolo rehetra any mba hiditra an-tsekoly ara-bakiteny ny zaza Malagasy rehetra, fanofanana mpampianatran’ny ambaratonga samy hafa, Fanagasiana/Rafitry ny fampianarana eto Gasikara, sns...) !

  • 23 août 2014 à 10:43 | Turping (#1235) répond à valoha

   Faly miarahaba anao namana Valoha ,
   Ity misy serasera tena mahaliana be (FPM= front patriotique malgache) ,.
   Jereo dia vakio koa ity lien alefako ity ry namana isany tia tanindrazana malagasy ,mahaliana sy tena mahatonga saina .
   https://www.youtube.com/watch?v=kYGgS9ajOKA#t=14
   Masina ny tannidrazana !

  • 23 août 2014 à 12:59 | valoha (#7124) répond à Turping

   Diso marina loatra ireo voalazan’Ingahy James Ratsimba ireo, ry namana Turping ! Ary tokony hikaon-doha ny Malagasy, na ny eto, na ny any am-pita, hijerena marina miaraka ny mety ho azo atao malaky hanavotana an’ity Nosy malalantsika ity.
   Miamaro ireo Malagasy mijery ny anio, i.e. manao @ ny fomba rehetra hiadanana anio (halatra, miasa ho an’ny vahiny, manao trafika isan-karazana mamoafady, mividy manam-pahefana - mamarotra ny taniny).
   Koa tokony miverina malaky any ifotony isika mamerina ny Soatoavina, ny Dina, ny Hainfomba, ny Fihavanana Malagasy mba hiarovana ireto harem-be, na an-tanety, na an-dranomasina sy mamy. Antsika ity TANY ity, araka ny voalazan’Ingahy James R, izay tsy misy ho kianina, ary adidy sy andraikitry ny Malagasy isany ny miaro sy mampita ny Tany/Soatoavina/lova ho an’ny taranaka sy ny dimby.
   Mifanome-tanana, miara-mamadika ny bainga, mifanapatapaka, mijery iombonana ny tetika sy paik’ady mahomby, mizara ny vokatra ho an’ny Tany sy ny Mponiny. Io no adidy sy andraikitry ny Solombavambahoaka lehibe fa tsy manao teny tsara lahatra na kabary tsy misy ho kianina. Solombavambahoaka izay tsy tokony ho voavidim-bola ! Manana ny maha-Malagasy azy !
   Koa, ry namana Turping, ezaka be izy ity ! Mila antsika rehetra Malagasy miara-mihainga sy mifanantona ! Tsy nitsahatra, ary tsy mbola mitsahatra ny tena milaza sy manoratra izany mba tsy hanenenana any aoriana. Mandindon-doza ny Tanintsika satria mpitondra voavidy avokoa no nitondra teto ny ankamaroany. Mpitondra tsy mizara ny fanapaha-kevitra @ ny zoky olona(Ampanjaka Malagasy + Loholona + Teknokraty + Solombavambahoaka) fa manapaka samy irery alohan’ny zava-drehetra.
   Rafitra miova, Lalampanorenana miova ho vaovao, mpitondra vaovao mijery ny tombontsoan’ny Firenena aloha, no tsara sahanina voaloany !

  • 23 août 2014 à 13:26 | Turping (#1235) répond à valoha

   Namana Voha,
   Misaotra anao namaly ny haingam-panahy ,antenaina koa hivoatra ny toe-draraha satria tena efa latsaka anaty lavaka loatra ilay firenentsika ,ny toe-tsaina sns....ny harena ankibon’ny tany izay goaka sy miha ritra andro aman’alina mandra-pahatany tanteraka .
   Ao ireo malagsy vitsivitsy voavidy sy voavola ara-tsaina satria tsy ny malagasy ny sarbabem-bahoaka miainga avy amin’ny drafitr’asan’ny fokonolona no hiaingana (tadidinao fa efa niresaka an’io fokonolona io foana ao),izay koa no namoana an-dRatsimandrava .
   - Ilay nitondra nanaraka teo na dia naneho ny toe-tsainy t@ boky mena aza ,sns...ny nasionalisma diso toerana dia olona nifototra teo @ fankahalana ara-poko sy voavidin’ny frantsay foana e (tany Neuilly) ihany anefa no niafara rehefa voaongana na naongana ,....
   - Ny fifidianana ,ny fanonganam-panjakana dia ilay renimalala foana no tena tao am-badika ka izay no tokony eritreretin’ny gasy,sy ny mpitondra mba tena hifanome tanana raha tena ny tombotsoan’ny vahoaka ,sy ilay firenena ary ny zanaka aman-jafy no katsahina mba tsy ho tara sy nenina tanteraka any aoriana any .
   Ny malagasy mantsy mbola azo atao hoe mivavaka sy hendry ,izay no mbola tsy hisian’ny korontana tanteraka hatramin’izao ,nefa mila fandinihina ihany mba tsy ho tara loatra.
   Ny aty am-pita ,mila mifanome tanana koa sy miray hina mivondrona ,na dia manampy an’io association ’i James Ratsima io aza .Ataoko fa na dia manome "10euros" isaky ny malagasy isaky ny enim-bola na isaky ny herintaona aza fra faharatsiny isan’olona ,efa mba mahavita zavatra lehibe sy afaka hanome lanjany ny zavatra lazainy .Ataoko fa olon-dehibe misaina i James Ratsima sady efa olona nampiantra el taty koa mahafantatra ny foto-pisainana frantsay ,vahiny toa ny malagasy koa .
   Hihetsika izany ry namana Valoha ,na dia hanangana association FPM aty koa ,dia miray @ an’i James Ratsima ,hikaroana lalana .
   Betsaka ihany ny malagasy mipetraka aty ivelany fa mila atao izany ny "sensibilisation" fa tsy resaka blabla fotsiny satria efa génération betsaka no efa potika.
   Bon week end

  • 25 août 2014 à 10:45 | Gérard (#5118) répond à valoha

   Et bla bla bla !!! Pour ne rien faire sinon discuter pour avoir des aides internationales sans quoi Madagascar s’enfoncerait encore un peu plus dans le marasme. Madagascar sera et restera pour toujours la cave vide de l’océan indien qui sans aides internationales serait déjà une île déserte.

  • 25 août 2014 à 16:36 | Bena (#2721) répond à Turping

   l’agriculture est une affaire d’agriculteurs, et non de politiciens autour d’une table bien garnie par l’argent des européens. est-ce que l’agriculteur réunionnais est d’accord pour que les produits malagasy inondent la réunion ? est-ce que les pécheurs mauriciens acceptent que nos produits halieutiques inondent le marché mauricien ?

   n’oublions pas que l’europe est en panne quand il s’agit de juguler l’agriculture. comment peuvent-ils trouver une solution pour nous alors que chez eux ils ne peuvent pas s’entendre ?

  • 25 août 2014 à 20:38 | Turping (#1235) répond à Bena

   Vos propos sont contradictoires même s’il n’y a pas de lien direct avec la discussion de base !
   - L’agricuture en Europe n’est pas seulement justement une affaire d’agriculteurs mais aussi politicienne.
   L’Europe de Bruxelle des technocrates ,ne vous dit pas quelques choses ?
   L’histoire du protectionnisme quand les agriculteurs en colère déversent la quantité de leurs produits sur l’autoroute ?
   - La compétitivité ,la qualité ,le prix ,bien sûr c’est une histoire de pognon.
   - Madagascar
   ,l’île Maurice,la Réunion ne faisant pas partie de Madgascar,c’est normal que les agriculteurs mauriciens ,et réunionnais défendent leur produit ,au prix et coût élévé même si la qualité des produits malgaches ne sont pas aussi mauvais que ce que je venais de citer. Donc ,l’histoire de l’exportation est une guerre de compétitivité avec des accords bilatéraux si les politiciens malgaches parviennent à percer le deal.
   6Voyez-vous ,la Réunion du côté de l’artisanat ne produit rien .Tout provient de Madgascar à 90%.Par conséquent les tomates malgaches et les produits halieutiques ont dû mal à attérir à l’extérieur de la frontière malgache.La diversité fait partie aussi de la concurrence(vanille ,poivre ,girofle,letchis ,café ,cacao,...) en commençant par l’auto-suffisance alimentaire !

 • 23 août 2014 à 09:46 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111)

  Avant d’être le grenier des "autres",il faut pouvoir nourrir convenablement son "PEUPLE".
  Basile RAMAHEFARISOA-1943
  b.ramahefarisoa@gmail.com

  • 23 août 2014 à 09:50 | Rakotozafy (#1655) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Il fallait commencer par permettre à DEAWOO de louer nos terres et imposer de produire notre suffisance alimentaire.

  • 23 août 2014 à 09:56 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à Rakotozafy

   L’affaire de DEAWOO est pour MOI,une suite logique de la conférence de la FAO,à Rome.
   Les Malgaches s’étaient faits piéger dans ==LA COMMUNICATION==de cette affaire DEAAWOO.
   C’est du passé,n’en parlons plus.
   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa@gmail.com

  • 23 août 2014 à 12:37 | leclercq (#4410) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Vous avez trouvé ça tout seul ou bien c’est encore du "copié-collé ",

  • 23 août 2014 à 12:43 | bbernard (#6880) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Encore un copier/coller piqué sur une intervention d’un autre forumiste. Et un retournement de pantalon de plus à votre actif.

  • 23 août 2014 à 13:44 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à bbernard

   Pour ne pas vous déplaire :
   - "A la conférence de la FAO,Madagascar était ==déjà==désigné comme le "GRENIER DE L’AFRIQUE".
   Que cela vous plaise ou pas,ce n’est pas de copier/coller.Point barre !

   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisooa@gmail.com

  • 23 août 2014 à 14:22 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Pour votre curiosité,je mange deux fois par jour du riz.Actuellement,mon kg de riz ==long==est à 0,72 cts/Kg ,environ o,72 x 3000 MGA = 2 160 Ariary.

   Quel que soit le régime en place,à Madagascar,depuis notre indépendance,les importateurs-exportateurs de "RIZ" sont des "H/F" proches du Pouvoir.Point barre !
   Les futurs millionnaires par la pauvreté du Peuple Malgache et les "ONG" font le reste (-pour les détaxes,sous prétexte d’ONG-)
   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa@gmail.com

  • 23 août 2014 à 18:10 | Jipo (#4988) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   1 que vous mangiez du riz X fois / jour : on s ’en tape roséfrisou .
   2 les racailles qui affament le peuple, qui exportent le bon riz Gasy pour importer de la brisure for pigs, ne sont - ils pas ceux que vous soutenez ! ! !
   Ce ne sont pas les ONG qui affament le Peuple mais bien les babakotos comme vous . /

  • 23 août 2014 à 18:11 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à leclercq

   ="Je l’ai copié/collé de votre "Q".
   Merci d’avance.

  • 23 août 2014 à 18:12 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à bbernard

   Un couple à la recherche d’une "pseudo-ONG" pour==adoucir== leur vieillesse.
   Bonne route !

  • 23 août 2014 à 19:49 | bbernard (#6880) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   On s’en tape de ce que vous vomissez. Mais soyez poli avec Mme Leclercq si vous ne voulez pas avoir des sanctions comme cela s’est déjà produit

  • 23 août 2014 à 19:51 | bbernard (#6880) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Je ne suis à la recherche d’aucune ONG puisque j’agis seul avec des malgaches qui m’ont demandé de les aider et avec mes seuls moyens. Cela vous dépasse, vous le délateur qui se fait payer pour les renseignements qu’il vend aux autorités

  • 23 août 2014 à 20:04 | leclercq (#4410) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Souvenez -vous ce de ce que vous disiez dans "vite dit " alors continuez à me prier à genoux et tête baissée !!!

  • 24 août 2014 à 07:44 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à bbernard

   Malheureusement,vous n’êtes seul de venir à Madagascar pour se faire valoir en échouant dans leur "Pays" d’origine et même jusqu’à laisser "F" et enfants en métropole...
   Merci,quand même.
   A propos de votre co-cubine,je l’ai priée de ne plus m’adresser la parole parce qu’elle a commencé dans une mauvaise direction,avec MOI.
   - "JE RESPECTE JALOUSEMENT LES FEMMES" !
   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa@gmail.com

  • 24 août 2014 à 07:45 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   lire :
   - vous n’êtes pas le seul....

  • 24 août 2014 à 13:34 | Isandra (#7070) répond à Rakotozafy

   Moi personnellement, je suis pour qu’on cede les terres cultivables au professionnel,...afin qu’elles soient bien exploitées et rentables,...tout en respectant les paysans et leur cultures, coutumes.

   C’est la seule idée sur laquelle je me mets d’accord avec Ra8,...en fait, ce qui ont pose le problème dans cette affaire DEAWOO, c’étaient la façon dont ils l’ont procède, et son opacité...,

  • 25 août 2014 à 12:07 | bbernard (#6880) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Je n’ai jamais eu la prétention d’être le seul, et heureusement. Nous sommes plus nombreux que vous ne le pensez à agir en direct avec la population pour lui venir en aide avec nos petits moyens et surtout nos bras. Et pas seulement des français. C’est très réconfortant et on se sent moins seuls. Pour ce que vous prétendez à mon sujet, j’ai très bien réussi en France et ’est ce qui me permet maintenant d’aider ceux qui font appel à moi. Je ne m’impose pas et si demain on me dit d’arrêter, j’arrête. Cela voudra dire qu’on n’aura plus besoin de moi et ce sera très bon signe. Vous ne respectez pas les femmes puisque vous approuvez l’inceste et le viol de jeunes femmes par les autorités et les "dignitaires" de votre pays. Commencez par vous respecter, si vous en êtes capable, ce dont je doute fortement au vu de vos écrits.

  • 26 août 2014 à 06:41 | valoha (#7124) répond à Isandra

   Mahafinaritra ny mamaky anao, ry namana Isandra, miverina sy mifototra @ ny kolon-tsaina Malagasy ! Io no hany fototra tsara ijoroana @ zao mba hitondra ity Tany malalantsika ity !
   Ny Soatoavina Malagasy no tsara ifotorana sy hiaingana mba hiarovana ny mponina, hitanatana ny Firenena, hizarana ny soa rehetra entina hampamdrosoana an’i Gasikara !
   Raha vitan-tsika malaky ny miaina, mamerina ny fiarahamonina Malagasy mifototra @ ny maha-Malagasy dia tsy ho ela dia tafarina isika ! ARY AZO ATAO TSARA IZANY FA TSY RESAKA AMBONY LATABATRA FOTSINY IHANY !

 • 23 août 2014 à 09:48 | Rakotozafy (#1655)

  A une époque, j’envisagais d’exploiter cette filière

  http://www.tafatafa.eu.org/forum/message.php?sid=53

  • 23 août 2014 à 11:30 | iarivo (#5822) répond à Rakotozafy

   Je vois qu’il y a encore des gens (et ils sont nombreux) qui n’ont toujours pas compris ce qui s’était passé entre 2002 et 2009 !!!

   C’est vrai que l’argent n’a point d’odeur mais en arriver ainsi a en faire un culte au détriment de la dignité humaine, des libertés fondamentales, de l’égalité de tous devant la loi, de la libre concurrence, du droit de chacun à choisir sa propre destinée dans le respect de la législation, etc., !!!

   Il y en a qui ne vive, qui n’existe que pour l’argent, gagné facilement et rapidement qu’importe les moyens utilisé pour cela (détournement de la Constitution, utilisation après adaptation de la règlementation pour éliminer ses adversaires politiques et économiques, manipulation des masses pour en faire des "moutons de Panurge", etc.) !!!

   Cette mentalité devrait appartenir au passé, définitivement au passé et tous les patriotes démocrates malagasy se sont ainsi donné comme objectif de nettoyer Madagascar de toutes ces personnes qui ne peuvent que respirer pour l’argent (ou le fanatisme) !!!

   La lutte continue ...

  • 23 août 2014 à 11:51 | Maestro (#7313) répond à iarivo

   Parce que toi tu penses qu’aujourd’hui l’Amour et l’Eau Fraîche suffit pour exister dans ce monde ? Là je parle de l’Age de Pierre ! Dans ce cas découvre le Feu et on en rediscutera plus tard. Nous on a de l’Argent et on va Montrer qu’on Existe ce Weekend, Sur ce Bonne Journée les GENS.

  • 23 août 2014 à 12:02 | iarivo (#5822) répond à Maestro

   Quel raisonnement borné !

   Il n’est pas ici question d’amour et d’eau fraiche mais du culte que certain ont envers l’argent !

   Un culte qui les pousse à s’accaparer un maximum d’argent par n’importe quel moyen tant qu’ils n’ont pas été rassasié !

   Ils sont prêt à vendre (ou à louer) leur femme ou leur fille pour gagner un peso de plus !

   Alors ne parlons pas du détournement de la Constitution, l’utilisation de l’Administration pour servir ses intérêts personnels, de la réglementation après adaptation pour éliminer tous ses adversaires politiques et économiques et empêcher toute alternance démocratique ...

  • 23 août 2014 à 12:48 | bbernard (#6880) répond à iarivo

   "La lutte continue", dites-vous, oui, elle continue pour s’empiffrer encore davantage et piller encore plus le pays de ses richesses. Quant au peuple (92% de la population), qu’il se démair de comme il peut pour tenter de survivre. Voilà le changement que vous estimez être en route.
   Madagascar a les terres pour assurer son autosuffisance alimentaire, en particulier pour le riz. Les malgaches ont juste besoin qu’on leur rende leurs terres pour qu’ils puissent les exploiter eux-mêmes et de quelques techniciens pour les former à des méthodes de culture plus efficaces sans entrer dans le jeu de Monsanto.

  • 24 août 2014 à 12:28 | manga (#6995) répond à iarivo

   Iarivo,
   Prétendant avoir exercé une quarantaine d’années d’activité politque, il me semble que ce n’est qu’entre cette fameuse période que vous vous êtes vraiment reveillé. Le mal de ce pays date depuis la colonisation et jusqu’à ce jour comme nous avons un Président qui figure parmi la liste des 109 et un Premier Ministre qui ne fait que quémander entouré de toutes les espèces ( des affaires étrangères qui n’a aucun sens du relationnel, de la défnse qui se substitue en juge, garde des sceaux qui écoute la voix de son maître, intérieur inconditionnel de HVM, des Travaux Publics qui essaie de sauver sa peau dans cet engrenage infernal, Amenagement et autres qui ont la gâchette facile...) Rien que des racailles, que des racailles.
   Parce que vous pensez que les ondes sont vos propriétés exclusives et que vous êtes en face de Babakoto qui n’ont pas la faculté de lire et écouter pour connaître le sens d’un texte publié dans les journaux audio-télévisés et écrits ? Creusez votre tombe et enterrez-vous vivant et mieux c’est. Arrêtez de divaguer, vous n’impressionnez même une mouche

  • 24 août 2014 à 15:12 | el che (#344) répond à iarivo

   Bonjour Iarivo,
   Je suis tout à fait d’accord avec vous, il manque à Mada des règles de déontologie qui plombe économiquement le pays. Il est d’usage qu’on idole celui qui réussit, sans se poser la question si la richesse est mal acquise ou pas, si cette richesse a un impact positif sur le reste de la population, si son activité a pour conséquence de détruire davantage d’activités ou non, si l’on agit dans la préservation de la nature.

   Tout ceci nous mène à dire qu’il faut s’attaquer à la corruption, et d’imposer des règles de bonne conduite au niveau des décisionnaires d’état, entrepreneurs, et voir le reste des agents économiques de toute la Nation. "Le progrès ne vaut que s’il est partagé par tous".
   Cordialement

  • 24 août 2014 à 16:51 | manga (#6995) répond à el che

   El Che
   Nul est sensé ignorer la loi. Si on s’attarde à creuser une caisse aussi vide qu’elle est avec des séminaires inventés de tout bord, de l’1bsil qui pense qu’il a encore trois bonnes années pour finir son mandat auprès du FFM genre rien ne sert de courir, et/ou autres à tromper perpetuellement les administrés, comme en ce qui concerne les déplacements futiles du président, nous nous trouvons toujours dans la mairde. On n’a pas besoin d’être hypermnesique pour comprendre de quel côté on nous mène en bateau. Et c’est impardonnable tant qu’aucun signe ne nous permet pas de songer quand est ce qu’on peut nous faire vivre dans la décence.

  • 24 août 2014 à 20:58 | el che (#344) répond à manga

   Manga,

   On en revient toujours au même problème, une corruption ou des malversations pyramidales, qu’ on ne peut éradiquer que si l’exemple ne vienne d’en haut. Ceux qui nous gouvernent doivent d’abord se montrer patriotes et intègres, ensuite tous les agents de l’Etat dont le rôle est de servir les administrés, appliquer les lois et règlements sans zèle ni complaisance. Le peuple ne suivra que s’ils sont craints et respectés à la fois.

   Peut être me trouverez -vous utopique ?
   Mais il cent fois plus utopique de croire qu’on avancera sans avoir le courage d’attaquer de front le mal qui gangrène la société malagache.

  • 25 août 2014 à 08:02 | rakotoson (#8023) répond à iarivo

   ### Alors ne parlons pas du détournement de la Constitution, l’utilisation de l’Administration pour servir ses intérêts personnels, de la réglementation après adaptation pour éliminer tous ses adversaires politiques et économiques et empêcher toute alternance démocratique ...###

   Et, où en sommes - nous à Babakotoland ? Suivez le procès du Président sud - africain Zuma pour avoir utilsé les deniers des contribuables pour sous prétexte de sécuriser sa villa alors que c’ est pour en faire une résidence encore plus de luxe que maintenant et vous en saurez comment ils font là - bas avec les dirigeants indélicats .

   Le fils Wade ( ex - Président du Sénégal ) est aujourd’hui este au tribunal pour enrichissement illicite - voitures de luxe , appartements à Paris ... - ce fils à papa version africaine était un ancien ministre du temps où son père était président du Sénégal .

   A Babakotoland , on ne s’ acharne que sur le Président Marc Ravalomanana sur des faits où ce dernier a été jugé par un tribunal putschiste , alors que ses biens et son patrimoine économique ont été réduits à vandalisés et volés par des gros bonnets sans foi ni loi ;

   où des putschistes ont promis monts et merveilles au peuple malgache après leur forfaiture en 2009 . Plus de cinq après , ils vivent dans l’ opulence sur le dos de ce même peuple trompé .

 • 23 août 2014 à 10:18 | clark9999 (#8477)

  Les articles de presse sont toujours assez simplistes.
  Que Madagascar devienne en premier autosuffisant avant de penser à être le grenier de l’Ocean Indien.
  Beaucoup de modes de fonctionnement sont à changer radicalement : corruption de très haut niveau,manque des infrastructures,niveau très bas des salaires,verrouillage des sociétés implantées qui freinent l’évolution et qui ne veulent surtout pas que cela change.
  Quand à la COI, c’est assez déséquilibré entre les pays riches et pays pauvres.Est-ce que les pays riches veulent vraiment que les pays pauvres changent de statut ?

  • 23 août 2014 à 10:46 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à clark9999

   Dès notre indépendance,l’Allemagne de l’Ouest nous a offert "SIX" rizeries modernes==avec la coopération ==de Materauto pour l’installation et les entretiens.
   En 2014...que deviennent-elles ces rizeries ?
   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa@gmail.com

  • 23 août 2014 à 11:56 | kartell (#8302) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Bonjour,

   Les bonnes remarques ne sont pas toujours les bienvenues.....
   Que n’a-t-on pas dit sur Madagascar ?
   Tout est passé, hier "tigre" de l’océan indien, demain "grenier" du même océan mais jusqu’à quand, aura-t-on le courage politique de dire les choses comme elles sont et non comme elles devraient être depuis 1960 ?.....
   A laisser croire et à flatter l’opinion publique dans le sens du poil, on finit par créer une frustration générale devant l’absence totale de résultat et la galère du quotidien qui s’amplifient....
   La bonne question en la matière serait de se demander à qui profite de telles envolées lyriques ?
   il ne faut pas être devin pour en deviner la réponse.....

  • 23 août 2014 à 14:21 | Turping (#1235) répond à clark9999

   Clark 9999,
   En tant qu’universitaire ,je ne pense pas comme vous veniez de dire : que les pays riches veuillent à ce que les pays pauvres changent de statut.
   Est-ce que les pays riches veulent vraiment que les pays pauvres changent de statut ?
   Les raisons sont les suivantes/
   - Le changement culturel depuis la colonisation a entraîné une perte énorme.
   - L’indépendance de façade (octroyée sur un plateauu d’argent) c’était dans le but de garder la main mise (géopolitiquement et géostratégiquement puis les richesses)concernant la France ,puis à côté il a eu aussi l’arrivée des plusieurs pays comme la Chine ,et les autres ,....qui n’avaient que pour but lucratif peu regardant sur l’avenir de Madgascar.
   - Pour ce faire ,le lobbying provenant des grandes puissance pour capitaliser le rendement ,les intérêts etc.....n’ont pas de but réel à dévélopper le pays d’autant plus que les Hommes qu’ils ont placés au pouvoir corrompent ,voire envoyer une grande partie de leur argent sur les comptes étrangers ou paradis fiscaux une fois ces derniers sont ou seront évincés du pouvoir.
   - La vraie problématique est là se basant sur la perte de l’identité nationale car le pouvoir ne sert que s’engraisser et n’apporte aucun intérêt qu’à ceux qui tirent les ficelles .
   - Par exemple si le président actuel au pouvoir ,tournera la veste à ceux qui l’ont mis au pouvoir y compris le premier Ministres ,les jours seront comptés ,....car derrières les sponsoriseurs se sentent trahis .
   - Si les pays asiatiques s’en sortent au fill du temps ,c’est parce qu’ils ont su garder leur valeur de base (solidarité et cohésion sociale ,culture , voie hiérarchique pour gérer les affaires nationales ) autour de l’union et rassemblement national mais non pas autour "de divisions ethniques ni d’acculturation.
   - On se pose la question si les malgaches à 80% sont des malgaches ou des européens ou entre les deux dans les misères en commençant par les dirigeants ?

  • 24 août 2014 à 12:43 | manga (#6995) répond à Turping

   Les 99.99% des gouvernants ont deux cultures différentes : Pour avoir le poste, le texte stipule qu’is doivent être de nationalité mais là où l’argent coule à flots, tout est permis et ils deviennent étrangers au pays en dilapidant toutes les richesses durant leur mandat (tsy miaraka amin’ny tsy afaka). Be no ho tapa-doha atsy ho atsy. Rehefa tsy mahavita ny lalàna aleho atao fitsaram-bahoaka fa raha ireo no antenain-kiova dia haniry nify ny akoho.

  • 24 août 2014 à 16:54 | manga (#6995) répond à clark9999

   Dokafana manitsa-t.y

 • 23 août 2014 à 11:01 | Turping (#1235)

  IL était temps de tourner la page de la vision "diviser pour mieux régner ".
  La souveraineté ,le patrimoine culturel malgache ,.....il était temps de retourner au bercail pour respecter le peuple malgache ,le soatoavina ,le fihavanana.
  - Nos dirigeants successifs depuis l’indépendance ne sont que des usurpateurs sous la botte des pays colonisateurs ,l’impérialisme,les mafieux (France ,Karana mafieux ,etc...°) .
  - Le pouvoir ne sert que s’assouvir à ses besoins sous les commandes des pays qui tirent les ficelles ,le néocolonialisme jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien (latérite rouge aux larmes des plus démunis).

  12000tonnes d’or sortent tous les ans à Madgascar sans parler des pierres précieuses ,les espèces endémiques etc,....
  - Il était de prendre notre destin en main autour des rassemblements ,le fokonolona ,les organisation hiérarchiques se basant sur le respect du peuple malgache .

  • 23 août 2014 à 14:13 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à Turping

   - "Dîtes-vous 12 000 tonnes d’or ?
   A notre indépendance,l’or était encore l’étalon de la monnaie.
   Notre "Banque Centrale" était à PARIS.
   A combien de tonnes d’or transférées==à Paris==, à cette époque ?
   Ce qui est dommage pour les 12 000 tonnes que vous prétendez être sorties de Madagascar,cela n’a rien apporté à notre "Banque Centrale".
   Si vous avez des preuves sur ces 12 000 tonnes d’or==on pourrait encore== les récupérer". (-les valeurs équivalentes-).
   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa@gmail.com

  • 23 août 2014 à 14:29 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à Turping

   Turping,
   - Vous parlez toujours de France,Karana, et cetera,mais vous passez en silence les nouveaux riches Malgaches..ou le "UNIVERSITAIRES" Malgaches,à l’étranger.
   Dîtes-moi,S.V.P ???
   Comment ont-ils fait pour s’en sortir ?
   Sans oublier les "F" ou les "H" qui vendent leur "Q" pour s’en sortir !
   Cordialement,
   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa@gmail.com

  • 23 août 2014 à 14:30 | Turping (#1235) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Puis-je vous conseiller de faire un bilan sanguin, antigène prostatique PSA ?

   - Lisez bien mon message !si vous n’avez pas perdu votre langue maternelle ,écoutez l’interview de James Ratsima.
   - On parle de l’or exporté de 12 000 tonnes ,exportés illicitement tous les ans à Madgascar par les bandes mafieuses ,les corrompus du pouvoir avec les collaborateurs sans règle ni de contrôle strict pour renflouer les caisses vides de l’état.

  • 23 août 2014 à 14:48 | Turping (#1235) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Basile,
   - Les nouveaux riches à Madagascar,quelques uns ne passent pas forcément par la case "corruption" ni de "pouvoir" pour s’enrichir malgré les difficultés que beaucoup de malgaches rencontrent dans la majorité .

   - Quelques uns se battent à mort pour s’en sortir sur plusieurs domaines(agriculture ,commerces , créations d’entreprise PME,etc....).
   - Ils n’avaient pas forcément les moyens énormes pour commencer à forcer de persévérer ,d’avoir repéré les deals qui marchent .
   - Un exemple que vous connaissez bien le cas de l’ex-président Ravalomanana (sans être forcément son partisan),je ne le connaissais pas .Il avait commencé à distribuer du lait à vélo (porte à porte chez les particuliers).
   - J’épargne jusqu’à maintenant la politique politicienne qui n’a pas apporté de vrai changement dans les quotidiens de nos concitoyens .
   - Deuxième exemple ; mon petit frère ,un milliardaire à Madagascar (son magasin a été incendié sans qu’il soit indemnisé par la révolution orange de 200).Il avait fini ses hautes études à l’INSCAE sans sortir de Madgascar(puis cadre de la banque ) avant d’obtenir la licence de micro-finance où (0,001% de malgaches qui peuvent l’obtenir avec une thèse de 5 fascicules après .Micro -finance =une sorte de banque prêteur sans passer par la Banque comme BNI ,Crédit agricole ,etc.....pour prêter à ceux qui ont de vrais projets.
   - Les affaires ont bien marché ,(constructions ,locations ,etc....°).
   Les affaires qui ressortent de la voie classique ,du travail ,des idées innovatrices comme le font les milliardaires dans les pays émergents sans voler dans les caisses de l’état.
   - Par exemple si Basile ou d’autres forumistes ont vraiment des idées ,il y a encore de la place à Madagascar pour aider les malgaches (créations d’emploi ,etc....).
   - Le domaine de cimenterie ,sucrerie ,raffinage de l’huile sans passer forcément par la République bananière !
   Vous l’avez pigé ,ne soyez pas trop lourd ,merci !

  • 23 août 2014 à 14:58 | Turping (#1235) répond à Turping

   révolution orange(putsch de 2009) !

  • 23 août 2014 à 19:17 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à Turping

   Vous avez quantifié l’exportation illicite d’or,donc il y a des preuves tangibles ..ALORS ??
   Complices ou Démagogie !
   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa@gmail.com

  • 23 août 2014 à 19:25 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à Turping

   - "Micro-finance"...
   Il y a un exclu de la "BANDE" à "XW",micro-finance,en France,rôde actuellement à Madagascar,près de l’équipe de SEM Hery RAJAONARIMAMPIANINA,pour se renflouer de son échec,en micro-finance,en France :
   - "FAIRE DU MICRO FINANCE A MADAGASCAR".
   Milliardaires à Madagascar,j’en connais pas mal mais ==VRAIMENT==,même dans ma Famille,mais sont-ils "HONNÊTES" ??vis-à-vis des autres Malgaches.
   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa@gmail.com

  • 23 août 2014 à 20:06 | Turping (#1235) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Basile,

   - Le "micro-finance" est un processus financier au taux raisonnable ,voire faible pour dévélopper les PME locaux pour les gens consciencieux qui ont des projets permettant d’éviter d’aller emprunter à la banque avec toutes les démarches compliquées à faire.Souvent la banque refuse de prêter surtout à Madagascar même entre les malgaches.
   - Si c’est un projet pour aller boire du Djamanjary ,"du toaka gasy" ,il n’y a pas d’intérêt de le faire au risque de s’endetter encore davantage.
   - Ce système est déjà très dévéloppé en Inde ,encore assez méconnu à Madgascar.
   - Renseignez-vous car vous êtes encore en retard de ce côté là.
   - Si on attend tout de la part du gouvernement ,malheureusement rien de sérieux ne sera fait correctement.

  • 23 août 2014 à 20:09 | Turping (#1235) répond à Turping

   Micro-finance= micro-crédit pouvant bénéficier plusieurs familles emprunteuses.

  • 23 août 2014 à 21:04 | Turping (#1235) répond à Turping

   ...La micro-finance...

  • 24 août 2014 à 07:54 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à Turping

   La micro-finance ,
   Une ex-bande à ATTALI est à Madagascar pour "Micro-finance" après échec ou renvoi de la bande.
   Micro-finance et "Assurances" ont fait des ravages,en Afrique et à Madagascar.
   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa@gmail.com

  • 24 août 2014 à 18:51 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à Turping

   - "pour le cas de marc RAVALOMANANA,il y a beaucoup,à dire :
   - "La Banque Mondiale,Norbert RATSIRAHONANA et les Protetants américains".

  • 25 août 2014 à 06:23 | el che (#344) répond à Turping

   Vous trop optimiste. Le micro-crédit ne s’obtient pas aussi facilement, et fait l’objet de beaucoup de fikafika.
   Ensuite ce système serait efficient s’il était accompagné de parrainage et de stage pour petite entreprise, et une assistance en matière gestion-comptabilité.

  • 25 août 2014 à 12:11 | bbernard (#6880) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Vous êtes et resterez toujours aussi nul. Vous êtes dans le deni complet de ce qui se passe au pays et vous encouragez vos copains mafieux au pouvoir à continuer leurs sales pratiques de pillage des richesse du pays à leur seul profit. S’il y a un complice, c’est vous.

  • 25 août 2014 à 12:15 | bbernard (#6880) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Vous êtes dans le mensonge, comme d’hab. Le micro-crédit a permis a de très nombreux indiens et africains de s’en sortir. Certes, ils ne roulent pas sur l’or, mais ils subviennent aux besoins de leurs familles. Bien sûr, et je ne me voile pas la face, il y a des dérives, comme dans tout système. Mais s’il y a dérive, cela signifie que le système fonctionne. Alors, il faut encourager le micro-crédit tout en veillant à limiter les dérives.

 • 23 août 2014 à 11:27 | jansi (#6474)

  Ni l’Europe ni les USA n’ont eu besoin de l’étranger pour leur imposer leur politique agricoles. Au contraire d’une ouverture a l’international, ces grands pays subventionnent leur agriculture.
  Mada doit d’abord penser a son autosuffisance alimentaire. Cette tendance a une économie extravertie est très nuisible. Les résultats de 50 années de dépendance extérieure sur tous les plans sont la : désastreux.

  • 25 août 2014 à 06:41 | el che (#344) répond à jansi

   Bonjour Jansi,

   En l’espèce, il persiste un gros problème de mentalité. Le paysan malgache continue à faire de l’oligo-culture, pour satisfaire sa famille et ses proches, sans chercher à produire de l’excédent pour revendre à grande échelle ou exporter. Or si on considère que la population double environ tous les 20 ans (Malthus), on constate de façon mécanique que la production agricole ne suit pas la courbe d’évolution des besoins. D’où cette ambiguïté : en étant grand producteur de riz, le pays se trouve encore dans l’obligation d’en importer.

   Pour l’avenir, deux actions prioritaires à suivre : industrialiser la production agricole, et maitriser l’évolution démographique, pour éviter le drame de contrôle drastique de la population comme en Chine, et de reculer dans le programme d’autosuffisance alimentaire.

 • 23 août 2014 à 12:23 | monfort (#8295)

  Encore une un concept "fandrebindrebena vahoka"

  Je pense que Mcar à travers les ministeres d elevege et d’ agriculture doit mettre en place une strategie efficace pour aider nos paysans

  Ceux ci ont besoin de routes, de l ’aeau dans certaines regions , de moyens techniques nouvelles etc pour produire et ecouler leurs productions

  J e crains que cette histoire de GRENIER DE LOCEAN INDIEN est un moyen pour detourner et s’acapprer les terres à Mcar

  Et je ne sens pas du tout ce fameux Jean Claude de l’Estrac Ce mauricien se mele un peu trop de nos affaires internes

  Regardez ces pays de notre zon Ocean Indien Ce sont des petits pays au niveau de lasuperficie et veulent tous s ’accapparer de notre terre sous pretexte d ’ invesstissement Qu ils aillent TOUS au DIABLE

  • 23 août 2014 à 16:28 | sorajavona (#1134) répond à monfort

   On ne peut mieux dire ! Ce n’est pas à une organisation régionale de fixer les choix économiques de Madagascar. Nourrir les malgaches, préserver les équilibres socio-économiques des espaces ruraux doivent être les priorités nationales. Le couple France-Maurice travaille pour un véritable condominium de cet espace indo-océanien et cela passe par un contrôle politique et économique de Madagascar. Maurice à l’étroit dans ses frontières a besoin du grand espace malgache, de ses 20 millions d’habitants, demain 20 millions de consommateurs. La France, face à l’insoluble problème réunionnais, 26% des jeunes au chômage, fin du quota sucrier en 2015, voit en Madagascar une probable porte de sortie en favorisant une émigration économique, style Sakay sous la 1ère république.

  • 25 août 2014 à 06:49 | el che (#344) répond à monfort

   ’J e crains que cette histoire de GRENIER DE LOCEAN INDIEN est un moyen pour detourner et s’acapprer les terres à Mcar’ (monfort )


   C’est un bon concept en soi, une politique de développement régionale est fortement utile pour Mada, car les échanges de proximité sont avantagées par la réduction des couts, notamment des transports de marchandises.
   Qui plus est, ces coopérations permettent aussi au pays de s’émuler, et de se conformer aux normes internationales.

 • 23 août 2014 à 12:26 | hrrys (#5836)

  je suis d’accord pour la promotion de l’agriculture,à mon humble avis la responsabilité devrait appartenir à ns ts.

 • 23 août 2014 à 16:58 | diego (#531)

  Bonjour,

  Arrêtons de nous ridiculiser. Madagascar ne sera pas le grenier de l’Ocean indien et ne doit pas l’être.

  Élections de 2013-2014 étaient et sont des élections piège à C.....ce sont les élites et intellectuels de pays qui ont été piégés. Parce qu’ils sont naïfs, peu éduqués. Et ils veulent vendre leur pays. Ils sont égoïstes, irresponsables, peu éduqués :

  - Ils sont surtout dangereux.

  Les citoyens qui ont voulu des élections sont aussi dangereux, au même titre que ceux qui ont soutenu par des raisons diverses une transition illégale de cinq ans, 5 années TOMPOKOOO !!!! Cinq années de transition illégale.

  Que les gens qui sont dotés de FAHENDRENA SY FITAVANA TANINDRAZANA regardent en arrière, les 5 années qu’on vient de passer ensemble.....ici ou dans la vraie vie dans le pays et savons-nous où Mr R. Hery veut nous conduire notre pays ?

  Combien des gens qui ont votés Mr R. Hery trouvent aujourd’hui que notre pays est sur le bon chemin pour retrouver une stabilité politique et économique afin de pouvoir se développer pour le bien être de tous les citoyens et la génération future.

  Pourquoi sommes-nous pauvres alors que nous avons tout pour être heureux :

  - commençons à nous approprier la vie politique de notre pays.

  Et pensons comme ceci. Ce n’est pas à la France de nous dicter qui peut être éligible et qui ne le peut pas à une élection présidentielle organisée dans un pays indépendant, à des milliers km de Paris.

  Nous avons besoin des partis politiques solides. Nous devons tout faire pour aider les leaders responsables et jeter à la poubelle les putschistes.

  • 24 août 2014 à 17:09 | manga (#6995) répond à diego

   Un grenier vous dites ! Ce qui préoccupe les gouvernants c’est d’éviter à ce que la masse se rebelle et opte en conséquence pour une importation à outrance ; le reste c’est une affaire de seconde zone. KOLO a fait mieux d’interdire le bateau russe d’amarrer sur les côtes, mais il aurait dû débarasser la capitale de ces milliers de tonnes/jour de détritus ; car prétendre c’est un des moyens de lutte contre le virus ébola, il a intérêt à se documenter car un des hopitaux Lyonnais a très recemment enregistré deux cas de figure.

 • 23 août 2014 à 17:08 | Jacques (#434)

  " Madagascar, pays béni des Dieux ", a-t-on coutume de dire. Aphorisme qui n’a pas pris un seul ride, au contraire. En effet, le Tout-Puissant qui n’a cessé de l’aimer, continue de le gâter en lui pourvoyant (en guise de dessert peut-être) encore ces derniers temps cette autre fortune qu’est le pétrole. Bref tel l’être né avec une cuillère d’argent dans la bouche.

  Mais Madagascar ne s’en sort pas, n’est jamais parvenu à s’autosuffire dans l’alimentaire (en riz notamment) malgré ses multiples greniers dont le plus illustre reste celui du Lac Alaotra. L’on peut, en marge, tout aussi bien citer ceux des plaines d’Andapa et de Marovoay ; et que dire des greniers de Bealanana et du Betsileo ! Etc...
  Sous la 1ère république la populace ne s’en plaignait pas trop, même le riz de très haute qualité se vendait partout et l’impression d’un cheminement vers une autosubsistance semblait se dessiner à l’horizon. C’était sans compter sur l’arrivée du pouvoir politique marxiste que l’on sait et qui a corrompu toute une flopée de générations. En effet les politiques (sans exception aucune) qui se sont succedé à la tête du pays ont tous opté pour une idéologie de vols et de pillages de toutes les richesses du pays à tel point que l’on vient à se demander s’il existe encore un brin de cervelle malgache dans la société susceptible de reverdir cet environnement "morbide".

  Alors, Madagascar, grenier de l’Océan Indien, chiche. L’on n’aurait pas tort d’en rêver. Seulement voilà : ce grenier semble déjà avoir été délesté depuis belle lurette et sans une volonté politique très forte il serait illusoire de penser à remonter une pente on ne peut plus abrupte.

  • 23 août 2014 à 18:09 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à Jacques

   ="Jacques"=,
   Tout ceux qui ont profité de la Première République Malgache sont en France ou en Europe et parmi eux beaucoup de "français" d’origine ou papiers,des blancs.....
   Alors ne jetez pas tout le "MAL" ou tous les "maux" sur mes compatriotes-acteurs politiques.
   Merci d’avance.
   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa@gmail.com

  • 23 août 2014 à 18:22 | Turping (#1235) répond à Jacques

   Jacques,
   - La problématique de base se focalise sur le fait que les voyous placés successivement au pouvoir depuis Jacques Foccart n’a jamais apporté de dévéloppement réel pour Madagascar ,plutôt de destruction ,d’acculturation.
   - Bien sûr que pendant la période coloniale ,voire même après pendant la rêne de Tsiranana ,le 1er président République ,tout allait encore correctement bien .
   - Le débat ne s’arc-boute au niveau de haine raciale ni de vengeance mais plutôt au niveau de la souveraineté nationale .
   - De ce côté là ,l’acculturation placée pendant la période coloniale et son départ nen’ont jamais donné d’issue convenable à la réalité malgache (destruction culturelle et mentalité).
   - Voyez-vous du genre "construction d’un château de carte" -puis destruction après.
   Conclusion //La politique de la françafrique à travers l’Afrique ,Madgascar depuis l’indépendance n’a jamais fait évoluer le continent africain.C’est la raison laquelle ,les nostalgies que beaucoup pensent être
   la bénédiction de Dieu (construction du chemin de fer ,des monuments ,etc,....) pendant la période coloniale a des revers sur la destruction car Madagascar ,les politiciens malgaches sont des Hommes corrompus placés par la bénédiction de la politique de françafrique où les misères sont à perpétuités ,avec la CI ;
   Seuls Bokassa ,Amin Dada , la famille Denis Sassou Nguessou , Jean Claude Duvalier ,Ratsiraka ,les autres dictateurs .....qui pouvaient s’extirper de la situation chaotique jusqu’à la prochaine écheance ,quand les ’Hommes clés de la françafrique n’obéiront plus à leur maître à Paris .
   C’est pour vous dire ,que l’histoire du non "dévéloppement" etc,....c’est de la façade ,du cinema tant que les populations malgaches ne décident à la place des autres (renimalala). -----)La souveraineté malgache n’a jamais été respectée .C’est le revers ,la face cachée depuis l’indépendance car De Gaulle avait regretté d’avaoir laissé Madgascar pour l’indépandance .En contre partie il faut lui tirer dessus ,car un pays avec pleine de richesses ,de potentialités ,il fallait placer ses Hommes clés (les traîtres malgaches) pour diriger le pays .
   Sincèrement ,je ne suis pas contre les français comme Jacques ,Jipo ;et les autres sur le forum mais condamne la politique de la France "franceafrique " en général !

  • 23 août 2014 à 18:24 | Jipo (#4988) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Ceux qui sont encore à Dago c ’est qu’ils veulent faire comme vous, s’ enrichir sur le dos de leurs compatriotes et se barrer à l’ étranzé . /
   Pour cela ils n’ ont aucun scrupule et comme seule compétence, celle de la corruption .Quant à prétendre etre le grenier à riz de l’ OI , avec une surface comme 1, 5 celle de la France : quelle prouesse !
   Le pire c ’est que vous n’ en êtes même pas capable roséfarisou ..., & non pas grâce mais bien à cause de KI !
   " Et bien je vais vous le dire " à koze des racailles, pourries comme vous : que vous soutenez . / !

  • 23 août 2014 à 20:24 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à Turping

   - "Vous criez tous contre Jacques Foccart",tout ça me fait rigoler,si vous connaissez "VRAIMENT JACQUES FOCCART".
   Je n’avais pas d’approche personnelle à ce "GRAND PERE" mais les africains et malgaches vont accourir auprès de LUI pour se faire valoir auprès de DE GAULLE.
   DE GAULLE a toujours considéré les Chefs d’Etat africains comme des enfants pleurnichards.
   Jacques Foccart était son HOMME de confiance pour l’Afrique,un peu pour Madagascar parce que le Général DE GAULLE a du respect pour le Père Tsiranana,celui qui a inventé :"la Communauté..."dans le langage diplomatique français

  • 23 août 2014 à 22:42 | DIPLOMAT (#846) répond à Turping

   Ce que vous ecrivez est juste Turping,

   Je rajouterai qu’i y avait des personnes comme Thomas Sankara, qui avait une vision extraordinaire pour leur pays. Nous savons comment il a finit, tout comme un certain Richard Ratsimandrava chez nous peut être...

   Cependant... cependant, c’est trop facile de fuir nos responsabilités, et de tout mettre sur le dos de l’ancienne puissance coloniale 62 ans après l’indépendance.
   Par expérience nous savons qu il y avait toujours un moyen pour négocier. Qui a fait des nationalisations inconsidérées ? Qui a cru bon de quitter la zone franc, plongeant ainsi le pays dans une crise économique et sociale sans précédent ? qui avait choisi les Popov et les Coréens du Nord et autres Castristes et qui a poussé les derniers Français dehors ? Qui a fait des reformes agraires bidons pour voler les réunionnais de la Sakay ? Qui a viré la NASA pour ne rien faire à la place ? Qui a laissé son peuple crever de faim, alors même que dans les pires moment de la colonisation, jamais de tels inconsciences se seraient passé ??
   QUI EST LE GRAND PERDANT DANS CETTE HISTOIRE ?

  • 24 août 2014 à 08:00 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à DIPLOMAT

   S.V.P.,
   Ne parlons pas de "Richard RATSIMANDRAVA",il était assassiné parce qu’il considéré par certains "malgaches intelligents" =A.N.D.E.V.O= avec un petit coup de main de l’étranger.
   PAIX à son Âme !
   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa@gmail.com

  • 24 août 2014 à 11:36 | olivier (#7062) répond à DIPLOMAT

   Ouf !...

   Merci Diplomat...

   Justifier l’injustifiable par de vieilles fables permet à l’aristocratie de "survivre" tout en manipulant les crédules.

   Et ce l’aide de vieux refrains bien rodés...à la limite du bourrage de crane !

   CRACHER hypocritement sur le pays qui les héberge aujourd’hui, leur accordant les mêmes droits que les autres citoyens..
   Elle a bon dos la francafrique quand il s’agit de toucher les allocations familiales ou de garantir une scolarité gratuite.

   FUIR SES RESPONSABILITES...
   NIER L’EVIDENCE
   RE ECRIRE L’HISTOIRE A SA CONVENANCE

   Les 3 mamelles de la mauvaise foi "tropicale"

   Bon dimanche

   OR

  • 24 août 2014 à 17:24 | manga (#6995) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Babazy,
   Est ce qu’il est vraiment necessaire pour vous de remettre sur table de telles confirmations gratuites que futiles pour vous justifier ? Donnez-moi au moins le nombre de colonels de sa promotion ayant été muté dans la gendarmerie et je vous prouverai pourquoi vous n’êtes pas du continent africain. Tout est permis quand le chien veut être traité d’enragé. Un peu de dignité et laissez les autres en paix.

  • 24 août 2014 à 18:58 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à manga

   - "manga",
   Je connais l’historique du Colonel RATSIMANDRAVA.
   Vous savez que pour être Gendarme,il faut être dans les "PREMIERS" de Saint Cyr...C’est un premier Choix d’affectation !
   Le cursus du Colonel RATSIMANDRAVA,c’est autre chose..

 • 23 août 2014 à 17:27 | Rakotozafy (#1655)

  Nous en avons discuté sur Tafatafa de ce sujet au mois d’Août 2003 le lien

  http://www.tafatafa.eu.org/forum/message.php?sid=456

 • 23 août 2014 à 18:20 | LE VEILLEUR alias L’EVEILLEUR (#1331)

  « Madagascar, le grenier de l’Océan Indien »
  - Les malgaches n’ont-ils d’autres ambitions que de n’être que des ouvriers agricoles de l’océan indien ?
  - Nos "pseudo-élus" sont-ils assez ambitieux pour Madagascar ou ne sont ils là que pour quémander des reconnaissances, des "parata" pour "voyager" partout ?

  • 23 août 2014 à 18:28 | Jipo (#4988) répond à LE VEILLEUR alias L'EVEILLEUR

   " le ministre malgache a demandé le renforcement du soutien de l’AFD, de 50.000 euros pour la Commission, "
   Et oui le magataka tous azimuts à chaque occasion .
   Demander l’ arzent, une spécialité bien "locale ", surtout pour lutter contre les sauterelles porteuses d’ ebola ...
   Moi j’ en profiterai pour quintupler la mise pour lutter contre la corruption & la mendicité ☺ .

  • 23 août 2014 à 19:34 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à Jipo

   COI et OIF sont sous la coupe de la France.
   - "POUR SERVIR LA FRANCE"
   Je trouve normal qu’on demande de l’AIDE à l’AFD et non ailleurs.Point barre !
   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa@gmail.com

  • 24 août 2014 à 14:17 | jansi (#6474) répond à Jipo

   La mendicité pratiquée par tous les gouvernements qui se sont succédés n’a pas profité aux Malgaches en général.
   Il faut réformer le système bancaire pour donner accès aux investisseurs Malgaches qui souhaitent travailler dans tous les secteurs pour s’enrichir légalement et créer de la richesse (valeur ajoutée a Mada).

  • 24 août 2014 à 17:32 | manga (#6995) répond à jansi

   J’étais sidéré en voyant le Premier Ministre demander à l’Ambassadeur lors de la cérémonie du 14 Juillet un peu plus d’implication du gouvernement français dans le développement du pays. Quelqu’un qui a accompli sa carrière à l’étranger : C’est vraiment abbérant de sa part. Je ne peux jamais considérer de tel personnage comme étant parmi les dirigeants de ce pays.

 • 23 août 2014 à 22:19 | DIPLOMAT (#846)

  Avant de fantasmer sur "le grenier de l’océan Indien", nous devrions fantasmer par être le grenier de nous même. Ce sera déjà bien suffisant. Le reste c’est encore que des fantasmes de gens qui parlent et écrivent pour ne rien dire.

 • 23 août 2014 à 23:02 | diego (#531)

  Bonjour,

  Arrêtons cette conversation idiote d’AVARAMPIANARANA qui consiste à faire croire à la population Malgache dont on sait que plus de la majorité est analphabète que, Madagascar est un pays riche et par conséquent, Il va se développer de lui-même indépendamment du désordre politique dans lequel ce pays se trouve :

  - FAMPIELAZAN-KEVITRA IZANY !

  LES AVARAMPINARANA, comme les politiciens qui détiennent le pouvoir X temps, font croire aux peuples GASY et sa jeunesse, ses futurs élites que leur pays peut se développer à l’absence total dans le paysage politique du pays, de grands partis politiques et des institutions visibles, solides qui sont capables de protéger les intérêts de la Nation. Une preuve que les AVARAMPIANARANA sont aussi aveugles que les gens qu’ils essaient d’éduquer. Ces gens, à l’image des politiciens qu’ils soutiennent par ailleurs, abordent tous les sujets sans maitrise aucune. La preuve en est qu’on doit parler avant tout comment stabiliser politiquement un pays avant de MIBITABITAKA FAHATANY de nous parler ici et là un quelconque développement économique, croissance, grenier de l’Oncéan indien E.....le président du pays ne réalise toujours pas que son pays n’est pas du tout sorti de la crise qui l’étrange depuis cinq ans, mais on ose nous parler d’une croissance économique, foutaise !

  Il n’y aura pas une stabilité politique et un développement économique dans un pays où les institutions sont faibles ou complètement absentes de la vie politique et économique du pays. Qui peut encore contester ces jours que les institutions malgaches, au mieux, sont faibles, ou complètement inexistantes ? C’est la solidité des institutions françaises qui permettent aux Chefs des exécutifs français ces jours de gouverner encore la France et de ne pas mettre leurs sorts politiques entre les mains des Français, qui ne souhaitent que leur départ. Si c’était le cas, le socialiste ne serait plus au pouvoir aujourd’hui. Voilà pourquoi il faut avoir des institutions solides TOMPOKO ! On peut multiplier cet exemple à travers l’Europe et en Amérique.

  Et la corruption !

  La corruption à tous les étages des institutions qui sont encore debout dans la République malgache a fini par marginaliser les rôles mêmes des chefs de ces institutions. La corruption marginalise tout, affaiblit l’État malgache. Et vous y ajoutez la culture de l’impunité de la classe politique dans un pays qui n’a déjà plus une seule institution sur laquelle le peuple pourrait se réfugier. Les difficultés politiques ne pourraient que s’aggraver.

  La corruption est un des problèmes majeur et bien connu de sous-développement des pays pauvres dont la majorité est des pays issus de la colonisation. Et tout est fait pour que l’économie de ce pays dépende en grande partie de l’économie des pays occidentaux.

  La solidité des institutions des pays pauvres est l’arme fatale et la seule 1er arme dont ces pays doivent se procurer avant toute autre chose. Si la France pouvait imposer des politiciens GASY envers lesquels elle confie le soin de bien défendre et protéger ses intérêts à Madagascar, c’est que Madagascar n’ait pas encore des institutions solides pour dire NON. Ou des institutions qui pourraient dire à un X ministre français de se mêler les difficultés des Français ces jours au lieu de se mêler les affaires internes d’un pays indépendant qui se trouve à 10 milles km de Paris.

 • 24 août 2014 à 04:06 | Radepy (#7163)

  Atteindre l’autosuffisance alimentaire n’est pas une mince affaire. Sommes-nous capable d’organiser notre agriculture à grande échelle, avec une démographie aussi faible et la pauvreté dans son sens large de notre population rurale ?

  L’instabilité politique dans le pays, le nationalisme et les crises successives ont retardé les programmes d’investissements agricoles, infrastructures et humains ... pour rester éternellement dans le tunnel dont le bout est encore loin pour y parvenir.

  L’initiative d’être le grenier de l’Océan Indien doit venir de nous, de notre propre volonté avant celle des autres ...

  • 24 août 2014 à 04:10 | Radepy (#7163) répond à Radepy

   A défaut d’un Programme Nationale d’envergure, le Pays n’arrivera jamais à l’autosuffisance alimentaire. Soyons réaliste !

 • 24 août 2014 à 04:32 | Radepy (#7163)

  En effet, la corruption et les conflits d’intérêts sont la gangrène de notre Pays. Ces caractères ou fléaux sont les principales causes de la fragilité de nos Institutions et le laxisme de notre Administration.

 • 24 août 2014 à 04:45 | Radepy (#7163)

  A tel point que l’on n’est même pas capable d’organiser une simulation de lutte contre l’épidémie de Ebola sans demander 50 000 Euros à l’AFD pour y parvenir. Voyez-vous où on en est ?

 • 24 août 2014 à 07:08 | diego (#531)

  Bonjour,

  Il faut se contenter d’analyser ce que le pays a vécu depuis cinq ans, pour comprendre ce que l’avenir nous réserve.

  Il faut comprendre la gravité de ce que les politiciens du pays ont fait subir aux institutions et à l’économie de leur propre pays depuis 12 années pour bien comprendre et faire une analyse assez honnête des difficultés présentes et futures que Madagascar doit affronter.

  Qui ne sait pas encore que les caisses de l’État malgache sont vides, vides, vides ! Quand on écoute le Président et son PM, les membres de ce gouvernement, on n’a jamais l’impression que ce beau monde comprend ce que signifie :

  - LES CAISSES VIDES POUR LEUR PAYS.

  On peut être pauvre, mais cela ne nous empêche pas d’être élégants. L’élégance en politique est avant tout c’est d’être conscient l’état financier exact de son propre pays et de ne pas en avoir honte pour en parler. En parler c’est un signe qui ne trompe pas que les gouvernants comprennent les problèmes. On combat assez efficacement un ennemi qu’on connait.

  Mr R. Hery et son gouvernement ne veulent toujours pas admettre que leur pays est toujours en crise. Vous me diriez, s’ils le savaient, ils auraient tout fait pour réconcilier la classe politique, leur propre monde, de leur prise de pouvoir !

  Ce président a mis le pied au Proche-Orient. Tout le monde sait que cet endroit est un des endroits les plus instables de la planète. Tout le monde sait aussi que Madagascar est en crise, l’un des plus pauvres pays de cette planète, un pays instable, lui aussi. Expliquez-nous-le, les objectifs si vitaux pour Mr R. Hery et pour Madagascar d’aller visiter l’État Heubreu quand on sait que même les pays puissants n’y vont pas de gaité de coeur ?

  Dès son voyage chez Obama, j’ai parlé ici même de terrorisme et d’Ebola. Autrement dit, le simple citoyen que je suis, j’étais, suis inquiet pour mon pays, pour vous mes compatriotes à Madagascar. On parle seulement d’Ebola maintenant ? J’ai traité le gouvernement de lent et amorphe. Les caisses de l’État sont vides, les gouvernants sont arrogants, lents et assez amateurs en tout :

  - Madagascar, grenier de l’océan Indien ? Vous vous payez encore la tête des GASY ?

  Mr R. Hery, hono, multiplie les rencontres avec Mr Hollande. Ah oui, pour dire quoi, pour discuter des quoi au juste ? Comment gérer les avoirs de la France à Madagascar ? Ou pour discuter quels sont les politiciens qui auront le droit de se présenter à l’élection de 2018, s’il en avait une, et quels sont ceux qui n’ont pas le droit d’y participer ? Je ne vois rien d’autre. Argent argent, ARGENT VE ? Combien d’argent peut-il donner à Madagascar, Mr Hollande, pour renflouer les caisses vidées par Mr R. Hery et ses amis ou ex-amis putschistes hier matin encore ?

  Des Visas pour les gouvernants et leurs familles respectives et peut-être une protection de l’Armée française si ces GASY, encore eux, voulaient renverser un pouvoir mis en place par la France. La France est en mesure de le garantir à Mr R. Hery....après la Côte d’Ivoire et le Mali et le Centreafrique,....notre tour n’est pas si loin que cela....attention !

  • 24 août 2014 à 08:11 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à diego

   Votre "HAINE" sur Marc RAVALOMANANA et Andry Nirina RAJOELINA fait perdre la valeur de vos analyses sur MADAGASCAR.
   Bien entendu,vous devez tout à "DIDIER" pour arriver là où vous êtes,alors,je vous comprends.
   Vous parlez toujours de :
   - 2002
   et
   - 2009.
   Vous ne voulez pas parler de la "PERIODE" socialo-communiste-nationalisme",bref la fourberie politique à Madagascar.
   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa@gmail.com

  • 24 août 2014 à 11:09 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à diego

   Le Président français :
   - François HOLLANDE salue le Président légitime de Madagascar,Hery RAJAONARIMAMPIANINA.
   Pour SEM François Hollande,il n’y aura pas de développement de l’Océan Indien==sans le développement==de Madagascar.
   - "FH/HR=même combat"-
   Pour SEM Hery RAJAONARIMPIANINA,
   - il souhaite faire de la C.O.I,la 9 ième organisation régionale au sein de l’Union Africaine.
   Le Président français François HOLLANDE l’urgence face au changement climatique dont les petites îles sont les premières victimes en raison de l’augmentation du niveau de la Mer.
   Paris doit accueillir la grande conférence mondiale sur le climat,fin 2015.
   Les petites îles en développement doivent se retrouver dans les "samoa",dans une semaine,pour se faire entendre .

   ="DERRIERE L’AVENIR DES ÎLES,C’EST L’AVENIR DE L’HUMANITE QUI SE DESSINE" ;
   Nicolas Hulot
   l’envoyé spécial de SEM François HOLLANDE
   Président de la République Française.

  • 24 août 2014 à 11:14 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   - "les îles SAMOA"
   - dans le Pacifique sud.
   - admises à l’ONU,le 15 Décembre 1976

  • 24 août 2014 à 11:20 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à diego

   Du temps de "DIDIER" ==on jette== à la mer des sacs de riz pour régulariser le cours du riz..(-dires des matelots-)
   J’étais venu,jusqu’au port de Rouen (-Seine Maritime-France-), pour acheter un sac de riz Malgache, à 1 FF le kg.Point barre !
   Et des fonctionnaires d’Etat,de cette époque, venaient acheter des meubles made in France du côté de la Bastille ;
   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa@gmail.com

  • 24 août 2014 à 15:04 | kartell (#8302) répond à diego

   Bonjour Diégo,

   Je vous rejoins dans une partie de votre belle analyse sauf sur le point concernant la supposée main-mise de la France sur l’île.....
   En effet, même si l’île a été, pendant longtemps, le pré-carré de l’hexagone friand de "francafrique"( avec la belle complicité d’un certain nombre de présidents malgaches !), elle ne constitue plus un enjeu stratégique pour son ancien colonisateur....
   Les enjeux internationaux de l’Afrique se sont déplacés plus au Nord de ce continent où le terrorisme a focalisé toutes les attentions du monde...
   Madagascar contrairement à ses voisins vit sa vie en vase clos sans intervention extérieure, ni menace terroriste....
   la contagion étant exclue, Madagascar est ainsi laissée à ses propres démons sans que cela inquiète davantage l’extérieur....
   Et c’est pour cela que Madagascar a les plus grandes peines à se faire entendre à l’international d’autant plus que ce n’est pas un secret de polichinelle pour personne, que rien a vraiment changé depuis le naufrage de la transition en dehors du....président transparent !
   La multiplicité des contacts d’Hery avec l’extérieur montre à quel point le pays essaie, par tous les moyens, mais sans y parvenir, à trouver un moyen de court-circuiter les donateurs habituels qui trainent des pieds à vouloir remettre la main à la poche....
   Le pays s’enfonce dans une crise importante pour s’être obstiné à vouloir faire croire à un changement improbable, faute de réformes profondes, atout d’un pouvoir fort, inexistant ici .
   Dans cette situation particulière, la France s’est placée en stand-by convaincue que le meilleur service à rendre est d’attendre que ce président prenne enfin le zébu par les cornes .....
   Et ceci, avant que la France avec d’autres nations, prennent une nouvelle forme de coopération pour éviter de retomber dans les erreurs passées d’un partenariat qui a conduit là où nous nous trouvons, aujourd’hui !.....

  • 24 août 2014 à 20:45 | Jipo (#4988) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Toujours aussi odieux , en plus de rat-din les oursins à la poche
   1FF / KG ! combien pour les agriculteurs !
   Les racailles qui viennent acheter des meubles Français, ne sont-ils pas ceux que vous passez votre temps à admirer et défendre ???
   Avec quel fric viennent-ils acheter , si ce n’ est celui volé à leur compatriotes !!!
   Une mentalité comme la votre : POURRIE ./

 • 24 août 2014 à 10:49 | Rakotozafy (#1655)

  J’ai ouvert un Topic sur le riz le 29-03-2003 voici le lien

  http://www.tafatafa.eu.org/forum/message.php?sid=302

  • 24 août 2014 à 10:52 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à Rakotozafy

   Rakotozafy,
   - "Grenier à blé" de l’Océan Indien

  • 24 août 2014 à 15:25 | hrrys (#5836) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Pour l’instant tt ce que le pdt trouve " bon " c’était l’hymne de la francophonie .Il est évident qu’ il ( le pdt) est à la botte de la France .Il n’a versé aucun mot à propos des iles éparses.Je crois que d’ici peu de temps ces iles seront complétement dans l’oubli .

  • 24 août 2014 à 15:35 | hrrys (#5836) répond à hrrys

   Basile je reviens à nos discussions d’avant hier ( la décentralisation) .Je persiste et signe que vous n’étiez pas ici chez nous à M/ar ,vous étiez en France depuis belle lurette , au temps de Ratsimandrava le père de la décentralisation fondateur de la circonscription ou de la division administrative dite fokontany vous étiez déjà en France si je ne me trompe pas .Je peux vous dire que La France de De Gaulle n’est plus M/ar depuis 1975.Mais malheureusement on connait tt la suite , cet homme a ete sauvagement ( betement ) assassiné par qui ?....Espérons que l’auteur n’est pas La France

  • 24 août 2014 à 19:04 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à hrrys

   5 jours,avant sa prise de "POUVOIR",le colonel avait demandé les 100 propositions de la "GAUCHE FRANCAISE".Point barre !
   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa@gmail.com

 • 24 août 2014 à 16:22 | Radepy (#7163)

  Décidément, je n’arrêterai pas de rappeler que diriger et gouverner Madagascar, un territoire immense mais à faible densité démographique et malgré son insularité, n’est pas une chose facile. Il faut bien évidemment un savoir-faire et surtout ses K.o.u.i.l.l.e.s
  à leur place.

 • 24 août 2014 à 18:00 | diego (#531)

  Mr Ramahefarisoa,

  Beaucoup de Malgaches refusent de reconnaître, surtout les partisans de l’ex-président, tout comme vous, que Mr Ravalomanana et ses alliés étaient des putschistes que la CI a reconnu, légitimé en 2002. Regardez comment les partisans et alliés de putschistes de 2009 utilisent avec une certaine intelligence et délectation le passé de l’ex-président pour lui empêcher de rentrer au pays.

  Les partisans des putschistes de 2009 sont aussi dans le même état d’esprit. Ils ne veulent pas reconnaître que leurs politiciens ont commis un coup d’état en prenant le pouvoir en dehors des urnes face à un pouvoir que la CI a reconnu. Ils utilisent maladroitement un autre coup d’état pour justifier le leur. En tout cas, on ne reste pas cinq années à la tête d’un état indépendant pour justifier un putsch, surtout quand le peuple ne vous a pas élu.

  Dans le deus cas, les camps de ces deux putschistes posent des problèmes à Madagascar et ont affaibli méthodiquement dans le passé et ces jours même les institutions de pays.

  Et devinez, qui est le 1e victime de l’affaiblissement des institutions du pays :

  - Le pouvoir malgache !!

  Il faut penser vite et bien, quand on est à la tête du pays...

  • 24 août 2014 à 19:16 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à diego

   En 2002,il y avait beaucoup de réunions à Paris,surtout à Rue CABANIS.
   A l’échec de la première réunion à DAKAR,on m’a interpellé pour la question de la deuxième réunion, à venir,à DAKAR.
   Dans la coulisse,je savais que Marc RAVALOMANANA/Jacques SYLLA vont reprendre le "POUVOIR"==plus question de second tour d’élections.
   Déjà, le Ministre des Affaires étrangères de DIDIER a changé de camps...
   - "Seule issue pour DIDIER,c’est de trouver un point de chute et la France de Chirac n’était contre "SON RETOUR" à Paris.
   IL FAUT TROUVER où le loger ?
   Le coup de Montparnasse n’est pas digne d’un Amiral.
   LE RESTE ,LA FAMILLE ETAI BIEN ACCUEILLIE,en France.J’étais à ROISSY,le jour du débarquement de la Famille et j’avais d’être "MALGACHE",en voyant tous ces jeunes "Malgaches-Français" insultant les Forces de l’ordre françaises et la Famille de Didier.
   Des jeunes qui se sont scindés en 2009 en :
   - Tanora Gasy Vendrana (-TGV-)
   - et Gasy taitra tampoka. (-GTT-)
   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa@gmail.com

  • 24 août 2014 à 19:19 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   lire :
   - j’avais honte d’être Malgache

  • 24 août 2014 à 20:49 | Jipo (#4988) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   LA HONTE DES MALGACHES CE SONT DES POURRIS DE VOTRE PIRE ESPECE . /

 • 24 août 2014 à 20:48 | diego (#531)

  Mr Ramahefarisoa,

  Mr Ravalomanana et ses alliés étaient des aventureux. Il fallait en avoir dans la tête pour se permettre de plonger le pays dans une crise aussi dangereuse que la crise institutionnelle. La plus grave crise qu’un pays indépendant souhaite à ne jamais à affronter.

  Les résultats sont devant nous.

  2002 n’était pas la crise de Mr Ratsiraka. Cette crise n’était pas une crise provoquée par le camp Ratsiraka. C’était une crise qui devait arriver, elle est arrivée. Mais en face, Mr Ravalomanana et ses alliés n’ont jamais été à la hauteur des enjeux politiques et économiques de cet événement-là. C’était un tournant dans la vie politique malgache. Un tournant mal négocié qui nous a plongés dans un profond trou politique, idéologique et économique.

  C’était la 1re fois que le pays s’est vu envoyer en exil plusieurs de ses enfants FADY DIA FADY NY MANDROAKA ZANAKA, dont le 1er d’entre eux. LALAKITA KISOA INY, la classe politique a recommencé la même procéder envers celui qui a ouvert ce chemin dangereux et qui oserait dire que l’exil politique ne deviendrait pas le standard pour prendre le pouvoir et humilier les adversaires politiques à Madagascar ???

  Les méchantes langues demandent à Mr Ravalomanana aujourd’hui quel gout est l’exil politique ?

  En 2002, Mr Ravalomanana et ses alliés se comportaient comme des voyous alors même qu’ils accusaient le camp d’en face d’en être un. J’étais dans l’Ile, vous savez.

  Maladroitement, en arrivant à Tamatave, les troupes Ravalomanana, qui se font appeler les troupes de la LIBÉRATION....LIBÉRATION ??? C’est quoi cela, ils se croient où et quelle époque ??? Toujours est-il qu’ils se sont comportés abusivement comme si les autres qui n’étaient pas dans le même camp qu’eux n’étaient tout simplement pas des GASY....j’y étais, je vous raconte là mes sentiments et les sentiments de bons nombres de GASY en ville en ce moment là.

  Maintenant, la réponse à ce genre d’événement c’est la réconciliation. La réconciliation des acteurs d’un tel événement, autrement dit la classe politique du pays. Voilà pourquoi le retour de Mr Ravalomanana dans l’Ile est nécessaire, vital même.

  Alors une analyse politique qui cherche à occulter Mr Ravalomanana de la crise actuelle est maladroite. Les politiciens qui empêchent le retour de l’ancien Chef d’État dans son pays sont dangereux.

  Quand il y a problèmes, c’est le devoir des politiciens de les affronter avec bravoures et honnêteté intellectuelle.

  Le jour où les politiciens du pays acceptent de prendre la responsabilité de l’état actuel de leur pays, la CI et leurs fonctionnaires sont de facto mis hors jeu. Et les politiciens de l’hexagone réfléchiraient deux fois avant de donner des leçons de démocratie à leurs homologues GASY.

  • 24 août 2014 à 21:40 | saricine (#2893) répond à diego

   Diego
   Bonsoir

   Vous avez ecrit :"2002 n’etait pas une crise de Mr Ratsiraka" ; "..ça n’a pas été provoquée par les camps de Ratsiraka"
   C’est le genre d’hypothèse qui peut amener (induire) les gens(depourvus de sens critique) en erreur.

   Je choisi de s’abstenir vous repondre aujourd’hui car je pense que le mieux pour l’instant c’est "ecouter, lire, et essayer de comprendre"
   A la prochaine

  • 25 août 2014 à 00:44 | diego (#531) répond à saricine

   Saricine,

   Vous m’avez bien lu ! Je ne changerais pas un seul mot de place.

   Pour pouvoir me taxer d’émettre un hypothèse qui pourrait induire en erreur les gens que vous supposez facile à tromper ( vous pensez sans doute aux Gasy analphabètes qui lisent et comprennent la langue de Molière ) ici même, je vous invite de torde les coup de tous ce que j’avance.

   Commencez donc à prouver qu’à Madagascar, nous sommes en 2002, il était, est possible de gagner une élection présidentielle à deux tours, au 1er tour, autrement dit, une élection qui aurait, au minimum, quatre concourants. Est-ce possible, est-ce seulement mathématiquement possible ? HALABATO E etc, s’il y avait un ombre de vérité dans tout cela, pourquoi refuser les 2ème tour pour le prouver et éventuellement contester les résultats par la suite. A ce niveau-ci, la majorité de Malgache se rangerait de côté de Ravalomanana.

   Je vois que vous avez choisi de réagir aux critiques que je formules de camp Ravalomanana. Qui aime bien, châtie bien. Vous avez décidé d’ignorer que je demande aussi dans le même temps le retour sans condition de l’ex- président.

   Ben oui, j’ai les dents dur envers Ravalomanana parce qu’il s’est laissé mener par le bout de nez par des alliés dangereux et irresponsables. Des alliés qui l’ont assassiné politiquement en 2009 et qui le verrait bien moisir en Afrique du Sud ces jours. Je demande le retour de l’ex-président tout en critiquant son attitude en 2002....je vous invite de bien comprendre mes objectifs avant de vous aventurer à me critiquer en ce qui concerne une sortie de crise. Une sortie de crise qui doit être faite de telle sorte que personne se serait humiliée.

   Enfin, il est temps de comprendre que le pays est LATSAKA ANKATERENA. Bien sur, cela fait 13 ans que Ratsiraka n’est plus au pouvoir, mais il y a encore des gens à Madagascar et ailleurs qui pensent que si les caisses de l’état sont vides c’est sa faute :

   - c’est du racisme, mal déguisé et dégueulasse envers les côtiers ZANY compatriote.

   On n’arrive toujours pas à digérer les 24 années de pouvoir de Mr Ratsiraka que 12 années d’humiliation de cet homme est visiblement insuffisant. Ah oui, il a appauvri le pays etc...bien les autres, ceux qui croyaient bien meilleurs, s’ils l’étaient pourquoi dont nous autres sommes toujours dans le misère alors
   que la mauvaise personne n’est plus au pouvoir depuis 13 ans ?

   Je vous vois venir, il est Ratsirakiste. Ben oui, je suis un vilain CAPITALISTE compatriote. Socialisme, communisme, collectivisme, j’en suis allergique. Mais il se trouve que j’arrive à différencier et apprécier les hommes d’état et de ceux pauvres politiques qui ne savent toujours pas que leur pays est indépendant depuis 53 ans. Et c’est au peuple Gasy, tout seul comme un grand, d’organiser des élections, à sa manière, soient-elles imparfaites et bien qu’elles le soient....toute est perfectible, le pays est jeune, il a donc le temps de progresser. Madagascar n’a pas beaucoup d’homme d’état.....et c’est comme cela que le pays en fabrique....

   S’approprier ses problèmes, c’est reconnaître ses propre erreurs, les anciens demandent une réconciliation.....le pouvoir actuel doit comprendre et vite ce message.....

  • 25 août 2014 à 07:39 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à diego

   - "Capitalisme,socialisme,collectivisme,nationalisme",tout ça c’est MADAGASCAR mais avec des définitions à la "MALGACHE" :
   - "Miandry izay mpitondra".sy "Misy olona fantatra ve ao ?".
   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa@gmail.com

  • 25 août 2014 à 11:19 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à saricine

   Je considère Didier comme un politicien averti et un bon stratège militaire mais il est "FOURBE EN POLITIQUE NATIONALE MALGACHE".
   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa@gmail.com

 • 25 août 2014 à 19:16 | Rakotoasitera Fidy (#2760)

  Grenier de l’océan indien

  Et , en plus discuté en conseil des ministres de la Commission de la COI , dont la présidence est revenue à l’étrange ministre des affaires malagasy

  J’en connais quelques uns qui ont du rigolé doucement

  Ce sujet a déjà été évoqué en .... 2007 par un autre étrange ministre celui là
  mauricien

  • 26 août 2014 à 08:23 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à Rakotoasitera Fidy

   Des cultures "BIO",à Madagascar,pour les cantines scolaires de la "Réunion"..

 • 27 août 2014 à 00:58 | kunto (#7668)

  KUNTO ny PATRIOTE MALAGASY d’ANTANANARIVO :
  Olalala que de belles paroles : Avant d’être le grenier de l’océan indien pourquoi pas le grenier des Malagasy ?
  Et vous pensez qu’ils attends que Madagascar soit leur grenier ? Qui a plus besoins eux ou les 95 % de Gasy qui n’ont pas 2 repas par jour ?
  Je ne rêve pas c’est la triste réalité aie aie aie NINY .
  QUE DIEU NOUS REVEIL ....

  • 27 août 2014 à 01:03 | kunto (#7668) répond à kunto

   KUNTO ny PATRIOTE GASY d’ANTANANARIVO :
   Dire de belles paroles ne grandis pas un hommes si ce n’est pas suivit d’acte réel , seul les travaux réalisés seront retenu par la nation ( réduction de la pauvreté ... etc ....) .
   QUE DIEU NOUS REVEIL ....

  • 27 août 2014 à 01:08 | kunto (#7668) répond à kunto

   KUNTO ny PATRIOTE GASY d’ANTANANARIVO :
   1 seul Ethnie = MALAGASY .
   1 seul ennemie = la pauvreté .
   1 seul objectif = vaincre la pauvreté .
   A courir après plusieurs lièvres on en attrape aucuns !!!!
   QUE DIEU NOUS DIRIGE ....

Publicité
Publicité

Newsletter

Les actus du jour directement dans votre boîte email

Suivez-nous

Madagascar-Tribune sur FACEBOOK  Madagascar-Tribune sur TWITTER  Madagascar-Tribune sur GOOGLE +  Madagascar-Tribune RSS