Facebook Twitter Google+ Les dernières actualités
dimanche 27 mai 2018
Antananarivo | 20h02
 

Société

Insécurité

« L’explosion des actes de banditisme est due à la corruption » selon le ministre de la sécurité

vendredi 6 février 2015 | Léa Ratsiazo

Le ministre de la sécurité intérieure Blaise Randimbisoa reconnaît que « l’explosion des actes de banditisme est due à la corruption ». C’était en marge de la cérémonie de la dernière sortie de promotion de la police nationale ; corruption qui touche tout le système judiciaire depuis les forces de l’ordre jusqu’aux tribunaux avoue ce haut responsable. Aussi ceux qui devraient être derrière les barreaux n’y sont pas toujours. Les bandits de tout acabit se donnent à cœur joie pour attaquer de jour comme de nuit, en ville comme en campagne comme sur la voie publique. Aucun quartier, aucune ville, aucune commune n’est épargnée par l’insécurité. D’autant que les bandits sont lourdement armés. D’où viennent ces armes ? Certains éléments de forces de l’ordre sont fortement soupçonnés par les citoyens d’armer d’une façon ou d’une autre les bandits.

Finalement, bon nombre de victimes préfèrent ne plus porter plainte devant les forces de l’ordre car elles sont sûres qu’elles seront victimes une seconde fois. Comme dans le cas de rapt, la brigade criminelle a avoué que les proches des kidnappés ne portent plus plainte. Comme le dernier cas de kidnapping du Consul de Corée, les proches n’ont pas non plus porté plainte. Ceci notamment suite au cas de rapt d’un jeune ressortissant indo-pakistanais diabétique dont la rançon a été confiée à des éléments de la force de l’ordre pour être remise aux kidnappeurs mais le jeune homme n’a jamais été rendu à la famille.

D’ailleurs, quiconque qui porte plainte devant les forces de l’ordre devra payer tous les frais inhérents à sa plainte. Les coûts de déplacement des éléments de force de l’ordre, les crédits de téléphone, le déjeuner…. Sans être sûr des résultats. Autant être victime qu’une seule fois. La majorité, notamment ceux qui ont les moyens, préfèrent investir dans les systèmes de sécurité en tout genre : alarme, chiens de garde, gardiennage. Mais reconnaissons qu’aucun haut responsable n’a jamais présenté un programme bien pensé pour lutter contre l’insécurité. Et bien que des structures aient été mises en place pour lutter contre la corruption, les résultats laissent à désirer. En tant que signataire de la Convention des Nations Unies de la lutte contre la corruption, Madagascar sera évalué par d’autres pays signataires de ladite convention (Nigéria et du Nicaragua pour la Grande Ile). L’évaluation a débuté le 01 juillet 2013 jusqu’au mois de juin 2015. Une délégation de l’UNODC « The United Nations Office on Drugs and Crime », est actuellement dans nos murs.

86 commentaires

Vos commentaires

 • 6 février 2015 à 08:30 | valoha (#7124)

  Ny biby tsy manan-doha, hono, tsy mandeha ! Misy fotony avokoa ny resaka famonoana olona, fanafiana, halatra antoandro sy alina, fampihorohorona, dahalo, fanolanana, vaky fasana, sns....!
  Ny olona nanao ratsy ny ankabeazany dia votsotra tsy manefa ny saziny, raha toa ka voasazy. Maro ireo afa-maina !!!
  Atao mihintsy, araka ny fijery, izay tsy ampilamina ny mponina mba tsy hitraotra angaha ! Atahorana hitsangana ny vahoaka, hanohitra !
  Tsy mba soatoavina Malagasy ny abibiana mitranga ankehitriny ! Ary nanomboka t@ ny fitantanana Ratsiraka no nankaty no nisy dia nisy ny fiovana ! Koa, dia azo lazaina ihany fa ao ny kolikoly, fototr’izao fitondran-tenan’ny sasany feno abibiana izao ! Fa ao ihany koa ny saina efa lomorina, tia ny kely, tsy te hisahirana fa vola amin’ny fomba mora, tsy misy fanarahana fomba fiarahamonina nisy teo aloha intsony, ny fahapotehan’ny fifanajana sy ny fifanomeza-tanana / fifampitokisana eo amin’ny samy mpifanolo-bodirindrina aloha ary mipaka @ ny fiarahamonina Malagasy manontolo !
  Mila fanarenana ifotony ara-piarahamonina, ara-panabeazana, ara-dalana. Ny saina mifehy ny fiarahamonina no voadona mafy ka io isika misareraka io !!!

  • 6 février 2015 à 08:40 | Einstein (#3390) répond à valoha

   Koa na ny mpitondra aza mpangalatra koa...

   Samy be resaka iray trano eo daholo fotsiny ianareo mianakavy fa samy mpanagalatra mianakavy ! Hatrany @ avo indrindra (minisitra, députés...) ka hatrany @ farany ambany, velona @ halatra sy fisolokiana (corruption, récèle, racket...) daholo.

  • 6 février 2015 à 10:44 | manga (#6995) répond à valoha

   Eo ihany izny rehetra voatanisanao izany saingy ny mampioron-koditra dia ny firenena na fikambanana avy any ivelany mihitsy no tonga handamin-draharaha mikasika ny olana. Araky ny filazan-draJOB hoe : « TENA IMPUISSANT TANTERAKA AHO NANADIHADY NY FIRONGATRY NY ASAN-DAHALO (AMBONY LATABATRA) MIKASIKA NY BDR ».
   Henatra goavana te-hampiteny ny moana izao toe-draharaha izao ary na ilay ministra aza dia toa mamelabela-kevitra ny efa ao an-dohan’ny tsirairay. Tsy ny mipasoka ny efa malama velively no tadiavin’ny vahoaka aminy fa ny asa mivaingana izay tokony iandreketany, ka dia maha tola-gaga ihany raha manam-pahefana te-handio ny aminy no mampiseho fitarainana amin’ny ianjadiany. Ny toko fitaka fa ny atao ro hita hoy Isandra zay...

  • 6 février 2015 à 12:16 | valoha (#7124) répond à manga

   Ka raha heverina, dinihana, sy alalinina ireo fikambanana na firenena avy any ivelany lazainao ireo, ry namana Manga, dia rangory fototry ny afo.
   Samy irery isika teto - nilamina !
   Niditra ny mpanjanaka sy ny vahiny dia toa nanomboka nisavorivory.
   Nahiditra ihany koa ra-fivavahana sy ny demokrasia - vao maika lasa sarotra ny filaminana sy ny fandriampahalemana Malagasy. Tonga ny halatra bevava sy fandikana lalana(hatramin’ny pasitera sy mopera toa lasa n/manodina vola sy n/manondrana volamena any ivelany, ohatra !)
   Izao tonga ny fivoarana ara-tsiansa, teknolojia, fanatontolona - dia izao mahazo izao - mifamono, mifanolana, mifampihinana an-toerana toa ny trondron’ Itasy ! Mamaky fasana ny samy Malagasy noho ny vola ! Ary tena tsy mety sy fady eo amin’ny Malagasy ny mikitikitika izany Fasana izany !
   Tsy midika velively fa tokony itoka-monina eto @ ity Nosy masina ity isika, fa mitaky fahavononana ara-panahy, ara-panabeazana, ara-pahalalana ny fiarahamonina Malagasy ankehitriny.
   Toa lalaovin’ireto vahiny fikambanana sy firenena izany isika noho ny fahantrana tongatonga ho azy angaha !
   Koa raha manana fahavononana hamerina ny soatoavina Malagasy eo @ fiarahamonina isika, izay fanafody hany sisa tavela entina hitsabo ny aretin-doza toa izao mahazo izao, dia mitaky adidy sy fanovana ny toe-tsaina, fangalana ny andraikiny avy mba hifanolo-tanana miala avy any @ ny Fokontany avy any isika, ary mipaka any amin’ny tampony ! Mifarimbona ny faritra isany aloha ; mifampizara ny mamy sy ny mangidy ; miala @ ny fitiavan-tena ; ary mijery miaraka izay mety hahasoa ny fampandrosoana miaraka ho an’ i Gasikara no tokony ho laharampahamehana !
   Raha tsy miara-mijery ny tany sy ny vahoaka miaraka isika isaky ny asa sy ny andraikitra sahanina aloha, dia ho zava-poana avokoa ny asa rehetra atao sy ny vali-katsembohana azo avy amin’izany ! Ary hanome tsiny antsika ny taranaka ho avy kan tsy ho zaka sy ho tanty na any an-koatra aza izany !!!
   Raha hiandry lava ny fratay, ny karana, ny sinoa, sns...isika dia toa hiandry an-dRazaka tsa hivalana ! Ary ireo dia ny azy hatrany no ho jereny ! Fiantsarambelatsihy avokoa ny ivelany ! Isika no tokony hifampijery malaky izay mety hahasoa antsika miaraka, izay hampandrosoana ny tanintsika malaky miaraka !

  • 6 février 2015 à 12:24 | valoha (#7124) répond à Einstein

   « ianareo mianakavy » ? Fa ianao angaha vahiny ?!! Tsy Malagasy angaha ianao, ry namana Einstein ?
   Koa raha samy ifampizerizery lava eto ve hiisy zavatra anjary eto, ra namana ?
   Mba mifanapatapaka eto isika mianakavy aloha ; mba samy mitady sy mandroso izay azo atao eto aloha !
   Hiaraha-mahalala fa mihesona ny fitondrana ! Koa dia hiara-hilentika eto avokoa ve izany ? Izany va no mety aminao ?
   Izay kely hananana aloha haroso e ! Aza mba mialaganlana fa tsa mety ! Ny taina samy taina no hifanilika ?!! Tsy vao maika hanao ny ataony ny vahiny ?!!

  • 6 février 2015 à 14:38 | manga (#6995) répond à valoha

   Rahavana,
   Miala tsiny miala fondro aminao aho raha mieritreritra fa ny fiakaran’ny harin-karena @ firenena iray dia aingitraingitra entina milaza fa niasa ny manam-pahefana nefa tsy misy fiantraikany akory any amin’ny vahoaka.
   Indrindra moa fa amin’izao endrika misy ny firenena izao dia hampitola-gaga an’ny tsirairay raha sakoroka misy eo amin’ny fitantanana misy ankehitriny no entina ampitoniana ny vahoaka.
   Toa mitsabo aretina amin’ny fanentsenana ny ivelany fotsiny fa tsy misy vokatra azo tsapahin-tanana.
   Maninona moa rehefa hanadio ihany tsy jerena akaiky aloha ireo mpitondra mba hifanentana amin’ny vahoaka mialoha izay fanatsaràna ny fari-piainana ny fihetsiny ka ahato hatreo aloha ny filelafam-paladihy efa mahazatra sy tsy azon’ny mpitondra ivalozanany ity ?
   Nisy hevitra nanintona ahy ny momba ilay Direction Collégiale nasian-teny tamin’ny fihaonana teo aloha fa toy ny nentin-drivotra nefa dia entina hitsaràna ireo niseho ho nitondra firenena hatrizay ka ahaizana manavaka ny vary amin’ny tsiparifary.
   Halatra bevava no nentina nandoroana ny Rova nefa nisy endrika hafa izay nentina nankahalaina an’Atoa Profesora ZAFY Albert : tsy kely lalana ny mpanao ratsy.
   Tsy misy mihitsy hirika entina amoahana ny firenena amin’izao kizo izao hafa tsy ny fanatanterahana ny hetahetan’i Kolonely Richard RATSIMANDRAVA, ary rediredy entina ampandriana adrisa ny hevitra fitetezam-paritra kasain’atao mba anadiovan-tena.
   Io i Profesora velona aman’aina afaka hampihatra izany nofinofiny izany ary ho tsarain’ny tantara izy miaraka amin’ireo izay tiany tendrena hiara-miasa aminy
   Ny Amiraly raha teo dia miombon-kevitra ny fitsabahan’ny firenena hafa amin’ny raharaha anatin’ny firenena.
   Milaza tena ho nitapy fahaizana momba ny ekonomia ny filoha ankehitriny ka tsy ho very anjara amin’ny fampandrosoana ara-toe-karena hoterena hiara-miasa amin’ilay mpanao ronono.
   Fa raha ny tefitefy angaha no atolotra an’ilay manara-penitra.
   Omena izay vola tadiaviny ary tsy miankina velively amin’ireo mpitondra voatanisa ireo ny Bianco sy ny Samifin indrindra ireo mpitsara ahitàna kely hoe hatraiza ny vokatra andrasana aminy.
   Dia manao fanambaràna ampahi-bemaso isam-bolana ny tsirairay raha tsy te ho any Nosilava.
   Tsy hitako ny ankoatr’izay

  • 6 février 2015 à 14:45 | claude (#3141) répond à valoha

   indro arosoko ny kely ananako.
   Misy soatoavina 4 notoavin’ny malagasy fahiny no sady soatoavin’ny baiboly kristiana (fampianaran’i Jesosy) saingy narian-tsika malagasy ankehitriny satria tsy nataon’ny mpitarika (ara-pivavahana na araky ny nentin-drazana) firesaka intsony.
   Miantoka ny famerenanan ny fifampitokisan’ny samy malagasy indray ny famerenana ireo soatoavina efatra ireo.
   Ny fifanarahan’ireo mpitarika amin’ny hanomanana na tsia ny fanabeazana mifanaraka amin’ireo soatoavina ireo no dingana voalohany (araky ny fiheverako azy).
   Ahoana ny hevitrao ?

  • 6 février 2015 à 15:42 | Turping (#1235) répond à valoha

   Namana Valoha ,
   - Ka ny vahaolana araky ny voalazan’ i James Ratsima sy ny fandinihina koa dia any @ rafim-pitantana napetraky ny vahiny t@ fahaleovan-tena sarintsany nomeny sy ny fanjanahana ara-pizarazarana ara-poko ,ara-pitondrana mihitsy no tena olana goavana be mipetraka .
   - Ny namonoana an’i Tompokolahy Ratsimandrava anie dia ny tsy fitiavan’ny mpanjanaka an’i Mscar hirosoana sy hivoarana teo @ drafitr’asa nipetraka tanteraka teo @ fokonolona e !
   - Nisy etnology ,Kampusen alemana efa nitady vahaolana tamin’ny tetikasa izay efa nitady vahaolana niaraka t@ i Tompokolahy Ratsimandrava fa samy maty novonoina daholo ,nielanelana fotoana kely amam-bolana .
   - Arak’ilay resahinao io hoe efa t@ andron-dRatsiraka no efa tsy nety .Marina dia marina tokoa satria ,ny nasionalisma ,ny fialana t@ zone franc ,ny nanalana ny antoko miaramila tao Antsiranana sns...t@ izy ministry ny raharaham-bahiny t@ 1972 teo @ governemanta Ramanantsoa na dia nisy fampisehoana ny fialana t@ fanjanahan-tany aza tsy afaka satria teo @ adim-poko ,adin’ny mpitondra no mbola voagejan’i fratay araky ny voalazanao .
   - Sarintsariny fotsiny ireny bokimena sns...ireny fa tany @ lafratsa ihany no namorom-ponenana rehefa niala teo @ fitondrana .Ny fankahalana merina tetsy an-daniny nefa toa merina no betsaka teo @ fitondrany ,mpisoleleka ?
   Na i Zafy be mpilaza hoe mba fitondrana demokratika tsy dia nameno paosy ,toa ny anaran’ny alikany aza nataony hoe « merina » .
   - Ilay resaka kolikoly izany dia nipetraka teo @ fizarazarana sy ny tsy tena fanomezana lanjany ny fianam-bahoaka isan’ambaratongany avy .
   - Eo izany ny lesoka voalohany satria ilay toe-tsaina ,ilay fizarazarana eo @ fomba fisainana na ara-poko na dia tsy misy te hilaza mivantana ny ao an-tsainy aza dia mbola lesoka lehibe tsy mampivoatra ny firenena .
   - Ny karana ,ny sinoa ,ny bizna ny an-dry zareo anie no tena tadiaviny e ! sy ny tsy andoavana hetra .moa izay mpitondra eo dia tolorany vola na anaovany traikefa mba hialana @ izay tsy mety rehetra ataony .Raha misy manahirana an-dry zareo tsy mampaninona azy ireo mihitsy ny ma,nakarama na manome vola be amana tapitrisana euro mihitsy aza .
   Ilay resaka trafika ,ny vaky fasana ireny efa misy olona mapikarama satria ny taolam-paty anie misy manodina manamboatra diamondra sintetika e ,tsy ao Mscar ny indostria manodina azy fa any ivelany .
   - Ilay toe-tsaina efa lomorona ,samy maka ho azy ,manao izay ahitana harena sy volabe haingana izay no tena tanjona .indrisy ry soatovina malagasy satria efa voazimbazimba daholo ny rehetra .
   - Raha miresaka ohatra fanampiana avy any ivelany ,ireny rivo-doza Chedza nitranga ireny , mbola mety hisy anankiray ho avy aza androany na rahampitso ,hivavahana mba tsy ho loza be .
   - Ny momba an’i Mscar izany dia miandry ny fanampiana foana na dia hoe marina mifanome tanana aza ny vahoka ,sns....fa ny tena oloana ,ny fotony tsy voavahy satria toa miantehatra @ fanampiana nefa ny fototry ny olana tsy voavaha ,arak’ilay fitenena ahoe aleo misoroka toy izay mitsabo .
   Raha tena drafitr’asa mipetraka eo @ famokarana ,ny fanaovana lalana ,ny fianrana ,ny toe-pahasalamana ,ny ady @ kolokolo tsy manaiky adalain’ny vahiny ny toe-tsaina gasy indrindra ny mpitondra izay tena miray hina tokoa ,hisy ny fandrosoana na dia tsy lavina za ny fanampiana sasantsasany sy tena entina hampivoatra fa tsy koasa atao izay haharingana ny harena an-kibon’ny tany .
   Ny tiako lazaina izany dia mila mivadika ho fanatsarana ny fianan-bahoka daholo izay traikefa rehetra atao dia ialàna ny fifindramam-bola izay miteraka zanany tsy maitsy ho averina .
   - Ka ilay rafitra napetraky ny fratay io no tena lesoka tsy voaharina hatramin’izao suy ny politikan-dry zareo eo @ kontinanta afrikana satria tiana ho tangenana foana @ lafiny rehetra na ara-kolon-tsaina aza ,tsy tiany te hivoatra .Tsy maintsy manao sinema koa ry zareoa etsy an-daniny . Ny malagasy izany no mila mivoatra sy miova fisainana tanterka eo @ iny lafiny iny satria efa 4o taona ,ny fanapotehina izay lesoka goavana mbola tsy voavahan’ireo miptondra .Jero fotsiny ny fitondrana izay matetika hamenoana azy ny tanjona sy ireo dépioté ?
   - Matetika mantsy mandeha foana ny resaka hoe adisoan’ny hafa foana ny tsy mampety ilay fitondrana....sady marina no misy fanitsiana betsaka eo @ ireo mpitondra satria ianao tompony aza no adala !

  • 6 février 2015 à 18:00 | VONONA (#8650) répond à Turping

   Aoka hazava ny resaka : alohan’ny nahatongavan’ny vazaha càd avant 1896 ; inona ny teo mcar ? RIEN DESOLE RIEN RIEN !!!!banky tsy nisy école angambe iray, lalana antongotra daholo, hopitaly mpisikidy no nanao azy, aretina isakarazany, ny rafitra nisy dia zero. Ny frantsay no nampisy lalana, hopitaly école, banky teto surtout, nanova ny famokarana teto ; vanille girofle, café...60 ans izy no nanao ireo. Nanomboka nandia fianarana ny akamroany ny malagasy. Rehefa lasa izy : netiny ny volany ary ny tena loza de nofoanan’izany gle Ramanantsoa zany ny hany tena fidirambolan’ny état malgache=> hetra isandahy avy eo tonga i amiraly sy ny connérie et ainsi de suite jusqu’à la mort s’en suive. Ny vérité aza aodikodina ! Ny fanjakana alohan’ny nidiran’ny frantsay dia tsy tafaverina intsony mandrakizao, io no alahelo tanteraka sy tsy itiavana frantsay eto. Nefa fantatsika tsara fa ny frantsay dia toy ny mpanofa trano : mandoa hofatrano izy (nampandeha ny administration isakarazany, nangna école, hopital ny système économique....) ekena tsy tonga lafatra izany fa nanao kosa izy miohatra amin’ny fanjakana rehetra nisy teto alohan(ny nahatongavany. Namelona ny tompontrano zany izy, or rehefa noroahana ny mpanofa trano, ny tompotrano : lasa nitombo ny charge satria izy no voatery handoa ny administration , école hopital sns....) ny vola tsy misy mazava hoazy lasa mahantra avy hatrany, ny tokony idirambola : volamena vatosoa jono, harena maro : natao tantely afadrakotra ny lebe no manao izay danin’ny kibony aza gaga raha mitsilopilopy ny ankizy zany hoe ny vahoaka. Tsy ny frantsay no ratsy fa ny mpitondra nisy hatramin"izay sy hatramin’izao no RATSY. MAZAVA !

  • 6 février 2015 à 18:00 | valoha (#7124) répond à Turping

   Miarahaba anao, namana Turping !
   Mahavelombolo ny mamaky anao sy ny hevitra vohizinao ! Ho ela velona, ary enga anie ka mba ho maromaro ny toa izao na dia ny eto @ MT ihany aza ! Ny fody no manao ny fonenany dia tsikelikely ! Ary tsy maintsy hipaka izao hevitra vohizinao izao na ho ela na ho haingana !
   Samia velon’aina sy salama tsy harofy !

  • 6 février 2015 à 18:56 | tgvsokatra (#2274) répond à VONONA

   Ny frantsay mihitsy no ratsy !!! aoka hazava ny resaka !!! Ny frantsay no nitifitra antsika tamin’ny fanjanahatany : raha tsy hiverina @ lasa instony ary isika !!! Inona no mba ataona’ny frantsay @ zao fotoana izao ?????

  • 6 février 2015 à 22:13 | Turping (#1235) répond à VONONA

   Vonona ,
   Normal anie raha nanao ny frantsay tonga teto e !fa ny takalony no jerevo ?tsy tena hoe gratuit daholo y rehetra.Amin’ny tany afrikana maro anisany i Mscar betsaka no mbola nandoa vola,hetra napetraky ny mpanjanaka @ banky frantsay . Ny olana mipetraka dia fanakorontanana ara diplomasia sy ankolaka maro samihafa koa no tao am-badika rehetra anisan’ny nampisy ny kolokolo izay nigolabohan’ny karana ,ny sinoa ,satria ily atao hoe institutions fortes ,iny tsy napetrany t@ ireo tany nozanahany.
   Tsy andà aho fa nanao lalana ry zareo ,ny fampianarana ,ny hopitaly ,sns...nianatra ny vahoka malagasy ,fa ny takalony ,ny tsy fietezany nanampy an’i Mscar t@ fomb madio ,ny fivoarana izay ny anisan’ny lesoka navela ,ny lova satria tsy navelany t@ izao fotsiny i Mscar .Jereo ohatran’ny tany afrikana maro ,betsaka anie ny adim-poko misy e ! satria betsaka ny tsy mandalina fa ny tany voazanaka indrindra fa ireo nitady fahaleovan-tena dia toy ny gisa mainty notangenana avy eo ,ny ho aviny ,...@ fanjanahana an-kolaka rehetra .Tsarovy koa fa ny karana ,ny vahiny maro ,dia manana fiandrianam-pirenena anankiroa .Ny trafikana na volamena ,sns...ny bois de rose ireny efa takaitran’ny fanakorontanana maro samihafa .
   - Aza afangaro koa ny hoe tsy tia ny frantsay rehetra @ politikan’i lafratsa aty afrika .misy elanelany be ireo ohatran’ny frantsay tsy tia an’ny mpitondra ankehitriny @ politika ataony .
   Ny toe-tsaina frantsay betsaka ny mpanambany ,indrindra rehefa tonga any an-tanin’olona sy mahita ny fahantrana @ ankapobeny ?sady mbola manana toe-tsaina mananjanaka foana .
   - Iza no nilaza taminao fa tsy tafavoaka i Mscar raha tsy voazanaka t@ 1896 ? tantara efa lasa moa iny ka tsy azo averina intsony.

  • 7 février 2015 à 04:28 | revysaditra (#8500) répond à Einstein

   Tsy Malagasy angaha ianao, ry namana Einstein ?
   **************
   La corruption n’est pas une exclusivité malgache...
   ...velona @ halatra sy fisolokiana (corruption, récèle, racket...) daholo !!!
   — -
   Elle est partout dans le monde et depuis la nuit des temps.
   Mais il y a des structures qui la favorisent et d’autres qui ont font un mal marginal.
   — -
   #MugabeFalls The gift that keeps on giving.
   ***
   Peut-on vraiment rire de la chute de Robert Mugabe ?
   ***
   http://www.courrierinternational.com/article/2015/02/06/peut-on-vraiment-rire-de-la-chute-de-robert-mugabe

 • 6 février 2015 à 09:04 | Be-Tsikera (#8458)

  C’est beaucoup plus honnête de la part de ce Ministre ce genre de MEA CULPA. Ce sera le tour du Ministre de la Justice de faire pareil, et ainsi de suite.
  La balle est maintenant dans le camp du BIANCO, qui manifestement avoue d’être incapable de mener à bien la DANSE.
  Pourquoi ne pas penser que TOUT LE MONDE SE CONNAIT CHEZ NOUS ?
  Voyons ! Dans le sud, celui qui habite à gauche sait très bien qu’un autre qui habite à droite est un MALASO. Pareil cas, je vois chaque jour des policiers qui rackettent des camions, des voitures utilitaires, des scooters, ... et gagnent plus en une journée ce que les autres gagnent en un mois ? Je connais des GN qui servent pour la sécurité routière qui ne cessent de « CORROMPRE » les taxi-, brousses dans les RN (RN4, RN2, RN7, RN34, ...). Je connais des gens dans les Ministères, dans les services de domaines et des douanes, ... qui continuent ces sales besognes dont beaucoup accusent être comme l’origine de notre pauvreté. Je connais beaucoup des hauts responsables dans notre administration étatique qui ont corrompu ces agents de circulation malgré qu’ils devront les rappeler à l’ordre comme il se doit leur rôle ???
  Au final, tout le monde est trempé dans cette histoire et il nous reste nos MEA CULPA et AMEN ! Qui se prétend être plus SACRO-SAINT dans ce pays et n’a jamais corrompu n’importe « où » et n’importe « quand » ????? OSEZ DIRE LA VERITE !!!

 • 6 février 2015 à 09:05 | betoko (#413)

  Entendu sur les ondes de RFI avant hier , Les ressortissants Karana se plaignent qu’ils sont les premiers victimes du kidnapping et je leur réponds vous les karana vous êtes les premiers et aussi les plus gros corrupteurs dans ce pays et de quoi plaignez vous ? D’après Alain Ramaroson , un fonctionnaire de DubaÏ lui avait déclaré que nombreux sont les karana originaires de Madagascar qui déposent des lingots d’or en provenance de notre pays dans leur banque et avec les quels ils achètent les plus belles villas . Je n’ai aucun doute la dessus vu le nombre de marchandises en provenance de Dubaï ( voitures, électroménagers ) C’est du blanchiment d’argents sales et que fait l’exécutif ?

  • 6 février 2015 à 09:13 | valoha (#7124) répond à betoko

   Ireto karana sy sinoa no tena mandoto rano eto amintsika ! Mila sy tokony jerena dia ny izao manokana ny mahakasika azy ireo. Tys tokony misy hatak’andro !!!!
   Maimbo, malama, ao amin’izy ireo daholo raha foterina ifotony no fototra hiavian’ny tsy ara-dalana rehetra manerana ity Nosy ity ! Disohy aho raha misy tsy marina io voalaza etsy ambony io !!!
   Anjaran’ Ingahy Hery Raj. sisa no mba mihetsika mba hitandrovana ny fiarahamonina Malagasy, ary adidiny izany !

  • 6 février 2015 à 09:17 | Be-Tsikera (#8458) répond à betoko

   Ne vous emportez pas Ra-Kotobe. L’argent n’a pas d’ODEUR. Blanchiment ou pas, qui sait !
   Ce qu’on peut dire : A QUOI serviront-ils (et) le BIANCO (et) le SAMIFIN ?
   Je réitère encore une fois, tout le monde est trempé y compris « VOUS », pourquoi les karanas ne vont pas suivre cet « EXEMPLE » ?
   Au pays des « moramora », tous les moyens sont « BONS » pour gagner de l’ARGENT ! y compris les meurtres, les kidnappings, les rapts d’enfant, vols des ossements de nos « ancêtres », BDR, ...
   Ne vous plaignez pas aussi vite Ra-Kotobe, on est trempé jusqu’au « COU » !

  • 6 février 2015 à 10:49 | nash (#4185) répond à valoha

   Fa isika malagasy kosa dia madio... Hadisoan’ny hafa ihany no tsy mampandroso ny tany, hadisoan’ny hafa ihany no mahavery antsika, hadisoan’ny pôlisy sy ny zandary sy ny mpitsara sy ny mpiasam-panjakana sy ny mpanao politika sinoa sy karàna ihany no mampahantra antsika...

  • 6 février 2015 à 10:57 | Paulo Il leone (#6618) répond à betoko

   Au moins ça a le mérite d’être clair : on sait maintenant que l’âne bâté du forum, alias betoko, cautionnne les kidnappings de karana !

   Et qu’allait faire alain ramaroson, chef de milice privée etnonmoins pilleur et destructeur des biens de Ravalo en 2009, à Dubai ?
   .... du shopping de luxe ? ... vanter les charmes et la docilité des filles Malgaches ?

   Par ailleurs, gros q.on.nard, tu ferais bien de te pencher sur le cas de ton gourou débile léger, le dj-simplet, qui a acheté comptant plusieurs villas à Dubai !

  • 6 février 2015 à 11:10 | Isandra (#7070) répond à betoko

   Qu’est que vous voulez qu’ils fassent,...l’exemple vient d’en haut,...qui corrompt tous les jours les députés, la HCC...,afin que des lois passent sans encombre,...? Qui transgresser les lois comme il respire,...?

   Et ne nous étonnons plus,...si la corruption est maintenant comme des moeurs dans notre société,...tout le monde la pratique où vous allez et pire au grand jour au vu de tous,...dés Fonkotany jusqu’à Iavoloha,...

  • 6 février 2015 à 11:43 | betoko (#413) répond à Be-Tsikera

   Pourquoi « MOI » ? je vous signale que souvent ici à Tana et aussi à Tamatave , je me suis engueulé avec des Karana car je n’accepterai jamais qu’ils nous méprisent , et une fois à Roissy j’avais dénoncé aux douaniers qui au départ de Tana un couple de Karana avaient soudoyé les flics et les douaniers pour qu’ils ne fouillent pas leur bagage à main . Dites vous bien que je n’avais jamais acheté quoi que se soit chez les Karana

  • 6 février 2015 à 11:50 | betoko (#413) répond à Paulo Il leone

   Je ne te demande qu’ à nous donner des preuves , je pense que c’est très facile à vérifier , SI Andry Rajoelina était impliqué dans cette affaire de Dubaï je serai de ton côté , Et combien de biens appartenant à des pauvres malgaches Marc Ravalomanana avait spolié , Là aussi que tu me donnes des preuves , par contre j’en ai concernant Andohotapenaka et Faravohitra . Tous les fonctionnaires de service de domaine de Tana le savent que Marc Ravalomanana avait spolié des terres .

  • 6 février 2015 à 12:36 | DIPLOMAT (#846) répond à valoha

   La corruption prospère dans les états faibles.
   Il y a des méthodes simples et qui marquent les esprits pour STOPPER très vite et à long terme ce phénomène de corruption .

   L’une d’elle est une descente de police avec une perquisition de la brigade financière chez toutes les personnes chez qui de fortes présomptions pèseraient. Il suffit ensuite de faire un rapprochement entre les éléments saisies et la declaration fiscale.

   En parallèle un nouvel arsenal juridique avec quelques procès et sentences exemplaires, feront rentrer tout le monde dans les rangs et garantira une rentrée régulière et juste de la fiscalité.

   Cela est valable pour les Karana, et les Sinoa , mais également des Malgaches de « souche ».

  • 6 février 2015 à 12:52 | Paulo Il leone (#6618) répond à DIPLOMAT

   faut pas rêver Diplomat ! Vous savez bien que la police est complice de toutes ces sangsues et quelle profite à fond la causse de l’état de non droit qui gangrène le pays depuis 6 ans !

  • 6 février 2015 à 13:52 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à betoko

   bekoto,
   - "Vous m’avez cassé les pieds avec :
   - l’article 54 de la Constitution,
   - Eric RAKOTOARISOA
   - et la HCC.

   - « Pour l’article 54 de la Constitution ,Jean Eric RAKOTOARISOA,en l’occurrence,a ,plus d’une fois,soutenu,alors qu’il ne siégeait pas encore à Ambohidahy,que la majorité, appelée à présenter le »PREMIER MINISTRE« ,ne peut être qu’absolue ».
   Pour cette histoire de recours de la « BANDE d’AMBODIVONA » auprès de la HCC,quelle est-elle,sa qualité ?
   A défaut de qualité,la HCC doit donner son avis ou prononcer l’irrecevabilité.

   Article 120
   - de la Constitution de la quatrième République Malgache
   « Seuls les arrêts et les décisions de la HCC s’imposent aux POUVOIRS PUBLICS ,ainsi qu’aux Autorités Administratives et Juridictionnelles ».
   - « Les avis restent consultatifs et ne lient en rien ces dernières ».

   TOUJOURS en attente de l’avis de la HCC pour la désignation du Premier Ministre Jean Ravelonarivo.

   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa gmail.com

  • 6 février 2015 à 13:56 | Isandra (#7070) répond à Isandra

   J’aimerais apporter ici cet appel de JR de madagate aux dirigeants :

   « ...Aussi, vous là-haut, donnez le bon exemple : respectez vous-mêmes la loi si vous voulez qu’on vous respecte et que les autres la respectent.... »

   Pourvu qu’ils l’écoutent,...

  • 6 février 2015 à 14:05 | Jipo (#4988) répond à betoko

   Quel capital de haine pour ne pas dire haineux, vous donnent raison de vivre !
   Vous passez de Ravalomanana aux karanes et vice & versa de manière permanente, d’ une minute à l’ autre, occultant au passage les réels responsables qui continuent à s’ en donner à coeur joie .
   Si les karanes soudoient les instances concernables & koncernées, c ’est qu’ elles sont pourries jusqu’ à la moelle, et cela ne vous offusque pas, ne vous révolte pas, mieux vaut détourner l’ attention , pour ne pas dire faire diversion / les zétranzés et leur konplisse : Ravalomanana , votre HAINE vous aveugle, et votre obstination enfonce le pieux, qui n’ est pas celui de la piété mais bien de la bêtise , pour rester politichë correcte.
   De quoi faire pâlir le dernier des équidés .

  • 6 février 2015 à 14:08 | Jipo (#4988) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   « quelle est-elle » = FAUX !

  • 6 février 2015 à 14:53 | manga (#6995) répond à Jipo

   Ce que ce Monsieur ne comprendra jamais c’est qu’il n’ya jamais corrompus sans corrupteurs et les personnes qu’il cite tout au long de ces posts n’ont pas été corrompues avant de corrompre. Il est tellement difficile pour lui d’imaginer quil est à la source de tous les maux que traversent notre nation.
   Quant à Ra8 je n’en dirai pas plus, las de faire ancrer dans ses meninges : le fait de le detester ne fait pas de nous des ZD.

  • 6 février 2015 à 15:04 | Boris BEKAMISY (#4810) répond à betoko

   BETOKO,
   Drôle de COMPORTEMENT d’un pseudo-intellos de gôche (sic) et qui se déclare animé d’un GAUCHISME PUR ET DUR !
   Un seul Karany est corrompu et c’est TOUT les Karany sont haîs et « BON A DEPORTER »selon l’avis de Betoko de GAUCHE !

   Le gauchiste de Betoko a donc oublié ou même enterré les principes del’EGALITE OU LA LIBERTE républicaine entre l’individu indépendamment de la race , ainsi que tous les discours à la koon car hypocrite de la BIENPENSANCE que les gauchistes adorent se gargarisent spectaculairement !

   Je l’ai déjà dit à maintes reprises ICI, les PSEUDO-INTELLOS GASY revendiquent UN GAUCHISME quand ils sont en France et c’est juste par NECESSITE DE VENTRE mais une fois qu’ils sont à Madagascar dans le contexte malgache ils se comportent avec des idéologies de l’EXTREME DROITE ou COMME UN FAN de MARINE LE PEN et c’est plutôt leur comportement NATUREL , l’histoire de gauchisme qu’ils revendiquent INTELLECTUELLEMENT est FAUSSE , un véritable HYPOCRISIE !

   Betoko illustre bien cette HYPOCRISIE GASIGASY en voulant« déporter » les Karany tout en revendiquant un gauchisme de façade !

   Boris BEKAMISY !

  • 6 février 2015 à 16:06 | Be-Tsikera (#8458) répond à Boris BEKAMISY

   Re-voila Ra-Borosy, le leche-Q qui perd sa « gauche » et sa « droite ».
   Il est toujours hors-sujet car dans son école, le hors sujet était autorisé et comme lui, il est parmi les meilleurs élèves, il apprenait vite comme faire une dissertation « débile ».
   Ra-Borosy a, ne ment-pas, tu es CORROMPU et CORRUPTIBLE jusqu’au ton « COU ».
   Combien de fois, tu a couru après le PRM dans ce forum durant le règne de Kolo à la tête du gvt. Comme tu es amoureux de Jénéraly, tu fais tout pour oublier votre haine à l’encontre du PRM HR et te comporter en lèche-botte du Jénéraly.
   De courage fôna Ra-Borosy a. Nous sommes là pour te soutenir sur ton col « PAS BLANC » du tout.

  • 6 février 2015 à 16:50 | RAMBO (#7290) répond à DIPLOMAT

   C’est une fausse bonne idée...un peu trop diplomate...Vous donnez combien à ces policiers qui vont faire la descente pour qu’ils ne soient pas tentés devant des billets de banque de toutes les couleurs ?

   En fait, la corruption n’est autre que la conséquence de la pauvreté et de la cupidité des nantis...La seule solution c’est de lutter contre le chômage et c’est le rôle des gouvernants. C’est un combat de longue haleine.

  • 6 février 2015 à 17:03 | betoko (#413) répond à Boris BEKAMISY

   Je suis de gauche et alors , en quoi cela te dérange ? Nous sommes en république , mais pas dans une monarchie . Un seul Karana est corrompu et tous les katrana sont haïs et bon à déporter ? Je te signale qu’entre eux tous les coups sont permis , Un karana kidnappe un autre et ainsi de suite
   on connait la chanson . Du temps de Marc Ravalomanana , nombreux se sont exilés en Ouganda et à Tanzanie ,vu comment Ra8 les avait mis au pas (C’est un des seuls actes de Marc Ravalomanana que je défends et dont Andry Rajoelina n’avait pas ou ne voulait pas maîtriser , d’avoir laissé les Karana faire ce qu’ils veulent , et cette remarque je lui vais dit en face à notre ambassade à Paris )
   Après la fuite de Marc Ravalomanana , ils sont revenus , une famille qui a eu des gros problèmes avec les Karana se fut la famille de Didier Ratsiraka , à lire dans http://africaintelligence.fr /in
   Un conseil , fais des affaires avec des Karana et tu verras , même entre eux ils se bouffent

  • 6 février 2015 à 17:12 | tsimahafotsy (#6734) répond à nash

   Avereno kely indray mandeha é !
   Mety tsy azony ny sasany !
   Isika Malagasy dia toy ny zazakely mena vava tsy misy tsiny !
   Ouinnnnnnnnn ! ils sont méchants les autres !

  • 6 février 2015 à 19:46 | takaka (#8449) répond à valoha

   Valoha ! Pour être intègre dans son analyse, je vous ai dit d’éviter de haïr les autres. Franchement, dans chaque communauté, il y a des bons et des mauvais. Apprenez que même dans la Bible, il est écrit que l’Antéchrist vient du lieu le plus saint.
   Réfléchir, ça doit être notre leitmotiv.
   Veloma.

  • 6 février 2015 à 19:48 | takaka (#8449) répond à betoko

   Oooonnnnoooonnn ! Menteur !
   Veloma.

 • 6 février 2015 à 09:45 | ATAVISME PREMIUM (#8774)

  Ah bon ,moi je croyais que c’était les fils ou filles de riches qui s’encanaillaient !
  Plus sérieusement faut combien de temps pour comprendre que le système qui régit les rapports entre les Malgaches (bordel) ne peut pas continuer ainsi.
  La société Malagasy est malade ,la perte des valeurs ancestrales de probité ,de respect,d’honneur,etc ...est considérable.
  Comme pour une personnes chacun des Malgaches doit accepter de se considérer comme malade !
  Et c’est en acceptant sa maladie que l’on peut commencer a se soigner
  Verbiage me direz vous et bien non,il existe des thérapies collectives qui fonctionnent ,mais cela doit venir des dirigeants,car collectivement ce sont eux qui sont responsable de cela !
  D’ailleurs la tentative de réconciliation actuelle était basée sur cette idée mais menée par les curés ,c’est en fait une farce grossière qui ne fait qu’empirer le mal ,car ces gens là sont en quête d’impunité ,un point c’est tout !
  La réconciliation c’est de reconnaitre ses erreurs et d’en tirer les conséquences !
  L’impunité c’est le cancer de la société et ça finit par la faire mourir ,car toute les valeurs humaines (surtout la justice)sont ainsi bafouées !!
  Ceux qui ont commis des fautes doivent le reconnaitre et faire réparation devant le peuple !

 • 6 février 2015 à 09:49 | ramaso (#7441)

  LE GVT n´a jamais donne une priorite a l´INSECURITE et la CORRUPTION,bcp de responsables ETATIQUES sont trempes dans ce fleau,MADAGASCAR est farci de CORRUPTION dans tous les niveaux,le traffic de BDR est vu et connu de tous « LE MONDE » en a fait un reportage a ciel ouvert,tout le monde trouve son compte dans ce traffic,mais l´INSECURITE a pris une ampleur tres grave,mais que font nos GENERAUX en surnombre pour mener une guerre contre ces JIOLAHYS qui font la loi,dernierement un styliste a ete sauvagement assassine,la semaine derniere ANDRY RAKOTOVAO a connu le meme sort,oü va ce pays ?

  • 6 février 2015 à 10:10 | plus qu’hier et moins que demain (#6149) répond à ramaso

   Bonjour,

   En décembre dernier le glissement de terrain a tué RAKOTOMALALA Félicien, un chanteur rendu célèbre par la téléréalité en copiant le chanteur Théo RAKOTOVAO.
   En Janvier 2015 on a assisté au meurtre atroce du milliardaire ANDRY RAKOTOVAO.

   Qui sera le prochain RAKOTOVAO célèbre sur la liste car comme on dit jamais 2 sans 3 ?

 • 6 février 2015 à 10:19 | plus qu’hier et moins que demain (#6149)

  Assalaamo alaikoum

  Quant on fait tout pour la forme seulement, voilà le résultat trois fois rien.

  Il faut lutter contre la corruption sur le fond en faisant des investigations sur les biens mal acquis, les richesses injustifiées et en se dotant de l’arsenal juridique indispensable pour les traquer.

  • 6 février 2015 à 17:08 | RAMBO (#7290) répond à plus qu'hier et moins que demain

   Combien vous donnerez à « ces investigateurs de biens mal acquis » pour qu’ils ne puissent pas être tentés à leur tour ?

   Ni Rajaonarimampianina ni les Ministres ne peuvent pas faire une descente eux-même pour lutter contre la corruption. C’est un sport national entre Malgaches et... à mon avis il faut faire appel à « des organismes internationaux » accompagnés de « casque bleu » pour espérer trouver un minimum de résultat.
   Contre les Karana Ravalomanana était en première ligne mais ... nous avons vu voilà comment il s’est fait éjecté du pouvoir.

 • 6 février 2015 à 10:23 | Saint-Jo (#8511)

  Pfff ! La corruption généralisée a toujours été, est toujours et sera encore pour longtemps dans ce pays.
  Et les criminels politiciens-militaires-gendarmes-civils de moyen et de haut rangs n’ont jamais été, ne sont jamais et ne seront jamais sanctionnés pour longtemps encore.
  Ce qui est nouveau et qui est apparu pour la première fois pendant la Transition I, c’est la dissémination de puissantes armes de guerre dans les mains des bandes de voleurs et de criminels.
  Et c’est aujourd’hui seulement qu’un ministre en charge de la sécurité des citoyens reconnaît publiquement cet état de chose.
  Quelle misère !

 • 6 février 2015 à 10:26 | revysaditra (#8500)

  Et un, et deux, et trois zéros...
  ...Jeudi soir, la CAN 2015 s’est mal terminée pour la Guinée équatoriale...
  ... qui a montré une triste image...
  demi-finale de la CAN 2015 arrêtée pour cause d’insécurité.
  — -
  ...la faute à des supporters excités et irrespectueux...
  ...qui ont gâché la demi-finale perdue face au Ghana (3-0).
  — -
  lorsqu’un penalty (logique) est accordé puis transformé par les Ghanéens, c’est l’escalade.
  Tout à commencer peu après la 20e minute !!!
  http://youtu.be/of5n43SvO1Y
  — -
  C’est tout, monsieur le Ministre de la sécurité intérieure...
  ... vous voulez garder le pouvoir, pensez à nous...
  ... il faut que nous continuions à montrer notre prestige...
  ... alors donnant donnant !
  — -
  L’avenir nous le dira.
  — -

 • 6 février 2015 à 10:46 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111)

  - « Le bling-bling,le fric,la corruption,l’assassinat,la pauvreté,le favoritisme et cetera,le train de vie quotidienne de l’Homme affamé ».
  Quelle solution à prendre ?
  - « UNE ECONOMIE SOCIALE et SOLIDAIRE ».Point barre !

  Basile RAMAHEFARISOA-1943
  b.ramahefarisoa gmail.com

  • 6 février 2015 à 12:47 | Jipo (#4988) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Il n’ y a pas de corruption à Madagascar . /
   Il faut incarcérer en pensions protégées tous ceux qui ne le sont pas !
   Vous INSULTEZ les MALAGASY !

  • 6 février 2015 à 13:54 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à Jipo

   Circulez povr onc !

  • 6 février 2015 à 14:12 | Jipo (#4988) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Mouchez vous, ça vous amènera peut etre à la SdB ...

 • 6 février 2015 à 11:13 | Paulo Il leone (#6618)

  Corruption et banditisme institutionnalisé sont les deux mamelles de la nation malgache.
  C’est une tare quasi génétique des politiciens Malgaches depuis l’indépendance chérie !
  Il suffit de voir l’état de la voierie de Tana : on dirait que la ville a subi des bombardements.
  Hélas aucune solution en vue tant que ce pays ne sera pas mis sous tutelle... et c’est pas demain la veille que ça arrivera !

  • 6 février 2015 à 11:35 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à Paulo Il leone

   Êtes-vous sûr de ce que vous « RACONTEZ » !
   Et tous ces étrangers qui s’agglutinent à Madagascar,PAYS de mora-mora et des sympathiques reconnus,dans le Monde !

   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa gmail.com

  • 6 février 2015 à 12:00 | ATAVISME PREMIUM (#8774) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Arrêtez votre rengaine sur les étrangers !
   Que diriez vous de Madagascar si le taux d’étrangers ou d’origine étrangères est plus de 20% comme en France
   Alors qu’a Mada il est de moins de 1 %
   D’ailleurs vous êtes pas d’origine étrangère en France vous !
   Ont vous tolère en France donc faites de même pour votre pays.
   De plus les problèmes Malagasy viennent des Malgaches eux même .
   Et tant pis si vous ne pouvez plus utiliser ce credo anti-français.
   Et attention a ce que vous dites ,on ne plaisante plus avec les discours anti-français de la part de ceux qui y vivent !

  • 6 février 2015 à 12:35 | Paulo Il leone (#6618) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Hahaha ! « Pays de sympathiques » comme basile, betoko et boris ???
   les « abominables 3 B » reconnus comme tels sur ce forum !
   XMDR !!

  • 6 février 2015 à 13:57 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à ATAVISME PREMIUM

   Même,juste 0,10 %,ils polluent l’atmosphère !
   Pour la FRANCE,c’est,soit disant, la « DEMOCRATIE »-« le droit de l’Homme » mais elle est devant le fait accompli.
   IL FAUT AVALER LA COULEUVRE ! point barre !

   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa gmail.com

  • 6 février 2015 à 14:01 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à Paulo Il leone

   BBB=3B ou B3
   C’est pas mal comme « cigle ».
   LA DIVERSITE !
   Mais l’intérêt général des « POPULATIONS MALGACHES ».
   - « MADAGASCAR AUX MALGACHES,UNE et INDIVISIBLE ».

   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa gmail.com

  • 6 février 2015 à 14:16 | Jipo (#4988) répond à Paulo Il leone

   Betise bouffe & baize, on pourra rajouter baignade, car pour le bronzaze, c ’est fait .

  • 7 février 2015 à 17:21 | FIPOZ (#2162) répond à Paulo Il leone

   C’est eux les « Tree Horses B » ?

 • 6 février 2015 à 11:13 | jules (#2904)

  Et quel évènnement a été le déclencheur de cette montée de l’insécurité à des niveaux jamais atteint ? Je vous le donne en mille : cette belle et grande révolution orange ,grace à laquelle tout le monde a commencé a crever de faim et ou l’exemple de la corruption venait d’en haut,et ou personne n’était plus responsable de rien, sauf de se gaver.
  Alors merci qui ? merci le DJ....

  • 6 février 2015 à 11:38 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à jules

   - "ÊTES-VOUS MALGACHE ???
   Les « MALGACHES » ont certaines valeurs que les autres n’en ont pas :-« LE RESPECT DES ANCIENS ».

   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa gmail.com

  • 6 février 2015 à 12:06 | ATAVISME PREMIUM (#8774) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Le respect des anciens pour le DJ qui n’a même pas 40 ans .
   Faut consulter M Basile

  • 6 février 2015 à 12:39 | Paulo Il leone (#6618) répond à ATAVISME PREMIUM

   il l’a fait ! Il a consulté et le toubib l’a déclaré incurable !

  • 6 février 2015 à 12:41 | Paulo Il leone (#6618) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   ...et les lyncheurs-barbecueurs de nosybe, « ils ont le respect » de QUI, basile ?
   PS : ils ne sont pas Malgaches ces joyeux drilles « sympathiques » ?

  • 6 février 2015 à 13:36 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à Paulo Il leone

   Nosy-Be,dîtes-vous ?
   Sont-ils des Malgaches ?
   J’en doute,un peu.
   des gens venus d’ailleurs !
   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa gmail.coml

  • 6 février 2015 à 14:04 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à ATAVISME PREMIUM

   Andry Nirina RAJOELINA n’a-t-il pas respecté les « ANCIENS » ?
   Il était avec les vieux « DIDIER ».et « NORBERT » !

   Basile RAMAHEFARISOA-1943
   b.ramahefarisoa gmail.com

  • 6 février 2015 à 14:20 | Jipo (#4988) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   Le respect dé-zanciens , c ’est de piller et dilapider ce qu’ ils ont laissés aux générations futures et que les zordures que vous adulez continuent à faire . /

  • 6 février 2015 à 15:57 | Jipo (#4988) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   « DIDIER ».et « NORBERT » ? »
   Comme vous des saloperies !

  • 6 février 2015 à 16:02 | Jipo (#4988) répond à RAMAHEFARISOA Basile

   " Nosy-Be,dîtes-vous ?
   Sont-ils des Malgaches ?
   J’en doute " ☛ ☠☢☠ ☝. /

  • 6 février 2015 à 19:33 | vatomena (#7547) répond à Jipo

   Respecter les anciens ? Oui ,mais par piété filiale ;Les « anciens » n’ont rien laissé de valable en dehors des fady .Notre pays est visité pour la beauté de sa nature et son caractère endémique mais non pour ses pyramides ,son arc de triomphe ,son Colysée ou son jardin de Versailles . Ils ont rien laissé derrière eux ,nos anciens .Et les héritiers ont soigneusement démoli ce que la Colonisation avait apporté . Connaissez vous un autre grand pays où pas un train ne circule ?

  • 6 février 2015 à 19:48 | Jipo (#4988) répond à vatomena

   Je ne le sais que trop, cependant le BDR, ils n’ y avaient pas touché, voilà une lacune réparée , comme dirait l’ autre what else , pardon next ...

  • 6 février 2015 à 20:01 | takaka (#8449) répond à vatomena

   Le fait est que nous les Africains, nous n’avons pas la notion du futur. Ce futur nous est incertain. Nous les Gasy, nous disons que les Razana sont aujourd’hui mais le Zanahary, c’est pour demain.
   Un étudiant doctorant en sciences Environnementales originaire du Mali au Canada a démontré que le problème majeur de l’Environnement en Afrique est cette absence du notion du futur.
   Et c’est une raison majeure inconsciente de la fuite des Africains vers l’Europe. Parce que nous voulons profiter de ces héritages laissés par leurs ancêtres qui intégraient le futur dans leurs us et coutumes.
   Veloma.

  • 7 février 2015 à 00:59 | ramaso (#7441) répond à vatomena

   « Connaissez vous un autre grand pays oü pas un train ne circule »C´est une tres bonne question Mr VATOMENA,j´ai souleve plusieurs fois cette question,mais pourquoi tous les regimes qui se sont succedes n´ont jamais eu l´idee d´entretenir et maintenir ce que les Francais nous ont laisses,c´est malheureux de constater que les ponts construits par les Francais commencent a s´ecrouler:Pont de Betsiboka et de KAMORO celui de MANAKARA est deja dehors,un tres joli pont concu par EIFFEL,tout ca va disparaitre pour manque de maintenance,alors que pour satisfaire les DEPUTES l´ETAT est pret a vendre son äme,et CORRUPTION-INSECURITE font rage,puis il faut aussi cesser de nous bassiner que le tourisme va reprendre,quel touriste va risquer sa vie pour des plages fantastiques qu´il peut trouver ailleurs !MADAGASCAR est devenu un pays de la barbarie totale avec l´INSECURITE qui fait des victimes tous les jours sans que les forces de l´ordre interviennent.

  • 8 février 2015 à 19:28 | vatomena (#7547) répond à ramaso

   En 1947 je n’étais pas né ; je ne peux donc juger par moi meme du mal absolu de la Colonisation .Mais , je peux juger du leg qui nous a été fait : l’usage d’une langue universelle comme le français ,des règles administratives ,un pays unitaire reconnu aujourdhui par le monde entier,des cultures de rente qui ont fait longtemps la richesse du pays comme la vanille (1840),le café arabica(1873 ),le cacao (1890 ),le girofle (1803 ou bien avant les agrumes au 16 ème siècle ,le manioc (1735 ),le figuier de barbarie (1769 ) .Il nous reste en témoignage de l’occupation des infrastructures qui s’effacent peu à peu : des ponts qui s’écroulent ,des tunnels qui menacent de s’effondrer ,des postes médicaux aux soins gratuits qui sont abandonnés ,des routes et des pistes que les pluies emportent , des voies ferrées où les trains ne circulent plus , des rizières qui s’envasent ,des quartiers qui s’inondent ,une voierie qui ne ramasse plus les ordures ..Certes ,on peut penser de nos jours que cet héritage colonial était insuffisant ,mais ,il faut se rappeler que tout cela avait été pensé et exécuté au bénéfice d’une population qui ne dépassait pas 5 millions de sujets en 1958 .Depuis nous sommes plus de 20 millions de malgaches à

   vivre sur cette terre .Nous sommes 5 fois plus nombreux .Nous disposons de 5 fois plus de paires de bras et d’intelligence .Et ,malgré cette force tout se dégrade .La faim mine la croissance de nos enfants .L’éducation nationale ne forme plus d’élite .les émeutes ,les coups d’état se succèdent .La réussite d’un voyage dépend de l’activité des dahalo . Ils sont les seuls aujourdhui à faire preuve d’initiative ,d’audace ,et d’organisation ; Le danger est partout ;

   Que sommes nous devenus ,incapables que nous sommes ,à relever un pays qui autrefois fut l’ile heureuse ,la perle de l’océan Indien ?

   La France colonisatrice a échoué dans son entreprise à Madagascar. Ses ambitions en Afrique furent ruinées par son engagement dans deux guerres mondiales où elle perdit une grande part de son potentiel humain , de ses richesses ,de son énergie .C’est donc une France mutilée,appauvrie ,endettée qui prétendait présider à l’avenir de Madagascar .

   Nous ,nous avons été épargnés de tous ces malheurs ,de toutes ces destructions qui avaient plongé l’Europe dans une misère digne du moyen age ;

   Nous, nous avons grandi dans la Paix et pourtant nous sommes aujourdhui aux derniers rangs de l’humanité .

   Mitomaniha - pleurons ,mes frère

 • 6 février 2015 à 12:15 | lanja (#4980)

  M le ministre de la sécurité , c’est trop courte , votre raccourci est indigne d’un responsable à votre niveau , la corruption favorise énormément l’insécurité ,oui, mais la cause est multiple et complexe, la situation économique catastrophique, l’impuissance de l’état, et même le manque de discipline au sein de l’armée, notamment depuis 2009, en font partie, mais pas tout ...

 • 6 février 2015 à 12:52 | ATAVISME PREMIUM (#8774)

  Lisez cette article paru dans l’express de Mada.
  Édifiant : C’est en conseil de ministre que les exonérations de Tva se décident (hors la loi comme l’explique le directeur de la douanes ) .
  Donc ce conseil des ministres ,c’est la mafia qui se partage les différents pactoles ,si j’ai bien compris.
  Ahurissant, faudra quand même faire quelques chose un jour ou l’autre ,cela ne peut continuer ainsi !
  Aucun argument honnête ne peut justifier de telles pratiques.
  Parce que ,ce que ne dis pas l’article ,ces bonhommes les ministres et le président ,ils font pas ça gratuitement,ils touchent une part de la TVA qui aurait du être payée aux impôts.
  En Français cela s’appelle de l’abus de bien sociaux(ABS) ,car la TVA elles appartient au peuple Malagasy.
  Donc il y a vol ,donc prison !
  En plus c’est une pratique courante ,pays de fous !

  Courageux. Hajarizaka Raminomanana, directeur général des douanes, a abordé un problème délicat, hier. À l’occasion d’une brève rencontre avec la presse à l’issue de la clôture du colloque de l’administration douanière qui s’est tenue au Live Hôtel Andavamamba, il a lancé un appel solennel pour que les mauvaises pratiques et les formes d’interventions et pressions diverses pour éviter de payer les droits de douane cessent. Il s’est adressé aux opérateurs mais également à toutes les parties prenantes, y compris et surtout à l’État.
  « Nous demandons à travailler avec indépendance dans le respect strict de la loi pour pouvoir atteindre les objectifs que l’État nous a assignés », a déclaré Hajarizaka Ramino­manana à l’issue de ce colloque destiné justement à établir un plan d’action afin d’améliorer l’efficacité de l’administration douanière par rapport à sa mission qui est d’approvisionner les caisses de l’État.
  Les mauvaises pratiques et les formes d’interventions et de pressions sont nombreuses en matière douanière. Un opérateur qui fait intervenir un ministre ou un haut responsable au sein de l’État pour faire pression sur le patron de la douane, par exemple, fait partie des cas les plus fréquents. Parfois, les demandes d’exonération peuvent même arriver et obtenir l’aval du conseil des ministres, alors qu’elles ne remplissent pas les critères prévus par la loi pour être bénéficiaires. Le plus alarmant pour la douane est que depuis quelques années, ce dernier cas tend à se multiplier et commence à affecter sérieusement les recettes douanières.
  « Légalement, seules les marchandises importées après un grand cataclysme et celles qui sont véritablement d’intérêt capital pour le pays peuvent bénéficier d’exonération. Aujourd’hui, il arrive que du matériel destiné à des investissements privés obtienne la détaxation », s’insurge le directeur général des douanes

  • 6 février 2015 à 13:54 | ratiarivelo (#131) répond à ATAVISME PREMIUM

   Salama e !! Tsy misy azo lavina IREO-TSIKERA(au puriel...mdr) voalazanareo REHETRA.... fa ny an’i Ra-betoko no mba ampiako kely (na dia tsy mitovy fijery aza isika) Ny ankamaroan’IREO BORY-satroka « karana » ao koa ny kely MASO**** jereo kely anie ny hataon’ireo ao MAHAJANGA e ...!!! Ny GASY indray no lasa mangata-katany !!! IREO no tokony jerena manonkana*****

  • 6 février 2015 à 15:31 | valoha (#7124) répond à ratiarivelo

   Ka io indrindra ry namana no tsy maha-izy ny fitondrana misy sy ny teo aloha ! Lasa isika Malagasy indray no tompony mangataka atiny !
   F’angaha isika nanafatra karana na sinoa ? Toa ho azy toa ny kadradraka izy ireny, ary tamana ! Tsy te-hiala eto satria mbola tsara fo sy fari-panaja vahiny ny saina Malagasy.
   Fa koa, misy fetrany avokoa ny fiainana rehetra ! Rehefa mandika lalana, be kolikoly, manimbazimba ny Malagasy dia BARAKAY tsy misy hatak’andro. Ary ho avy io andro io, tsy ho ampoizin-dreo ! Ela nitoratorahana reo ka hahita ny Malagasy !!!!

  • 7 février 2015 à 09:39 | RAMAHEFARISOA Basile (#6111) répond à ATAVISME PREMIUM

   - « J’ai lu le même article que VOUS,du Journal l’Express ».
   Ce que j’ai retenu :
   - « les interventions.. »Point barre !
   Il n’y a jamais eu== question== de « Conseil des Ministres » pour décider d’histoires de TVA.==OUI POUR LES DONS DECLARES DEPUIS LE PORT D’EMBARQUEMENT==,c’est universel !.
   Redonnez-moi la référence de votre article.
   Merci d’avance !

   Le PADESM et ses héritiers.

   Basile RAMAHEFARISOA
   b.ramahefarisoa gmail.com

 • 6 février 2015 à 14:10 | Rakotoasitera Fidy (#2760)

  Dia ho hita eo ny adin’ny ingahy Blaise Randimbisoa e !

  Isaky ny telo volana mantsy dia ho tsarain’i ingahy Ravelonarivo ny ministra

  Namoaka vavabe izany i Blaise (volana Febroary) dia amin’ny volana Jiona dia ho hita eo izay vokany

  Fanontaniana : raha ohatra moa izany ka tsy misy ministra na iray aza nahafa po
  ao anatin’izay telo volana izay dia amono tena ve ny praiministra ???

  • 6 février 2015 à 16:35 | Maxim (#5960) répond à Rakotoasitera Fidy

   Otrany tany ampianarana fahiny io e,isan-3 volana ny fitsapana, ka raha tsy mahaomby de miandry ny 3 volana manaraka e !Raha tsy afaka moa de manao afera @ talen-tsekoly mba hahazo naoty tsara e !!

  • 6 février 2015 à 18:30 | lanja (#4980) répond à Rakotoasitera Fidy

   Ilay fitsarana isaky ny telo volana dia fandrebirebena saimbahoka fotsiny, ny programme aza tsy fantany akory, ny délai hitsarana no tabatabaina, te hizara seza isaky ny telo volana izany ny PM , betsaka @ izay ny mba nahazo seza, na mandalo eo à seza ny akama , mamporisika ny ministra hanararaotra haingana fa hifandimbiasana haingana ny seza, tsara ihany aloha ilay transparence.

  • 6 février 2015 à 20:07 | takaka (#8449) répond à Maxim

   Taiky ! Tsy vao maika loza ! Ary ianao mahiratra an !
   Ka hahazo saosy be izany raPM isaky ny telo volana. Ary fika efa fanaon’ilehiry anie io manodina io ê !
   Veloma.

 • 6 février 2015 à 16:10 | jangobo (#8776)

  Le fond du problème est du à la culture malagasy. Le Malagasy lorsqu’il reçoit quelque chose, même ce qui lui est dû ne peut s’empêcher de donner en contrepartie (fifaliam-po) ; si bien que ceux qui vous rendent service s’attendent à un don.

  Une solution pour la police serait de mettre en place la police des polices, une police qui sera rémunérée en conséquence.

  Cette corruption aussi ne peut être éradiquée si le salaire que le fonctiionnaire reçoit pour sa peine reste assez bas.

  Pour une fois, je m’aligne sur Basile, la clé est l’économie sociale.

 • 6 février 2015 à 16:23 | walesa (#5863)

  Le banditisme et la corruption vous dites ?! Cela est une realité quotidienne depuis le jour ou Madagascar a perdu(oh, pardon, plutot « gagné » )son independence face à l’Empire Francais. Ce dernier temps, particulierement pendant la reigne d’ un DJ, Andry Le Nul cette tendence c’est dramatiquement accentué. Je n’hesite pas de vous provoquer : IL n’y a pas une solution-miracle pour Madagascar qui est en train de crever, sinon le retour sous les ailes d’ un puissant colonisateur. Seulement voici : La France ne voudra plus revenir à ses pas anciens. Et c’est bien dommage ! Car il ne nous reste que nous glisser involontairement sous les ailles d’ un autre empire colonial, bien plus grave et dur, que celui francais - Empire Chinois. Madagascar est justement en train de glisser dans les mains des chinoix, sinon c’est déja fait ! A vous de juger le plaisir devenir ses esclaves !

  • 6 février 2015 à 17:17 | betoko (#413) répond à walesa

   Walesa , donc vous regrettez que Madagascar est devenu indépendant ?
   Lech Walesa voulait sortir du joug de l’EX URSS , donc il avait tort ?
   Ce que je disais à maintes reprises ici , mes reproches à Andry Rajoelina et je lui ai dit en face c’est de n’avoir rien fait contre la corruption , c’était en 2012 dans notre ambassade à Paris , Je lui disais , si vous voulez vous présenter à l’élection présidentielle je voterai pour vous si dés maintenant vous luttez contre la corruption . Comme réponse , vous savez je ne suis que le président de la transition mes pouvoirs sont limités contrairement à un président de la république , et je lui ai rétorqué , ce n’est pas la réponse que j’attendais ,

  • 6 février 2015 à 17:22 | walesa (#5863) répond à betoko

   C’est une ironie Betoko ! Pour le reste- expliquez tout comme vous voulez !

  • 6 février 2015 à 18:42 | lanja (#4980) répond à betoko

   Afaka niady tsara t@ corruption i ANR , ry Charles sy ny tariny tao @ CAPSAT , ny karana akamany ,ilay mpanefoefo akamany iray izay, ny mpanondrana « ara dalàna » ny bois de rose, ny mpitsara mamoka didy araka izay mampety azy , ireo no hapetrany ao @ bianco...mety ho afa po ianao fa aza manary toky ...fidio izy @ 2018 !

 • 6 février 2015 à 18:02 | Isambilo (#4541)

  La corruption n’est pas une exclusivité malgache. Elle est partout dans le monde et depuis la nuit des temps. Mais il y a des structures qui la favorisent et d’autres qui ont font un mal marginal. Nous avons une structure étatique favorisant à l’excès la corruption depuis Ratsiraka et ses petits copains petits bourgeois des années 70.
  Petit anecdote : tout le monde a été scandalisé quand Galliéni a fait exécuter Rainandriamampandry (sur la suggestion de Rasanjy). Par contre personne n’a rien dit pour l’exécution de Ratsimamanga (avec la bénédiction de Ramahatra qu’il a cocufié) réputé comme étant un grand corrupteur en compagnie de son frère qui était juge.
  Et il ne faut pas confondre le système du don/contre-don avec la corruption.

  • 6 février 2015 à 20:10 | takaka (#8449) répond à Isambilo

   Note : A plus.
   Merci.

Publicité


Publicité

Newsletter

Les actus du jour directement dans votre boîte email

Suivez-nous

Madagascar-Tribune sur FACEBOOK  Madagascar-Tribune sur TWITTER  Madagascar-Tribune sur GOOGLE +  Madagascar-Tribune RSS 
 
 

Visiteurs connectés : 203