Facebook Twitter Google+ Les dernières actualités
lundi 11 décembre 2023
Antananarivo | 06h52
 

Santé

Crise sanitaire

Covid-19 : Contrat de travail de un an pour les soignants volontaires

vendredi 9 avril 2021 | Mandimbisoa R.

Face à l’afflux des malades de la Covid-19 dans le pays, le gouvernement a fait un appel en renfort aux soignants volontaires ors du dernier conseil des ministres. Le recrutement a débuté hier au Ministère de la santé publique. Les médecins ou infirmiers retraités étaient également invités à se porter volontaires.

Le personnel soignant recruté sera ainsi dispatché au sein des divers établissements et sites traitant les malades du Covid-19. Dans une annonce publiée sur sa page facebook, le Ministère de la santé propose aux volontaires un contrat de travail un an, avec une salaire de base et une prime, sans donner plus de détails.

De son côté, Jerisoa Ralibera, infirmier et influent président du syndicat des paramédicaux ne semble pas satisfait de la décision. Ce dernier avait toujours réclamé le recrutement massif des paramédicaux en tant que fonctionnaire, la proposition d’un contrat d’un an de travail ne le convainc donc pas, d’autant plus que la situation lui permet de mettre un peu plus la pression sur le gouvernement. Un des chevaux de bataille de cet syndicaliste depuis le début de la crise sanitaire, outre la revendication du paiement des indemnités de réquisition, était le recrutement de 10 000 paramédicaux et l’amélioration des conditions de travail des soignants.

Etant donné le rôle déterminant que joue le personnel de santé dans la lutte contre le Covid-19, la majorité des revendications de ces soignants sont justes et légitimes, notamment sur l’amélioration des condition de travail. En effet, il est essentiel de mettre à à leur disposition des équipements de protection individuelle, mais aussi de les former et de les sensibiliser à une utilisation correcte de ces équipements. En outre, des tests de dépistage du Covid-19 devraient être mis à la disposition pour promouvoir aussi bien leur propre sécurité que celle que de leur famille et des patients.

31 commentaires

Vos commentaires

 • 9 avril 2021 à 11:34 | arsonist (#10169)

  Hum !
  Bokassy gasy ,
  l’ adepte du "poerapoerisme et du werawerisme et du dedakisme" [merci , YaR !] ,
  sait-il où trouver les sous
  pour payer le salaire de ces contractuels ?
  Hum !

 • 9 avril 2021 à 11:36 | Yet another Rabe (#4812)

  Re-,

  Peut-on croire une telle proposition de la part du pouvoir madagougouesque quand il envoie la soldatesque :

  - pour mater les paramédicaux qui ne font que réclamer leurs dûs ?

  - pour essayer de mater les étudiants qui réclament leurs bourses et que le pouvoir traîne des pieds pour ne payer qu’un quart de leurs dûs ?

  A la place de ces personnes de bonne volonté, je dirais 💩 et que ce pouvoir aille se faire foutre.

  Cordialement
  YaR

 • 9 avril 2021 à 11:49 | Vohitra (#7654)

  L Etat n arrive meme plus a honorer les factures de travaux et services realises par plus de 200 entreprises de BTP actuellement...ni des indemnites des inspecteurs et controleurs du Travail, ni des milliers de paramedicaux en service, ni des fournisseurs de vary mora...ni les six mois de salaires des enseignants FRAM...ni les salaires des employes de Kraoma...

 • 9 avril 2021 à 11:52 | lanja (#4980)

  Omena CVO maimaimpona izay vonona , mety homena hatr@ vady amanjanaka , fiarovana toy ny vaksiny ihany io, ary ny karama sy tambi karamana manara penitra , raha sendra misalalsa dia hanontanio ny PARAMED fa vavolombelona ireo , firenena tsara tantana ka aoka tsy hisalasala , Dokotera hampigoka CVO no tena ilaina

  • 9 avril 2021 à 12:08 | Vohitra (#7654) répond à lanja

   Mety efa voaray kosa angamba ny vola avy any amin ireo tompontany...arabo any Bas Mangoky dia nisy nanombinana kely...mody omena karama roa volana aloha ho tamana...dia atao trosa ny ambony ary hangatahana vola trosaina any amin ny Banky Iraisampirenena...

  • 9 avril 2021 à 18:19 | vohitsara (#8896) répond à lanja

   Vo(re)hitra,
   ambiny re no izy fa tsy ambony, ry "matin-kambony" ô !

  • 9 avril 2021 à 19:16 | Vohitra (#7654) répond à lanja

   Ity indray ilay milaza azy ho mpangarompaosy ao amin’ny Gare du Nord...iza no handany andro hitsimpona ny "i" sy ny "o" afatsy ny tsy manakevitra haposaka noho ny fahosana ara-tsaina !

 • 9 avril 2021 à 12:22 | plus qu’hier et moins que demain (#6149)

  Assalaamo alaikoum

  Quid de la répartition de ces volontaires, s’il s’agit d’un recrutement centralisé, avec toutes les restrictions/interdictions actuelles en matière de déplacement qui rappellent les mauvais souvenirs de 2002 (fin de règne de DEBA avec les provinces Autonomes et des gouverneurs nommés à la va-vite) ?

 • 9 avril 2021 à 13:22 | ASSISE (#10453)

  Volontaire CDD un an, payable à l’arrivée, 2023. ZN en sus.

  Raha misy arrivée.

 • 9 avril 2021 à 13:29 | Vohitra (#7654)

  Indrisy mantsy, mitambesatra amin’ny Malagasy daholo ny fahavoazana rehetra mandindona manaloka ny fitazonany aina, efa tsy mahatsinjo intsony ny fahapotehana misosoka miandalana manjo ny Firenena ny maro…

  Ao anatin’izao ny vahoaka miady amin’ny fahafatesana vokatry ny fihanahan’ny aretina Covid izao, no indro fa mikarakara tampoka sy haingana ny fanomezana tany midadasika ireo vahiny ny fitondrana mijoro…

  Io no antsoina amin’ny fiteny vahiny hoe « stratégie du choc »…izany hoe ao anatin’ny olana sy fahasahiranana mitranga anankiray izay mitazona ny sain’ny maro no hitondrana tampoka ao anatin’ny fotoana fohy ny fiovana sy fanavaozana izay sarotra tanterahana sy manahirana raha atao ao anatin’ny fotoana milamina ny Firenena…

  Ny atsy miady mitady fanafody sy oxygène, ny atsy sahirana mitady vola, ny eroa valaky mitady vary hohanina, iretsy sasatry ny miaro tena vokatry ny asandahalo sy vaky trano…rizareo kosa misosoka mora mivarotra ny Tanindrazana amin’ny vahiny…

  Raha tsaroantsika, fony andron’ny fitondrana Rajaonarimampianina Hery, niakatra ny feo sy ny fangatahana avy any amin’ny vahoaka, ary tonga teny anivon’ireo Antenimiera, izay milaza sy mangataka fa tokony omena sy hozaraina amin’ny Malagasy amin’izay ireo tany midadasika nobodoin’ireo voanjo « colons » fahiny…ka amin’izany dia atao ho dingana aloha ny famerenana ireo tany midadasika ireo ho tanimpanjakana (domaine public de l’Etat)…avy hatrany dia nitsangana ny HCC notarihin’i Rakotoarisoa Jean Eric ary nanambara fa… « tsy azo zaraina sy tsy azo omena ny Malagasy ireo tany midadasika ireo ».

  Roa taona monja taorian’izay, raha eo amin’ny 16.000 hekitara eo ny velaran’ny lemaka Marovoay any Boeny, tampoka teo, lasan’i Bertyl Akesson tompon’ny orinasa SOMIA ny 8.000 hekitara amin’io, izany hoe ny antsasany manontolo…

  Efa resntsika vao andro vitsy ny baiko midina amin’ny tokony hanafainganana ny fanomezana ny tany ireo arabo Emiratis ny tany 60.000 hekitara…ho avy hisesy sy hisosa eo avokoa ny tany hiala miandalana tsy ho eo amin’ny Malagasy intsony…

  Aiza i Rajaonarimampianina Hery sy ireo namany mpiaradia aminy ankehitriny ?
  Taiza i calife sy ireo namany teo aloha no nitoby ?

  Toy izany koa, taiza i Flibustier no niery niandry ny fodiana ?

  Dia toy izany koa, tao anatin’ny fitakiana sy fanehoana ny mizana notsindriana ila teto amin’ny Firenena ny volana mey 1972, indro nipoitra tampoka avy any ambadika any ny…manamboninahitra frantsay mizaka zompirenena frantsay no sady manambady frantsay ary nolazaina fa tafika Malagasy ka nandray fahefana…

  Ary izao tetika sy paikady mitranga izao, dia mahazo fankatoavana feno avy amin’ny Banque Mondiale sy ny FMI, dia ny fanomezana tany ireo vahiny, ny famerenana ny tany amin’ireo colons, ny fivoizana ny fizahantany ka hanomezana tany ireo mpampiasa vola vahiny…

  Dia io fa rendrika tanteraka ny Malagasy, ny kibo noana, ny karama varimasaka, ny fahasalamana tsy zarizary, ny dahalo mampihorohoro, ny herimpamoretana mampitahotra, ny baiko midina tsy maintsy ekena, ny tany efa lasa anjakain’ny vahiny mena sofina…ary rizareo lasa mpiaro ny tombontsoan’ny vahiny, lasa mpanakarena amin’ny fanandevozana ny Malagasy toa azy eo amin’ny taniny, ary manana tombontsoa sy fananana mipetraka any ampita…

  Dia mbola hiandry voankazo masaka hianjera fotsiny ihany hono…

 • 9 avril 2021 à 13:39 | I MATORIANDRO (#6033)

  vavan-kisoa misy sira io ka tompony ianareo ihinana azy ihany.

  maninona moa raha tonga dia manao aasa fanasoavana fotsiny de vita ny resaka.

  Tsy ahaloa ny karamanareo zany reo mpangala-bato tsy mahay ninin reo ; samia velonaina.

  tantara be manaraka an’ambatokely ndray ty resaka ty.

  tadidio hoy aho fa isaky ny mandingana reto mpandrava reto dia safotofoto tsy hita pesipesenina no mitranga.

  Mbola tsy fay ihany ???!!!

  Ndehana ndray ary ho jerena koh..!!!

 • 9 avril 2021 à 14:04 | Vohitra (#7654)

  Mbola tsy manaitra ny saintsika ihany ve izay nitranga omaly…

  Mpitsara iray efa misotro ronono toa an’i Baomba no mbola naverina sy nantsoina ihany ao anatin’ilay lazaina fa Fitsarana Avo…ary omena fanalavampotoana iasana…

  Avy eo, io olona io ihany no nandrafitra sy nampandany ilay lalampanorenana ny taona 2010, izay milaza ao amin’ny andininy faha 114 fa fito taona indray mandeha tsy azo havaozina ihany no afaka miasa ao anatin’ny Fitsarana Avo ny mpitsara iray…izy tenany mihintsy nefa no efa mpikambana sy mpitsara taloha tao amin’io Fitsarana avo io…dia inona moa fa izy namboatra azy ihany no nanitsaka azy tanteraka…

  Dia tsy izy irery ihany nefa fa misy ramatoa mpitsara anankiray koa efa mpikambana tao anatin’ilay Fitsarana avo nitsara ny fifidianana natao ny taona 2013…dia izao mbola naverina ao anatin’io Fitsarana avo io indray…

  Dia za adino fa ny fanapahankevitra nataon’ny Fitsarana avo foana aty Afrika no fototra miteraka ny ady antrano…sy ny fitondrana tsy refesimandidy sy ny « troisième mandat »…ary ny fitondrana lavareny efa efapolo taona mahery tsy ankiato aty Afrika…

  Ho avy hiampy ny antambo sy ny lozanao ry Malagasy...

  • 9 avril 2021 à 14:27 | Yet another Rabe (#4812) répond à Vohitra

   Miharahaba Vohitra,

   Hadinonao kosa fa ny fomba fampiharana (interprétation) ny lalàna dia miova araka ny sarangan’ olona koa (dans le cas d’espèce) tsy mihatra amin’ilay nandrafitra azy.

   Mankasitraka
   YaR

  • 9 avril 2021 à 14:29 | lé kopé (#10607) répond à Vohitra

   Tsy voa voalohany io fandikana ny lalampanorenana io , fe afa impito, mandifitr’olona .Nefa izany fandikana lalana izany dia rarany fenitra mifehy anio lalana io , ary manala tsisy hatakandro eo @ ny toerany ireo mpitondra mandika izany "viol répété de la Constitution" Mampahatsiahy ny hirany Tselonina iray hoe "ny lalampanorenena dia voahitsakitsaka eny amtampodoha " .

 • 9 avril 2021 à 14:46 | lancaster (#10636)

  Tous les experts en programmations stratégiques, les vrais spécialistes en logistiques, les soignants en tous genres,, et toutes autres ressources humaines nécessaires doivent être en ce moment sur le pied-de-biche guerre afin de mener méthodiquement sans faille la campagne de vaccination à venir.
  Des maintenant , mobiliser et programmer les ressources financières.
  Ne pas attendre le dernier moment comme d’habitude.

 • 9 avril 2021 à 14:50 | Besorongola (#10635)

  LE CONTRASTE ENTRE CES 2 PUBLICATIONS EST HALLUCINANTE !

  https://www.facebook.com/groups/193880087431387/permalink/1885702311582481/?sfnsn=scwspmo

  FITATERANA ETO IARIVO
  HANOMBOKA NY "BUS CLASS"

  Nampahantarina androany tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ny fanombohan’ny tetikasa "Bus class" manara-penitra hanatsarana ny sehatry ny fitaterana eto Antananarivo Renivohitra, ka 1500Ar ny sarany ho an’ny mpandeha. Ny koperativa no hanova ny fiara hanara-penitra hisy Wifi, écran TV, seza,... 3 isaky ny seza ny olona. Tsy hisy zotra sy koperativa vaovao na "Licence" fa miainga amin’ny efa misy, araka ny fanazavana. Hiloko manga avokoa, fa ny laharan’ny zotra sy ny koperativa, ohatra hoe 135, 147, 192,... no hampiavaka azy.

  DIMY NO MATY IZAO MARAINA IZAO TAO AMIN’NY VILLAGE VOARA !

  https://www.facebook.com/groups/829318293812788/permalink/3861433270601260/?sfnsn=scwspmo

 • 9 avril 2021 à 14:59 | Albatros (#234)

  Alors les "petites mains" !, rien à dire ?.

 • 9 avril 2021 à 15:03 | Besorongola (#10635)

  Vohitra.

  Aiza i Rajaonarimampianina Hery sy ireo namany mpiaradia aminy ankehitriny ?
  Taiza i calife sy ireo namany teo aloha no nitoby ?

  Toy izany koa, taiza i Flibustier no niery niandry ny fodiana ?

  Hono hoa ?
  RAVALOMANANA, RATSIRAKA, RAJAONARIMAMPIANINA, RAJOELINA
  Mba azonao alatra ve hoe iza no tena fosotra ?
  Efa fomba no mialokaloka aty Frantsa na Afrique du Sud rehefa very seza. Réculer pour mieux rebondir hoy ny vazaha !

  • 9 avril 2021 à 15:33 | Vohitra (#7654) répond à Besorongola

   Mitovy izy ireo fa tsy sahala...

   Fantatrao ve no dikan’izany ?

   Samy nanamontsana sy nampiditra antambo ny Malagasy sy ny Firenena izy ireo, fa ny vanimpotoana sy ny endrika nisehoan izany no samy hafa...

   Samy saribakoly nolalaovin ny hery vahiny avokoa izy rehetra ireo...

 • 9 avril 2021 à 15:31 | ravalitera (#10915)

  "gouverner c’est prévoir" dixit le DJ
  ce misérable ver pense que ce sera fini dans 1 an ... pouf ! comme ça !
  nous sommes vraiment maudits

 • 9 avril 2021 à 17:52 | Yet another Rabe (#4812)

  Re-,

  S’il y a encore des soignants volontaires pour s’occuper des malades du Covid 19, parce qu’ils n’ont pas voulu troqué leur serment d’ Hippocrate en serment d’ hypocrite, tout ce que je souhaite à ces professionnels de santé, c’est de ne pas devenir dans l’exercice de leur sacerdoce les clients des professionnels du mortuaire :

  https://www.koolsaina.com/video-vendeur-de-cercueils-declare-recevoir-commandes-par-jour/

  Cordialement
  YaR

  • 9 avril 2021 à 18:16 | arsonist (#10169) répond à Yet another Rabe

   15 à 18 commandes de cercueil par jour ?
   Et lesdites commandes sont adressées à un marchand de cercueils ?
   Pas deux ni trois marchands de cercueils , mais un !
   Donc sans compter les commandes de cercueils que les autres vendeurs ont recues.
   Et tout ça , sans tenir compte des décédés qui ne sont pas mis en bière .
   Mais alors , il est fort probable pour ne pas dire certain qu’il y a très largement plus que 15 à 18 morts par jour à Mada .
   Pu...n ! Mais c’est très au-dessus des chiffres donnés par les dévoués de Bokassa gasy , çà !

   Conclusion : les stat’ foza sont bidons !

  • 9 avril 2021 à 18:41 | Vohitra (#7654) répond à Yet another Rabe

   YaR et Arsonist,

   Il se pourrait que c’est la raison principale qui amène l’autorité sanitaire du pays à éviter de révéler au public le lieu et place des clusters au sein d’une même Région après dépistage, afin d’éviter les éventuels rapprochements avec la stricte réalité...et qui aboutiront inévitablement au rejet et dénonciation des chiffres officiels et de la statistique qui y découle...

   Depuis le début de la contamination pandémique dans le pays en mars 2020, les autorités n’ont jamais et à aucun moment révélé la répartition des tests par Région ainsi que les informations sur la répartition et suivi des cas contacts intra-Régionaux...

  • 9 avril 2021 à 19:30 | arsonist (#10169) répond à Yet another Rabe

   Non , mais
   1. on compte les décès annoncés dans la rubrique nécrologique des quotidiens gasy , on trouve un nombre de décès supérieur à celui publié par les dévoués de Bokassa gasy ; pourtant tous les décès ne font pas l’objet d’annonce dans ces rubriques
   2. on compte combien de fois le glas des églises catho sonnent rien que dans Tana ; on trouve un nombre supérieur au nombre de décès publié par les dévoués de Bokassa gasy ; pourtant tous les décédés ne sont pas catho de Tana .
   3. et ne parlons plus des marchands de cercueils

   Qui oserait encore prétendre que les chiffres publiés par les dévoués de Bokassa gasy en ce qui concerne les victimes de la covid19 sont exacts ?

 • 9 avril 2021 à 18:03 | olivier2 (#9829)

  C est hallucinant..

  Ici en province, le nb de cas de « grippe « et/ou « paludisme » explosent..

  Diagnostiqués par des médecins diplômés..de. L HOPITAL !!!

  Les gens ne portent pas le masque...sauf dans l entreprise..
  En dehors ? C est la FIESTA !

  J interroge une ingénieure diplômée, dont le nez coule...sa réponse : « ce n est pas un symptôme du covid Vazah »...

  L intelligence degouline...meme par le nez..SURTOUT par le nez !!

  Respect infini pour ses parents et ceux qui l ont formée...

  Ils le méritent..HEIN

  On récolte ce que l on sème a ce qu il parait...mais ce n est qu une rumeur..

  forcément infondée

  🤪

 • 9 avril 2021 à 18:29 | kartell (#8302)

  • 9 avril 2021 à 21:28 | olivier2 (#9829) répond à kartell

   Une mauvaise analyse de Kartell...

   Le journal MALAGASY est fier de rendre compte d une ineptie..qui du point de vue endemique est une fierté indiscutable et forcement indiscutee...que personne ne discute d ailleurs !!!

   Décidément..meme kartell a du mal à comprendre...

   1- un journal qui vante les pouvoirs des bidonneurs prétendus savants
   2- aucun forumiste anti foza pour relever la supercherie

   Alala

   En fait c est moi qui devrait avoir peur...

   🤪🤣

   Mais que fait la police...oups Kartell

  • 9 avril 2021 à 22:21 | kartell (#8302) répond à kartell

   @ Olivier 2

   À dégainer trop rapidement, on finit par commettre quelques confusions dans ce quotidien un peu compliqué...
   Merci de remettre la balle au centre afin d’éviter le but contre son camp !...
   🥱

  • 10 avril 2021 à 00:31 | lysnorine (#9752) répond à kartell

   A.T.A. !!

   Re kartell 9 avril 2021 à 18:29
   A.T.A. !!
   https://www.moov.mg/actualites/nationale/detail/médecine-traditionnelle-l’heure-de-gloire-des-fanafody-gasy
   Sambany izahay vao mba nahita fampisehoana kely mikasika ny « MASY- A.T.A. » izay raha mba napariakan’ny mpitondra fanjakana tahaka ny ataony amin’ny CVO dia sady efa ho natao veloma eto Madagasikara ny COVID 19 no tsy toko tsy forohana ny volam-bahoaka voatsitsy, azo nampiasaina amin’ny fisorohana sy fitsaboana areti-mandoza hafa.

 • 9 avril 2021 à 18:51 | Yet another Rabe (#4812)

  Re-,

  Hors Sujet quoique,

  Depuis quelques jours l’ € est en train de grimper et de frôler les 4500 Ar pour 1 €, de même pour le US$ qui flirte en permanence avec la barre les 3800 Ar pour 1 US$ :

  https://www.banky-foibe.mg/

  Y-aurait-il des besoins pressants en devises fortes à Madagougou et de la part de qui ?

  Cordialement
  YaR

 • 10 avril 2021 à 00:13 | Albatros (#234)

  Bon !, les "petites mains" du (#7070) n’avaient rien à dire sur le sujet !. Tout comme Betoko !.

  Bonne nuit à tous et à toutes.

  N’oubliez pas votre verre de CVO avant d’aller au lit !.

Publicité
Newsletter

Les actus du jour directement dans votre boîte email

Suivez-nous

Madagascar-Tribune sur FACEBOOK  Madagascar-Tribune sur TWITTER  Madagascar-Tribune sur GOOGLE +  Madagascar-Tribune RSS