Facebook Twitter Google+ Les dernières actualités
vendredi 5 mars 2021
Antananarivo | 14h24
 

Economie

Vie d’entreprise

Ambatovy, de nouveau menacé par une grève

vendredi 10 avril 2015 | Valis

« Ambatovy informe que la compagnie fait actuellement face à une nouvelle tentative de déstabilisation par le détournement de la Loi et du Code du travail entretenu par certains membres d’un syndicat, afin de déboucher sur une crise. La Direction d’Ambatovy pense qu’une poignée de meneurs, conduite par un syndicat, essaie de ne pas faire aboutir les discussions et de détourner les dispositions du Code du Travail, dans le but de créer la discorde et le désordre au sein de la compagnie » ; c’est la teneur d’un communiqué en date du 9 avril 2015, émanant de la direction d’Ambatovy.

En fait les discussions entre la direction d’Ambatovy et les représentants de travailleurs à l’usine de Toamasina portent sur les doléances présentées par les travailleurs qui revendiquent le renvoi de leurs collègues, en l’occurrence le directeur des ressources humaines et trois (3) de ses collaborateurs. Et parallèlement à ces discussions entre les délégués du personnel et le président d’Ambatovy, des initiatives sont menées par un syndicat auprès de l’Inspection du travail, pour enclencher la procédure de grève. Ce qui s’apparente à de la mauvaise foi remarque une source auprès de l’administration d’Ambatovy et dont les objectifs ne peuvent être que faire échouer les discussions en cours.

Ambatovy réitère que « les dirigeants de la compagnie restent ouverts au dialogue avec son personnel et espère que les discussions entreprises au sein de la compagnie apporteront des solutions ». Il faut avouer que l’entreprise et les travailleurs ne peuvent se permettre une autre grève ; déjà que la précédente grève de deux semaines dans les mines à Moramanga a réduit la production quotidienne de moitié et représente plusieurs dizaines de millions de dollars de perte.

8 commentaires

Vos commentaires

 • 10 avril 2015 à 18:41 | Lita kely (#8903)

  Voalohany Tompoko dia mpiasa rehetra ao Toamasina no manaiky sy mitolona @ tsy rariny izay ataon’ny mpitantana vahiny Frantsay.
  Raha tsiahivina dia tohiny grevy tany Moramanga izay ny 98% ny mpiasa Malagasy no nanao grevy ary nekena ny fitakiana sasany mba hijanon’io ary mbola mitohy ny fitakiany delegue sy ny mpiasa @’ireo fitakiana ireo any Moramanga, ary manaraka izany tolona izany ny any Toamasina.

  • 11 avril 2015 à 03:57 | manotous (#8904) répond à Lita kely

   tsy omaly akory no nahenoana fa perta fona ny societe anankiray rehefa misy zavatra takian’ny mpiasa tahaka anio ,ka miverina indray ty fanjanahana ankolaka ka zary manao smotiga amin’ny fomba vaovao ndray ny malagasy

  • 11 avril 2015 à 05:21 | MAHITSITENY (#8793) répond à manotous

   Aoka aloha ataontsika ao an-doha fa :

   TSY ORINASAM-PANJAKANA NY AMSA ("Ambatovy Minerals S.A.") FA ORINASA "PRIVE" na an’olon-tsotra !

   Ny dikan’izany dia izao :

   AN’NY "PRIVE" NY VOLA MIASA AO FA TSY AN’NY FANJAKANA MALAGASY VELIVELY !!!

   Koa satria azy ny orinasa sy ny vola miasa dia IZAY TIANY IHANY IO !!!!!

   Ialàna tsiny raha masiaka ny fomba fiteniko fa izay no marina.

   Koa Averiko indray : IZAY TIANY IHANY IO !!!!

   REHEFA "MPIASA" IANAO DIA TSY MAINTSY MANARAKA NY TIAN’NY "PATRON" SATRIA IZAY NO MAHA-"PATRON" AZY !!!!!

   Eo indrindra no miditra ny Lalàna mahakasika ny asa satria IO LALàNA MAHAKASIKA NY ASA ("Code de Travail") IO IHANY NO MIANTOKA NY ZON’NY MPIASA KA MANAVAKA NY MPIASA TSY HO "ANDEVO" !

   Koa ny voalazan’ny Lalànan’ny Asa no tokony hajaina dia ampy izay !

   Tafiditra ao anatin’io ve ny hoe "azon’ny Mpiasa atao ny mitaky fandroahana ny D.R.H. izay solon-tenan’ny Patron" ?????

   REHEFA TSY MAHAFALY NY MPIASA NY ZAVA-MITRANGA ; MANINONA MOA IZY NO TSY MIALA ????

   Tsy noterena na novozonana anie izy niasa tao e !!!!

   Diniho an-tsaina anie ity sary ity e :

   - manana mpiasa an-trano ianao. Ianao no mandoa ny karamany.

   - mibaikobaiko azy ny madamanao ny @raharaha ao an-trano.

   - Mitaky ilay mpiasa an-trano hoe : "ROAHY NY VADINAO FA TSY MIADY @PIESIKO SATRIA MANAO TENY MAHARARY SADY BE BAIKOBAIKO" !!!

   DIA HO EKENAO VE NY HANDROAKA NY VADINAO NOHO NY TENIN’NY MPIASA AN-TRANONAO ????

   Tsy ilay mpiasa no tonga dia voadaka vody mipitika ery am-baravarana ???

   Sady ity no tokony ho sainintsika lalina :

   - raha mikatona Ambatovy ; mazava ho azy fa lasa rizareo vahiny !

   Dia tsy misy ny fampiasam-bola.

   Dia iza no ho voa mafy kokoa :

   - Rizareo efa manam-bola ka tsy maty raha tsy misy an’io Ambatovy io

   SA

   - Isika Mpiasa Malagasy TSY HANAN-KO HANINA SATRIA TSY HANDRAY KARAMA ???

   Koa aoka handinika tsara vao manao zavatra sao hanenenana fa tsy entanentanin’ny Pôlitika fotsiny !

   Fehiny : RAHA TSY MAHATANTY AN’IZANY DIA AZA MANAO MPIASA !!!

   Ialàna tsiny ny teny mahery sy ny renin-tsoratra !
   Misaotra tompoko.

  • 11 avril 2015 à 15:43 | Intello (#8905) répond à MAHITSITENY

   inona daolo ar ty lazainao ty ry MAHITSITENY

   1 - Ny mpiasanao ao antrano anga manana contrat de travail, raha tsisy dia ts voafehiny code de travail fa aza miteniteny foana

   2 - ny code de travail dia natokana ho any orinasa prive toa any sherritt sa ny tokatranonao orinasa prive manana statut ara-dalana

   3 - vakio aloa ny contenu ny code de travail manankery a madagascar zay vao mitatasika

   4 - zon’ny mpiasa tanteraka tompoko ny mangataka fanalana ny mpiasa iray na maromaro ra toa ka izay no mahatsara ny fitantanana ny orinasa satria aza adino fa ny mpiasa koa dia mi-participe amny vie ny orinasa izay voafaritry ny code de travail mazava tsara tompoko

  • 12 avril 2015 à 05:46 | MAHITSITENY (#8793) répond à Intello

   Tsy izaho no hampianatra "Droit du Travail" anao (SATRIA IANAO DIA "INTELLO" MAHAY BE !!!!) fa izao ihany no ambarako :

   1-Lalàna 2003-044 t@28 Jolay 2004 (ié : 28 JOLAY 2004 !) ny "CODE DU TRAVAIL MALAGASY".

   VAKIO AMIM-PITONIANA SY FAHAMALINANA TSARA NY VOALAZAN’NY "CODE DU TRAVAIL"(Fehezan-Dalàna Momba ny Asa) ao amin’ny ARTICLE 02 dia ho HAINAO NY ATAO HOE "TRAVAILLEURS" na mpiasa. Ny article 03 no milaza ny famaritana ("Définition") ny atao hoe "EMPLOYEURS" na mpampiasa !

   Aleo anefa adikako mazava tsara eto ny voalazan’io article 03 io mba tsy handikàna vilana indray :

   "Ny antsoina hoe MPAMPIASA araka ity Fehezan-dalàna momba ny Asa ity dia NY OLONA REHETRA NA FIKAMBANANA MIANKINA NA TSY MIANKINA @FANJAKANA SY IREO ORINASAM-PANJAKANA NA AN’NY VONDROM-BAHOAKA ITADIAVAM-BOLA NA TSIA, izay MIANTOKA @Lafiny VOLA, MIANDRAIKITRA, MANARAMA ARY MITARIKA NY MPIASA IZAY MIASA AO AMINY "

   @teny frantsay :"Est considéré comme EMPLOYEUR au sens du présent Code du Travail, toute PERSONNE PHYSIQUE ou MORALE, PUBLIQUE ou PRIVE et TOUTE ENTREPRISE PUBLIQUE ou COLLECTIVE, AYANT OU NON UN BUT LUCRATIF qui, ASSUMANT LES RISQUES FINANCIERS, ENGAGE, REMUNERE et DIRIGE LE PERSONNEL QUI LOUE SES SERVICES"

   Koa RAHA MAHAY MAMAKY TENY TSARA ianao dia FANTATRAO TSARA @IZAY FA "EMPLOYEUR" NY TOKANTRANO ANANKIRAY RAHA MANANA MPIASA AO AN-TRANO KARAMAINY IZY !!! Fa tsy voatery foana tsy akory hoe "orinasa privé manana statut ara-dalàna" araka ny nambaranao !

   2-Andininy faha-6 ("Article 6") ao @ CODE DU TRAVAIL"(Fehezan-Dalàna Momba ny Asa) :"Raha tsy misy ny fifanekena vita soratra dia azo porofoina @fomba rehetra ny fifanekena momba ny asa".
   Toy izao ny dikany @Teny Frantsay :"EN L’ABSENCE DE CONTRAT PAR ECRIT, L’EXISTENCE DU CONTRAT DE TRAVAIL PEUT ETRE PROUVEE PAR TOUS MOYENS" !

   Izany hoe : POROFO fotsiny ny "CONTRAT PAR ECRIT" FA TSY MIDIKA MIHITSY HOE TSY "MPIASA" NY MPIASA ANANKIRAY REHEFA TSY MISY AN’IO !!!! IO ilay antsoin’ny Mpahay Lalàna @Teny Latina hoe "AD PROBATIONEM"

   3- Jereo tsara koa ny voalazan’ny article 209, 210, 212, 213,214,215,216 mahakasika ny fisian’ny olana itambaram-be sy ny famahana azy ("règlement de différends collectifs de travail") dia ho FANTATRAO AO NY LALANA ALEHA AMAHANA AZY IZAY VAO TONGA ANY @GREVE !

   Ampiaraho @izay ny famakiana ny article 232 dia fantatrao koa ny atao hoe "LOCK OUT" izay FEPETRA RAISIN’NY MPAMPIASA HANAKATONANA NY AMPAHANY NA NY ORINASA IRAY MANONTOLO RAHA HITA FA MIBARIBARY NY TSY MAHA-ARA-DALANA NY GREVE.

   Dia ho hainao tsara @izay koa fa TAPAKA NY KARAMA REHEFA MI-GREVE raha mamaky ny article 229 ! ARY MBOLA OLANA BE NY HAHAZOANA "indemnité" @izany !

   Ary raha ny fanalàna ny mpiasa indray no anton’ny GREVE dia AZO HEVERINA IZANY SAINGY RAHA "EMPLOYEUR" IZY DIA TSY AZO ERITRERETINA NY @IZANY !!!Resaka "technique" be izany koa tsy dia idirako lalina satria sao dia tsy ho azonao.

   FEHINY :

   hoy ianao :
   "raha tsisy dia tsy voafehiny code de travail fa aza miteniteny foana"

   Alohan’ny itenenana ny olona anankiray ka ITSARANA AZY HOE "MITENITENY FOANA" dia MANDINIHA TENA TSARA ALOHA ARY AVADIHO IM-PITO NY LELA !

   Sao mantsy dia IANAO ihany NO AMBARANAO !

  • 12 avril 2015 à 10:39 | Intello (#8905) répond à MAHITSITENY

   slt mahitsiteny, fa le teninao omaly reny kosa alo ts de mahitsy fa ts ao mints le argument mpiasa antrano mpiasa antrano. zao iz mba azo vakiana. momba ny art 229, amiko dia suspendu le CT fa ts resilie, izany oe refa tapitra ny greve dia amena anao ihany ny karama tokony ho azonao ie ts takapa ny karama fa nihantona nefa mbola omena anao iny ra miala tsy suspendu ny CT izany oe vita ny greve. ianao aza mbola afaka mangataka reparation de prejudice subi que ce soit morale ou materiels any amny juridiction competente. aza adino fa ny CT de travail dia contrat synalagmatique,ie, samy manana obligation na ny employeur na ny employe l’un envers l’autre. fehiny, ny fandoavana ny karama no ts misy mandritra ny greve, ie ts misy ny virement mankany amny bank-nao fa ianao dia mikarama fona na dia migrevy aza (greve legale).

  • 12 avril 2015 à 16:16 | MAHITSITENY (#8793) répond à Intello

   Salama !

   Ekena fa nety ho masiaka ny teniko (ary ialana tsiny izany !) ;

   Saingy tsy tokony ho adino fa an’ny Mpampiasa foana ny tombony fa tsy an’ny Mpiasa velively raha mikatona ny orinasa iray.

   Ivelan’ny "Droit" ny zavatra resahiko eto ary azavaiko ny teniko.

   Jereo fotsiny izao ny zava-niseho tany Morondava mahakasika ny SUCOMA :

   May sy potika ny fitaovam-piasàna ; tsy mamokatra ny orinasa ;

   Vokany :
   - MIKATONA NY ORINASA ;
   - TSY MANDRAY KARAMA ISAM-BOLANA NY MPIASA REHETRA !

   Lasa ireo mpampiasa !

   Very vola izireo ; tsy lavina izany ;

   SAINGY TSY MATY NOANA SATRIA MANAN-KATOKONA ! (Izay no maha-"patron" azireo) !

   Fa ireo mpiasa kosa ?

   TSY MANDRAY KARAMA INTSONY= TSY MIHINAN-KANINA !

   Jereo koa ny nahazo ny Mpiasan’ny TIKO rehetra :

   - voaroaka daholo tsy fidiny satria tsy mihodina ny orinasa fa nopotehina !

   Tsy RAVALOMANANA Marc mihitsy no tsy manan-katokona na voa mafy. Izy mbola afaka miaina tsara !

   F’ireo mpiasa kosa ?

   Maro ny lasa nivarobarotra teny an-tsena,

   Ny sasany dia tena mahonena fa lasa nivaro-tena teny an’arabe !

   Fehiny :

   - Raha tsy efa manana antenaina ny mpiasa dia TOKONY HO TONGA FOANA AO AN-TSAINY NY FIAROVANY NY ASANY KA TSY HITOKOTOKONA NA HANAO "grève" fahatany raha tsy misy antony efa tena tsy azo anoharana !

   Satria raha tsy izany dia karazan’ny mamono tena ihany.

   Misaotra !

 • 16 avril 2015 à 01:05 | boutrand (#8914)

  Ce témoignage est vrai prêt . Je suis une femme avec 3 enfants . Depuis la mort de mon mari , je me suis retrouvé en difficulté . Et il avait beaucoup de dettes à payer avant la fin de janvier et commencer ma propre entreprise . J’ai demandé à mes voisins et j’ai ma banque pour aider , mais que les gens ne veulent pas m’aider moi ; j’était en grave difficulté. J’ai répondu quelques offres de prêt sur Internet et je me suis faire tricher deux fois. Mais pour continuer mes recherches , j’ai lu un témoignage de prêt qui a parlé d’un homme honnête et sérieux . Eh bien cette femme et qui m’a aidé avec un prêt de $ 60,000 . Je vous garantis que j’ai reçu le prêt que la semaine dernière et grâce à cet argent , je pourrais payer mes factures. Il est vrai que j’ai accepté de payer pour l’argent et pas mal que les autres escrocs . Si vous voulez faire le prêt , vous conseiller et vous guider vers cet homme et vous ne serez pas déçu . Là, vous avez votre adresse émail : sandrineboutrand@gmail.com

Annonces

Filazana manjo

Publicité
Publicité

Newsletter

Les actus du jour directement dans votre boîte email

Suivez-nous

Madagascar-Tribune sur FACEBOOK  Madagascar-Tribune sur TWITTER  Madagascar-Tribune sur GOOGLE +  Madagascar-Tribune RSS